Rolul achizițiilor publice electronice în eficientizarea cheltui

Cuprins proiect Cum descarc?

I. Introducere .. 3
II. Conceptul de achiziție publică și achiziție publică electronică . 4
Conceptul de achiziție publică ... 4
Conceptul de achiziție publică electronică . 4
III. Evoluția cadrului legislativ privind achizițiile publice în România . 5
IV. Cadru legislativ actual .. 6
Agenția Națională pentru Achiziții Publice (ANAP), 7
V. Sistemul electronic de achiziții publice din Romania . 11
SEAP- Sistemului Electronic de Achiziții Publice .. 11
Obiectivele Sistemului public de achiziții electronice . 12
VI.Eficiențizarea cheltuielilor publice prin intermediul achizițiilor publice electronice 12
a)Raportul cost-beneficii ... 13
b)Transparența ... 13
c)Echitatea . 13
d)Buna guvernanță . 14
VII. Concluzii ... 14
Bibliografie .. 15


Extras din proiect Cum descarc?

I.Introducere
Motivația care a stat la baza alegerii temei Rolul achizițiilor publice electronice în eficientizarea cheltuielilor publice a provenit dintr-o serie de factori determinați care provin din activitatea profesională pe care am început să o dezvolt de anul acesta, consultanța în domeniul finanțărilor nerambursabile.
Încă din perioada liceului am fost o fire curioasă și dornică să învețe cât mai multe, aflând ulterior că principala sferă de interes este antreprenoriatul. Urmăream diverse materiale despre planurile de afaceri și modul de finanțare a acestora și așa am aflat că există finanțări din fonduri nerambursabile. Am început să mă documentez și am aflat cât de amplu este acest domeniu, apoi ușor, ușor am aflat de programele de finațare, am aflat că și instituțiile publice pot atrage astfel de finanțări, am aflat și de aplicații precum My SMIS și mai ales de SEAP.
După ce am făcut puțină cercetare despre aceste aspecte, am aplicat la mai multe firme în sfera consultanței dorindu-mi să învăț practic și să-mi construiesc o carieră în acest domeniu. Acum, după mai multe încercări, lucrez la o astfel de firmă, ocupându-mă de implementarea proiectelor pentru dotarea instituțiilor școlare cu echipamente electronice pentru desfășurarea activității didactice în mediul on-line, conform OUG 144 din 24.08.2020.
Mai departe, am urmat un curs de formare în domeniul achizițiilor publice și am început să realizez, ajutat de colegii mei, achizițiile pentru aceste proiecte în care beneficiarii sunt instituții publice.
Desfășurând această activitate, am remarcat cum funcționează sistemul electronic de achiziții publice din România, am tras câteva concluzii și mi-au apărut o serie de curiozități.
Prin acestă lucrare îmi propun să aflu informații despre achizițiile publice, despre cadrul legislativ aplicabil actual, despre modul cum a evoluat sistemul de achiziții electronice în România și maniera în care achizițiile publice electronice contribuie la eficentizarea cheltuielilor publice.
II.Conceptul de achiziție publică și achiziție publică electronică
Conceptul de achiziție publică este unul des întâlnit cu precădere în sfera activității administrației publice. Pentu a înțelege acest concept putem analiza termenii ce îl compun, respectiv o achiziție, conform dex-ului, însemnă procurarea unor bunuri/ a procura în condiții avantajoase, iar termenul public înseamnă colectivitate mare de oamnei.
Prin analizarea acestor termeni, putem spune că o achiziție publică este procurarea de bunuri în condiții avantajoase de către o colectivitate mare de oameni pentru aceiași comunitate. Astfel, în contextul administrației publice, putem spune că achizițiile publice sunt acele achizițiții făcute de instituțiile statului din bugetul constituit din taxele și impozitele plătite de populație cu scopul de a satisface nevoi publice.
Consultând literatura de specialitate am regăsit două abordări ale acestui concept, una în sens larg și una în sens restrâns.
În sens larg, prin achiziție publică înțelegem procedura pe care o autoritate contractantă trebuie să o efectueze conform legii pentru încheierea, cu unul sau mai mulți operatori economici, a unui contract de furnizare de produse, de prestare de servicii sau de execuție de lucrări1. Prin această perspectivă, ilustrează că o instituție publică trebuie să respecte o serie de legi și să parcură o procedură specifică pentru a-și satisface nevoile printr-un contract încheiat cu furnizorul selectat.
În sens restrâns, prin achiziție publică înțelegem obiectul unui contract pe care îl încheie oautoritate contractantă potrivit legii, care constă în furnizarea unui produs, prestarea unuiserviciu sau execuția unei lucrări2. Prin acest punct de vedere, se evidențiață ca element principalal achizițiilor obiectul contractului atribuit conform legii, acesta fiind destinat să satisfacă oanumită nevoie.
Conceptul de achiziție publică electronică este unul de actualitate în desfășurarea activităților administrative în prezenta eră a digitalizării, în care majoritatea operațiunilor se pot realiza prin mijloace digitale. Abordarea actuală a achizițiilor publice presupune aplicarea unor reglemnentări care introduc obiligativitatea realizării achizițiilor, din sectorul public, în mediul on-line prin folosirea platformelor de licitație electronică.
Astfel, prin achiziție publică electonică înțelegem realizarea procedurii pe care o autoritate publică o desfășoară conform legii pentru a obține un bun sau un serviciu, utilizând mijloacele electronice specifice.


Fisiere în arhivă (2):

  • Rolul achizitiilor publice electronice in eficientizarea cheltui.pdf
  • Rolul achizitiilor publice electronice in eficientizarea cheltui.pptx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
Legea nr. 101/ 2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor;
Hotărâre nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
Hotărâre nr. 394/ 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
Dumitru-Daniel Serban- Achizitii publice.Teoria si practica jurisdictiei administrative, Ed. Hamangiu, 2012
Achiziții publice ghid orientativ pentru responsabilii- Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2015
Electronic biddings for public acquisitions of goods, services and work: Romanian approach - https://www.researchgate.net
http://anap.gov.ro/web/prezentare-valori-obiective-misiune/
https://blog.licitatie-publica.ro/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!