Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura și dinamica cheltuielilor publice în România și Regatul Belgiei (Belgia)

Cuprins proiect Cum descarc?

Cap. 1: Cadrul conceptual și metodologic
1.1. Conceptul de cheltuială publică și structurra cheltuielilor conform clasificației bugetare
1.2. Indicatorii utilizați pentru aprecierea nivelului, dinamicii și structurii cheltuielilor 
Cap. 2: Analiza comparativă a nivelului și dinamicii cheltuielilor în România și Belgia
2.1. Ilustrare comparativă în mărime absolută și ca pondere în PIB a nivelului cheltuielilor publice totale în România și Belgia în perioada 2016-2020
2.2. Interpretare a nivelului și dinamicii cheltuielilor publice totale în România și Belgia în perioada 2016-2020. Cauzele și implicațiile diferențelor și dinamicii constante
2.3. Ilustrarea și interpretarea valorii coeficientului de elasticitate al cheltuielilor în raport cu PIB în România și Belgia în perioada 2016-2020. Factorii de influență
Cap. 3: Analiza comparativă a structurii cheltuielilor publice în România și Belgia
3.1. Analiza structurii cheltuielilor publice în România și Belgia
3.2. Analiza structurii funcționale a cheltuielilor publice în România și Belgia
4. Concluzii
- Lista tabelelor si figurilor
- Bibliografie


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1: Cadrul conceptual și metodologic
1.1 Conceptul de cheltuială publică și structura cheltuielilor publice 
Cheltuielile publice se referă la relații economico-sociale în formă bănească, care se manifestă între stat și persoane fizice sau juridice, pentru repartizarea și utilizarea resurselor financiare ce aparțin statului, cu scopul îndeplinirii funcțiilor sale. 
Cheltuielile publice se referă la forma de manifestare a funcției de repartiție a finanțelor publice în faza redistributivă. Așadar, are loc o reorganizare a fondurilor bănești pe diverse ținte, în funcție de nevoile sociale și de politica financiară susținută de stat. 
Termenul de „cheltuială publică” se poate folosi în mai multe sensuri, din care cele mai uzuale sunt cea economică și cea juridică. 
În sens economic, cheltuiala publică reprezintă relațiile și procesele economice de repartiție a PIB-ului, concretizate în alocarea și utilizarea resurselor financiare pentru acțiunile considerate de interes public, atât la nivel național cât și local. 
În sens juridic, cheltuiala publică este plata unei sume de bani din fondurile publice, corelată cu crearea și funcționarea entităților publice și înfăptuirea unor activități cu caracter public, inclusiv a celor desfășurate prin întreprinderile cu capital de stat.
Structura cheltuielilor publice conform clasificației bugetare
În practica bugetară a României, structura cheltuielilor bugetare, ca parte a celor publice, a cunoscut modificări în special după 1990. Reorganizarea economiei și a statului a necesitat și un ansamblu de reforme ale bugetului precum: reforma fiscală, elemente ale reformei administrative și instituționale, aspecte ale reformei legislative etc. 
Clasificația economică împarte cheltuielile în capitole, subcapitole, articole și aliniate, permițând definirea conturilor din contabilitatea publică pentru a reflecta fidel alocarea fondurilor și execuția bugetară. Structura cheltuielilor bugetare, se prezintă astfel: 
Cheltuieli curente , din care: 
- Cheltuieli de personal 
- Cheltuieli materiale și servicii 
- Subvenții
- Prime 
- Transferuri, din care: 
a. consolidabile: de la bugetul de stat spre bugete locale și fonduri speciale; 
b. neconsolidabile: burse, alocații, pensii, ajutoare, indemnizații, contribuții, cotizații, subvenții la unele dobânzi bancare. 
- Dobânzi aferente datoriei publice 
- Rezerve 
Cheltuieli de capital 
Împrumuturi acordate 
Rambursări de credite și plăți de dobânzi și comisioane
Clasificația funcțională grupează cheltuielile pe bucăți, permițând identificarea sectoarelor de activitate, în acest mod:
- Servicii publice generale 
- Apărare, ordine publică și siguranță națională 
- Cheltuieli social - culturale 
- Servicii și dezvoltare publică, locuințe, mediu și ape 
- Acțiuni economice
- Acțiuni pe bază de Hotărâri ale Guvernului 
- Împrumuturi acordate


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu de caz comparativ privind nivelul, structura si dinamica cheltuielilor publice in Romania si Regatul Belgiei (Belgia).docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. http://eurostat.ro/ 
2. http://www.scritub.com/economie/finanțe
3. http://www.mfinanțe.ro/ 
4. http://data.gov.ro/


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!