Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice (bugetare) în România și Spania

Cuprins proiect Cum descarc?

1.Structura resurselor financiare publice conform clasificației bugetare 3
1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare 3
1.2.Identificarea diferențelor dintre abordarea teoretică și cea legislativă 4
2. Analiza comparativă a nivelului și structurii generale a resurselor financiare publice în România și Spania în perioada 2012-2016 5
2.1, Analiza nivelului resurselor financiare publice 5
2.2 .Analiza structurii generale a resurselor financiare publice pe principalele componente 6
3. Analiza comparativă a structurii sistemului de impozite și taxe în România și Spania în perioada 2012-2016 9
3.1. Analiza nivelului și structurii impozitelor directe 9
3.2. Analiza nivelului și structurii impozitelor indirecte 10
4. Concluzii 12
Bibliografie 13
Listă grafice și tabele 14


Extras din proiect Cum descarc?

1.Structura resurselor financiare publice conform clasificației bugetare 
1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare 
Ansamblul resurselor publice (bugetare) este format din componente ce dețin caracteristici asemănătoare, însă prezintă și caracteristici privind formarea și utilizarea lor, acestea generează efecte economico-sociale ceea ce le face să difere de la o componentă la o alta. Astfel resursele financiare publice se pot clasifica ținând cont de mai multe criterii, fiecare cu particularitățile sale distincte. 
Așadar, un prim criteriu de clasificare este acela al regularității folosiri lor, resursele se împart în: 
resurse ordinare 
resurse extraordinare
Al doilea criteriu, acela al conținutului economic al proceselor pe care le exprimă: 
resurse fiscale
resurse nefiscale
resurse de trezorerie 
resurse împrumutate pe termen mediu și lung
resurse din emisiunea (inflaționistă) de monedă 
Un alt criteriu de clasificare este acela al nivelului administrativ la care se mobilizează :
- resurse ale statelor unitare:
ale administrației centrale 
ale administrației locale 
- resurse ale statelor federale :
resurse ale statului federal 
resurse ale statelor membre 
resurse ale entităților administrative locale 
După componentele bugetului consolidat avem : 
resurse ale bugetului de stat
resurse ale bugetului local 
resurse ale asigurărilor sociale de stat 
resurse cu destinație specială 
Iar, în funcție de locul de proveniență : 
resurse interne
resurse externe 
1.2.Identificarea diferențelor dintre abordarea teoretică și cea legislativă 
După regularitatea folosiri lor;
a). resurse ordinare( curente/obișnuite), se folosesc în mod curent și în condiții de stabilitate economico-sociale. Constituie componenta fundamentală a sistemului bugetar, regăsindu-se în permanență în bugetul de stat al fiecărui an. Formele cele mai adesea pe care le îmbracă sunt: impozitele, taxele, contribuțiile și veniturile din exploatarea întreprinderilor cu capital de stat. 
b). resurse extraordinare, se diferențiază de cele ordinare prin caracterul vremelnic, ocazional al folosiri lor de către stat, ceea ce înseamnă că apar doar în unii ani bugetari și că lipsesc în alții. Caracterul lor extraordinar se consideră a fi o externalizare a unor fenomene neobișnuite ce generează nevoi publice, se mai folosesc și atunci când resursele ordinare nu pot acoperi necesarul. Formele principale al acestei categorii de resurse sunt: împrumuturile de stat, emisiunea inflaționistă de monedă și alte venituri cum ar fi : părți din fondul de amortizare, sume rezultate din vânzarea activelor publice, rezerve în valută și aur ale țării. 
După conținutul economic:
a). resurse fiscale, sunt procese economice de repartiție a PIB sau a avuției naționale, de la persoanele fizice/juridice către stat. Au caracter obligatoriu, reprezentând cea mai mare proporție din totalul resurselor obișnuite. 
b). resurse nefiscale, sunt acele venituri obținute din exploatarea întreprinderilor cu capital de stat, acesta fiind în ipostaza de proprietar ce îi conferă dreptul de a participa la repartiția primară a produsului național, prelevarea acestora nu are un caracter fiscal.
c). resurse de trezorerie, se concretizează în procesul încasări sau a plăților în conturile deschise la entitățile publice. Presupun atât redistribuirea disponibilităților, contactare de împrumuturi pe termen scurt, respectiv vânzarea de titluri de stat( bon de tezaur, certificate de depozit ). 
d). resurse împrumutate pe termen mediu și lung, sunt utilizate pentru finanțarea deficitelor bugetare, sunt obținute prin altor titluri de stat, procese de redistribuire a veniturilor, de la cei ce le dețin către stat pe principiul relațiilor de credit.
e). resurse din emisiunea de monedă, procese de redistribuire a puterii de cumpărare de la persoane fizice și juridice 
După nivelul administrativ, în cazul statelor unitare resursele se mobilizează la nivel central, cât și local, însă și într-un buget distinct, acela al asigurărilor sociale, administrat de o autoritate specializată, regăsindu-se alături de celelalte în bugetul consolidat. În ceea ce privește statul federal, resursele sunt mobilizate atât la nivel federal cât și la nivelul statelor membre. 
După componentele bugetului consolidat, aceste resurse se găsesc cel mai adesea sub forma impozitelor, taxelor, contribuțiilor pentru asigurări sociale și pentru constituirea de fonduri speciale, venituri defalcate si transferate la bugetele locale. Au rol important în finanțarea cheltuielilor publice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza comparativa a dimensiunii si structurii resurselor financiare publice (bugetare) in Romania si Spania.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Suport de curs finanțe publice 2 AP
Eurostat - ec.europa.eu 
Institutul Național de Statistică-www.insse.ro ( Revista de statistică)
Ministerul finanțelor publice- www.mfinante.ro
www.rgnpress.ro
www.revistadestatistica.ro


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!