Instrumente și metode moderne de conducere în serviciile publice

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 4
CAPITOLUL 1
SERVICIILE PUBLICE-COMPONENTĂ A SECTORULUI TERȚIAR 
5
1.1. Principii și reguli de organizare și funcționare ale serviciilor publice 5
1.2. Caracteristicile serviciului public 7
CAPITOLUL 2
INSTRUMENTE MODERNE DE CONDUCERE A SERVICIILOR PUBLICE 
9
2.1. Instrumente moderne de gestiune aplicabile instituțiilor publice locale 10
2.1.1. Instrumente de finalizare 11
2.1.2. Instrumente de control 14
2.1.3. Instrumente de antrenare 15
CAPITOLUL 3
METODE UTILIZATE ÎN MANAGEMENTUL PUBLIC 
17
3.1. Definirea noțiunii de metodă 17
3.2. Tipuri de metode utilizate în managementul public 18
3.2.1. Metode de executare 18
3.2.2. Metode de organizare și funcționare 22
3.2.3. Metode de cercetare 34
CAPITOLUL 4
CONCEPTUL DE PERFORMANȚĂ ÎN ORGANIZAȚIILE PUBLICE 
41
4.1. Eficacitatea 42
4.2 Eficiența
44
4.3. Programarea și urmărirea bugetară
45
4.4. Calitatea activității publice 46
4.4.1. Abordarea calității în sectorul public 47
4.4.2. Specificitățile calității în sectorul public 50
4.4.3. Valoarea adăugată în organizațiile publice 51
CAPITOLUL 5
AMELIORAREA PERFORMANTEI SECTORULUI PUBLIC 
53
5.1. Evaluarea performanței publice 54
5.2. Pilotajul procesului de dezvoltare integrată 58
CAPITOLUL 6
ROLUL SISTEMULUI INFORMAȚIONAL ÎN INSTITUȚIILE PUBLICE 
61
6.1. Definiții și componente 61
6.2. Clasificarea informațiilor 64
6.3. Funcțiile sistemului informațional 70
6.4. Principiile sistemului informațional 73
6.5. Tendințe ale sistemului informațional 78
CAPITOLUL 7
INFLUENTA SISTEMULUI INFORMATIONAL ASUPRA CALITATII SERVICIILOR PUBLICE INTR-UN CONSILIU LOCAL 
80
CAPITOLUL 8
CONCLUZII 
91
BIBLIOGRAFIE 94


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
Noțiunea de serviciu public în România, nu numai că nu și-a pierdut importanța, ci, dimpotrivă, în spiritul noilor reglementări democratice a redevenit o noțiune de bază a dreptului administrativ.
Prin serviciu public se înțelege activitatea organizată sau autorizată de o autoritate a administrației publice pentru a satisface nevoi sociale în interes public.
Nevoile sociale sunt enorme, ele diferă după cele mai variate criterii: geografice, culturale, economice, vârstă, sex, grad de civilizație etc.
Managementul public își propune rezolvarea acelor nevoi care particularizează la un moment dat un interes public, ceea ce presupune o valorizare de către puterea politică și fixarea unor coordonate legislative. Este clar că sfera nevoilor sociale în sens de interes public, ca și prioritățile administrației de a organiza sau autoriza activități pentru satisfacerea acestora se modifică în funcție de programul politic al forțelor care cuceresc puterea politică, dar de aici până a contesta fenomenul ca atare și importanța noțiunii de serviciu public este o distanță prea mare.
De aceea, expresii de genul „se prestează servicii publice” au un sens mai larg, atât prestarea propriu-zisă a activităților de interes public, cât și autorizarea desfășurării acestor activități de către persoane private, stabilimentele de utilitate publică din perioada interbelică. Accentuăm asupra formulării și raționamentului, nu orice activitate de interes public este serviciu public, ci numai acele activități ce sunt necesare pentru satisfacerea unor nevoi sociale apreciate de puterea politică ca fiind de interes public.
CAPITOLUL 1
SERVICIILE PUBLICE-COMPONENTĂ A SECTORULUI TERȚIAR
1.1. Principii și reguli de organizare și funcționare ale serviciilor publice
Principiile care stau la baza organizării și funcționării sunt :
1. Principiul eficienței serviciului public este impus de faptul că toate cheltuielile necesare se suportă din bugetul local, adică din taxele și impozitele cetățenilor. Ca atare, administrația are obligația de a găsi cel mai bun raport între costuri și cantitatea/calitatea serviciilor prestate cetățenilor. Acest principiu trebuie avut în vedere ori de câte ori se stabilesc capitolele de cheltuieli bugetare necesare funcționării serviciilor publice.
Pe de altă parte, eficiența presupune satisfacerea cât mai completă a nevoilor cetățeanului, astfel că practic cheltuielile prevăzute în bugetul local sunt întotdeauna depășite. Este însă preferabil să fie satisfăcut interesul public, chiar dacă administrația va face datorii, întrucât scopul de a fi al administrației este tocmai asigurarea tuturor condițiilor pentru desfășurarea normală a vieții publice.
Un alt aspect al eficienței serviciului public este legat în primul rând legat de modul cum administrația locală sprijină prestatorii de servicii publice. În acest sens, administrația publică are obligația de a acorda întotdeauna prioritate unui agent economic prestator de servicii față de alt agent economic în acordarea de licențe, autorizații, concesiuni, etc.
2. Principiul echității prestatorilor de servicii se impune în virtutea faptului că toți cetățenii se bucură de aceleași drepturi și ca atare toți trebuie să beneficieze în aceeași măsură de serviciile publice. Este de neconceput o administrație publică prin care unele categorii de cetățeni să primească mai multă apă sau mai multă căldură, sau gaze în detrimentul altora. Desigur că în practică apar asemenea discrepanțe, dar acestea provin din rețetele tehnice sau organizatorice, nu din principiile administrației.
Acest principiu trebuie să acționeze și în ceea ce privește pe furnizori și pe beneficiari în sensul că tuturor li se aplică aceleași reguli. În sfârșit pentru aplicarea deplină a principiului echității administrația trebuie să recurgă sistematic la concurență și să asigure transparența pentru furnizorii acestor servicii publice.


Fisiere în arhivă (1):

  • Instrumente si metode moderne de conducere in serviciile publice.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Alexandru, I. - Introducere în teoria Administrației Publice, vol. I, Editura Sylvi, București, 1997.
2. Androniceanu, Armenia - Management public, Editura Economică, București, 1998.
3. Burloiu, P. - Managementul resurselor umane, București, Ed. Lumina Lex, 1997.
4. Coates, Ch. - Management total, Ed. Teora, București, 1997.
5. Davis, J.W. - Public Administration, Boston, Honghton Wifflin, 1978
6. Ionică Maria, Minciu Rodica, Stănciulescu Gabriela - Economia serviciilor, Ed. Uranus, București, 1997.
7. Iorgovan, A. - Drept Administrativ, Tratat elementar, Vol. I, Editura Hercules, București, 1993.
8. Parlagi A., Costea Margareta, Plumb I., Dobrescu R. - Managementul Administrației Publice locale - Servicii publice, Ed. Economică, București, 1999.
9. Popescu D. - Arta de a comunica, Ed. Economică, București, 1998.
10. Sinc Basarab - Drept Administrativ, vol. I, Ed. Dimitrie Cantemir, București, 1994.
11. Nicolescu, O., Verboncu, I. - Management, Ed. Economică, Ediția a II-a, București, 1997.
12. Manda C., Manda C.C. - Administrația publică locală din România, Ed. Lumina Lex, București, 1999.
13. Stueart R., Moran B. - Management pentru biblioteci și centre de informare, București, ABBPR, 1998.
14. Manolescu, A. - Managementul resurselor umane, București, 1998.
15. Sadler, PH. - Manageriale Leadership, Ed. Gower, Aldershot, Anglia, 1998.
16. Olteanu V., Cetină I. - Marketingul serviciilor, E.D.P., București, 1994.
17. Parlagi, A.P. - Managementul Administrației Publice Locale, Ed. Art Print, București, 1994.
18. Laufer, R. - Management public, Dalloz, Reading, 1980.
19. Ward S., Sumsion J., Fuegi D., Bloor I. - Indicator de performanță și instrumente manageriale pentru biblioteci, București, ABBPR, 1998.
20. Weber, M. - Economie și societate, Free Press, Paris, 1971.
21. Vagu P., Stegăroiu I. - Management general, Ed. Macarie, 1998.
22. Verboncu, I. - Ghid metodologic pentru manageri, Editura Tehnică, București, 1999.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 7€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!