Ameliorații Silvice

Extras din proiect

TEMA PROIECTULUI
Ameliorarea si valorificarea prin culturi forestiere a terenurilor degradate din perimetrul de ameliorare Panuletul din cadrul UP IV Colibita.
Perimetrul de ameliorare este o fosta pasune, degradata in timp, datorita pasunatului intensiv, preluata in fondul forestier in vederea stapanirii fenomenelor de degradare.
In cadrul perimetrului de ameliorare in partea superioara exista o alunecare de teren cu masa alunecata moderat fragmentata fara exces de apa in suprafata, …1.0. ha. Perimetrul este strabatut de o ravena ale carei dimensiuni: lungimea in treimea superioara, mijlocie si inferioara se vor stabili cu ajuotorul planului de situatie anexat, intocmit la scara de 1: 4000.
Depozitul de aluviuni transportate din cadrul perimetrului (conul de dejectie) are o suprafata de 1 ha si este constituit din bolovanisuri cu putin pietris si nisip (sub 25%). 
CAPITOLUL 1 DESCRIEREA UNITATII DE BAZA
1.1. Elemente de identificare a Fondului Forestier
Unitatea de producte IV Colibita este situata in Carpatii Orientali,unitatea geografica a Muntilor Bargaului,partea sud-sud-estica a acestora in bazinul raului Bistrita dreapta tehnica,in amonte de confluienta acestuia cu paraul Tihuta,dreapta tehnica a lacului Colibita si paraului cu acelasi nume,pana la confluienta acestuia din urma cu pr.Colbu.
Suprafata totala a fondului forestier de stat este de 4.833,3 ha.
Administrarea silvica a U.P. este asigurata de ocolul Silvic Prundul Bargaului cu sediul in localitatea cu acelasi nume,ocol din cadrul R.N.P.,Directa Silvica Bistrita.
Vecinatati, limite
Tab.1
Punctul
cardinal Vecinatati Limite
Felul Denumirea
Nord U.P. II Tihuta naturala Culmea Bridireiului,Vf.Bridireiului,
Culmea Bucsoaiei si cea care trece prin varfurile Cosaru,Dragota,Arsitei 
si Cornii.
Sud U.P. VI Colbu
U.P. V Repedele
U.P. VI Pietroasa naturala Valea Bistritei,Lacul Colibita,Valea Colibitei,Culmea Prislop-Varful Dalbidan.
Est O.S.Dorna Candrenilor naturala Culmea ce trece prin varfurile Cornii,Magura,Buba,Dalbidan si Strunioru.
Vest U.P.VI Pietroasa naturala Raul Bistrita
Administrarea fondului forestier
Fondul forestier din U.P. IV Colibita este administrat de Ministerul Agriculturii, Padurilor si Protectiei Mediului, prin filiala ROMSILVA R.A. Bistrita - Nasaud, Ocolul Silvic Prundu Bargaului .
Terenuri acoperite de vegetatie forestiera situate în afara fondului forestier
Pe raza U.P. IV Colibita se afla suprafete de padure care fac obiectul Legii nr. 18 / 1991. Arboretele sunt parcelate si bornate.De asemenea ele apar figirate si pe hârtiile care însotesc prezentul amenajament.
Vegetatia se compune din fag,molid ,brad,diverse tari .
1.2. Geologie
Geologic,teritoriul U.P. este constituit din depozite sedimentare de natura vulcanica(lave andezitice si bazaltice),conglomerate vulcanice.Principalele tipuri de roci sunt sisturile,granitele,gresiile,conglomeratele si luturile.
Principalele vai ce strabat U.P. sunt: Izvorul Lung si Valea Colibitei,ce isi unesc apele si se varsa in lacul de acumulare Colibita,iar acesta in raul Bistrita.Aceste vaiau numerosi afluienti(Dalbidanul cu afluientii:Buba de sus,Dascalul.Tomnatic,Prislop.Valea
Magurii,Pr.Hanganilor,Pr.Locurile Aurii),cu numeroase ramificatii ceea ce face ca reteaua hidrografica in ansamblu sa fie destul de dezvoltata.Primavara,odata cu topirea zapezilor se manifesta tendinte de torentialitate.
1.3.Geomorfologie
Orografia terenului-vaile lungi,versantii cu pantele relativ mari,vaile orientate pe directia N-S,favorizeaza canalizarea vanturilor,iar atunci cand acestea au o intensitate mai mare,pot provoca doborituri de vant.Repartitia Fondului Forestier pe categorii de altitudine
Intervalul de variatie al inclinarii este de la 10 ° la 45 °. Inclinarea madie este de 30,6 °. Repartitia in procente in functie de inclinare se prezinta astfel : 
Din sinteza tabelului anterior rezulta ca 60 % din suprafata U.P.-ului are o inclinare cuprinsa intre 31° si 40° ceea ce denota un teren foarte inclinat fapt ce se rasfrange asupra vegetatiei prin efectul negativ constituit printr-o eroziune accentuata produsa de catre torentii existenti, iar cantitatile mari de precipitatii, in arboretele cu consistenta redusa, au ca efect spalarea humusului si a straturilor superficiale de sol, ceea ce duce in timp la reducerea troficitatii statiunii si la micsorarea volumului edafic util, acestea avand un efect negativ asupra dezvoltarii vegetatiei forestiere.


Fisiere în arhivă (1):

  • Amelioratii Silvice.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!