Conceptul Bursei de Mărfuri

Extras din proiect

1.1 Definirea bursei de mărfuri
Bursa este o piaţă specială organizată de către stat sau de către societăţi particulare în cadrul căreia se confrunta cererea cu oferta şi au loc tranzacţii de vânzare-cumpărare de mărfuri, titluri de valoare, etc.
Bursa de mărfuri este o forma a bursei, o piaţă specială, unde se negociază operaţiuni de vânzare-cumpărare de mărfuri fungibile (omogene), pe baza de mostre, cum ar fi:
- produse agroalimentare (grâu, porumb, orez, soia, cartofi, carne); 
- metale (cupru, aluminiu, zinc, metale preţioase, etc.); 
- produse forestiere (cherestea); 
- produse petroliere (ţiţei şi derivaţi ai acestuia).
Apariţia burselor a fost rezultatul unor necesităţi economice, acestea îndeplinind şi astăzi funcţiile pentru satisfacerea cărora au luat fiinţă.
Bursele de mărfuri clasice sunt pieţe organizate care asigură concentrarea cererii şi ofertei pentru anumite categorii de produse şi servicii, în scopul efecuării de tranzacţii în condiţii de concurenţă şi libertate contractuală.
Menirea lor este de a pune în legătură – direct sau prin intermediari specializaţi – un număr cât mai mare de agenţi economici interesaţi în comerţul internaţional cu anumite mărfuri (producători, comercianţi, amatori, expeditori, asiguratori etc.) creându-se totodată condiţiile materiale şi informaţionale necesare pentru încheierea şi executarea tranzacţiilor.
Bursele sunt pieţe libere, în sensul că asigură confruntarea directă şi deschisă a cererii şi a ofertei disponibile pentru mărfurile respective. Prin urmare, nu pot fi tranzacţionate pe pieţele bursiere decât acele mărfuri pentru care exista o concurenţă liberă, adica un număr suficient de mare de ofertanţi şi cumpăratori, astfel încat să nu apară posibilitatea unor concentrări în scopul manipulării preţului; bursa este opusă, prin esenţa sa, ideii de monopol.
Prin complexitatea sa, în literatura de specialitate conţinutul conceptului de bursă de mărfuri este interpretat în mod diferit, uneori contradictoriu. Selectam, în acest sens, unele definiţii date acestui concept:
- bursa de mărfuri este bursa în cadrul careia au loc tranzacţii organizate cu drepturi şi 
titluri fungibile;
- locul sau reuniunea comercianţilor, mijlocitorilor, adică a oamenilor de afaceri, care se 
întâlnesc la ore anumite spre a negocia vânzări şi cumpărări de bunuri după diferite norme şi uzante;
- pieţe de interes public care asigură, în condiţii centralizate de negociere, eficienţa şi 
transparenţa, efectuarea de operatiuni privind: vânzarea şi cumpărarea de mărfuri pe pieţe la disponibil; vânzari şi cumpărări pe pieţe la disponibil, de titluri reprezentative de mărfuri; vânzari şi cumpărări de instrumente financiare derivate; navlosiri şi negocieri de asigurări maritime şi fluviale de nava şi încărcătură; vânzări şi cumpărări de alte instrumente autorizate de C.N.V.M.;
- o instituţie creată pentru funcţionarea organizată a pieţelor de bunuri şi servicii, piaţa 
putând fi definită prin urmatoarele variante posibile:
- loc de întâlnire între cererea şi oferta de bunuri, servicii sau capitaluri;
- contract care comportă vânzarea şi cumpărarea sau închirierea de bunuri, 
servicii sau capitaluri;
- ansamblul operatiunilor care intereseaza domeniul sau un loc de schimburi în 
special;
- situaţia şi evoluţia ofertei şi a cererii într-un domeniu dat;
- ansamblul conditiilor care dirijeaza producţia şi comercializarea unui produs;
- ţări sau zone geografice de producţie;
- debuşeu virtual pentru producatori.
- o piaţă caracteristică economiei concurenţiale, unde se cumpără şi se vând mărfuri 
fungibile, dupa o procedură specială, care se desfăşoară potrivit unui program prestabilit, într-o anumită sală, în prezenţa vânzătorilor şi a cumpărătorilor sau a reprezentanţilor acestora;
- pieţe caracteristice ce concentrează, în acelaşi loc şi în acelaşi timp, o mare parte din 
cererea şi oferta mondială pentru anumite produse, pe care se desfăşoară tranzacţiile de vânzare - cumpărare, dupa o procedură specială, motivată atât de nevoile reale, cât şi de intenţiile speculative;


Fisiere în arhivă (1):

  • Conceptul Bursei de Marfuri.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!