Creșterea bovinelor

Extras din proiect

IMPORTANŢA CREŞTERII BOVINELOR:
In ceea ce priveşte bovinele, acestea reprezintă, fără îndoială, una din cele mai importante specii, in cadrul animalelor de fermă. Acestea sunt principalele furnizoare de lapte, un produs alimentar de primă necesitate.
Laptele si produsele rezultate prin prelucrarea lui : lapte fermentat, brânzeturi, unt etc., provin în proporţie de 90-95 % din creşterea bovinelor.
Pe lângă lapte, carnea de bovine are o pondere destul de ridicată (cca. 35–40 %) din consumul total de carne al populaţiei în ţara noastră.
BOVINE – RASE RASE LOCALE-RASE DE LAPTE
Rasa balţata cu negru romanească, a fost importată din vestul Europei (Danemarca, Olanda, Germania), obţinuta in ultimii 20-25 ani prin absorţie cu rasele locale sau ameliorate (Siemmental, Brună). Este crescută in Muntenia, Moldova si Ardeal. Vaca are o greutate de 550-600 kg, iar taurul 900 kg. Viţeii la naştere cântaresc 25-30 kg. Asigură o producţie de lapte anual de 4000-5000 l cu un procent de grăsime de 3,8-4% este o rasă mixtă, dar ca si Bălţata românească, se pretează bine la ingrăşare. 
RASE LOCALE
Rasa Roşie dobrogeană: s-a format la început prin încrucişările între rasa Sură de stepă şi rasele: Roşie de stepă, Angler şi Roşie poloneză, iar ulterior cu rasele: Roşie daneză, Roşie estoniană si Roşie brună letonă. Producţia de lapte la această rasă variază anual între 2700-3000 l/an. Producţia de carne este scăzută. Motivat de faptul că are o greutate corporală mică (380-450 kg), iar prima fătare se face cu întârziere (30-32 luni) faţă de normal. Nu se mai creşte ca rasa curată, fiind in acţiunea de ameliorare cu rasele Friză si Charolaise.
RASELE AUTOHTONE 
Rasa sură de stepă: cu o producţie slabă de lapte, care variază între 1000-1200 litri anual. Din cauza producţiei scăzute de lapte şi carne şi prin faptul că intră în călduri la o vârstă mai mare decât celelalte rase, rasa Sură de stepă nu mai figurează în planurile de creştere. Astfel s-a stabilit că această rasă locală să fie încrucişată cu reproducători din rasele Brună si Friză.
Vaca de munte (Mocăniţa): cu o producţie de lapte pe lactaţie, 1200-1500l. A fost încrucişată cu tauri din rasa Brună. 
RASE MIXTE
Rasa bălţată românescă: s-a format la început în Ardeal, Banat şi Bucovina, în jurul anilor 1860, având la bază rasa Sură de Stepă prin absorţia cu rasa Simmental importată din ţările vest europene. În prezent această rasă este răspânditaă in Banat, Bucovina, Ardeal şi în judeţul Botoşani. Animalele au culoare bălţat alb cu galben de diferite nuanţe, capul fiind de regulă alb ca şi picioarele, de la genunchi şi jarete în jos. Greutatea vacilor variază între 550-700 kg, a taurilor între 840-920 kg, iar a viţeilor la fătare între 38-40 kg. Este o rasă de la care se obţine pe parcursul unui an, o producţie de lapte de 3000-3500 l, in condiţii de furajare normală, cu 3,8 % grăsime. De asemenea, este recunoscută şi ca o rasă bună producătoare de carne. Pentru imbunătăţirea acestei rase se folosesc tauri din rasa Simmental. 
Rasa Brună de Maramureş: s-a format în România în judeţul Maramureş, prin încrucişări dirijate sau ale raselor locale Sură de stepă şi vaca de munte Mocăniţă cu rasa Schwyz. Aria de răspândire este în zona de deal- munte, în nordul Ardealului, în nordul Moldovei şi Olteniei în întregime. Animalele au culoare brună –cenuşie. Greutatea corporală a vacii este între 350-550 kg, iar a taurilor între 700-850 kg. Este rezistentă, valorifică bine furajele, cu o producţie medie anuală de 3000-3500 l lapte, cu 3,7 % grăsime. Această rasă se ameliorează prin selecţie şi încrucişări cu Schwyz. 
Rasa Pinzgau de transilvania: s-a format prin încrucişări de absorţie a rasei locale de munte şi stepă cu tauri Pinzgau din Austria. In prezent se creşte în Carpaţii de Nord, munţii Apuseni, sudul Ardealului şi, mai puţin în N-E judeţul Caraş Severin. Vacile au greutate în jur de 400 kg, în zona de munte şi 500 kg, în zona de podiş, iar taurii 650-700 kg. Producţia de lapte medie este de 2000-2500 l cu 3,8 % grăsime. Viţeii au la naştere 30-35 kg.
Culoarea este roşie castanie cu o dungă albă care porneşte de la greabăn, pe linia superioară a corpului, lăţindu-se pe spinare, şale, crupă, coboară cuprinzând coada – perineul, ugerul -abdomenul şi capul pieptului, formând inele albe în regiunea superioară a membrelor. In perspectivă, se va absorbi cu rasa Bălţată românească şi Brună. 
FURAJAREA ŞI îNGRIJIREA BOVINELOR
SURSE DE NUTREŢURI PENTRU ANIMALE:
Nutreţurile folosite în hrana animalelor producătoare de lapte se grupează în :
nutreţuri suculente (nutreţurile verzi, suculentele de iarna, silozul din porumb, semisilozul de lucernă, semisilozul de ierburi, de pajişte, sfeclă furajeră, guliile furajere, cartofii furajeri, tăieţeii de sfeclă, melasă)
nutreţuri fibroase si grosiere
nutreţuri concentrate (boabele de porumb, boabele de orz, boabele de ovăz, boabele de secară, boabele de grâu, boabele de sorg, boabele de mazăre, floarea soarelui, boabele de soia, tărâţă de grâu, şrotul de floarea soarelui, şrotul de soia, şrotul de in, făina de carne, făina de peşte)
substanţele de sinteză
ÎNGRIJIREA:
CONSTĂ îN:
-scoaterea zilnică pentru mişcare;
-adăparea de trei ori pe zi;
-protejarea de arşită şi ploaie, în şoproane; 
-spălarea şi ştergerea ugerului înainte de muls ;
-mulsul la grajd sau în locuri special amenajate numite padocuri;
-asigurarea cu aşternut curat şi uscat;
-ţesălatul de două ori pe zi, dimineaţa şi seara;
-evacuarea gunoiului şi a aşternutului murdar de trei ori pe zi;
-aerisirea adăpostului.
VALORIFICAREA PRODUSELOR OBŢINUTE DE LA BOVINE
Produsele obţinute de la bovine sunt :
-laptele;
-brânzeturile;
-untul;
-carnea etc.
Laptele este cel mai important produs obţinut de la bovine, deoarece din el se prelucrează toate produsele lactate şi este foarte sănătos pentru om.
Pe lângă lapte, carnea de bovine este importantă în alimentaţia omului.
IMPORTANŢĂ
Creşterea bovinelor este o activitate tradiţională a ţării;
Diversitatea producţiilor pe care le realizează, consumul redus de energie şi natura furajelor pe care le consumă, conferă creşterii şi exploatării bovinelor caracterul unei activităţi durabile şi de perspectivă;
Există posibilitatea realizării de export de carne de bovine care să aducă venituri mari producătorilor.
Sursă pentru schimburile comerciale.
Asigură stabilitatea forţei de muncă în zona rurală şi montană. 
OBIECTIVE URMĂRITE: 
- Creşterea greutăţii de sacrificare va determina randament ridicat de carne în carcasă.
- Integrarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine la normele şi standardele UE.
- Promovarea activităţii de ameliorare a efectivelor de bovine în direcţia măririi şi îmbunătăţirii producţiei de carne.
- Stimularea organizării exploataţiilor în asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţie cu furnizorii de imputuri şi beneficiari ai produselor finite.
- Asigurarea unor  venituri proprii prin valorificarea producţiei marfă la export.
- Asigurarea condiţiilor necesare exteriorizării potenţialului de producţie al animalului.
- Stimularea creşterii efectivelor în zonele mon tane care prezintă oportunităţi în creşterea taurinelor
PROGRAM PENTRU SUSŢINEREA CĂRNII DE VITĂ ŞI VIŢEL 
- Stimularea organizării în exploataţii sau asociaţii, în vederea reprezentării intereselor în relaţiile cu furnizorii de imputuri şi beneficiarii produselor finite.- Stimularea organizării de exploataţii competitive şi eficiente în zona rurală şi montană.- Sporirea veniturilor proprii şi trecerea de la autoconsum la producţia comercială.- Creşterea efectivului matcă şi a natalităţii în vederea creşterii efectivului de tineret bovin destinat îngrăşării şi sacrificării la greutăţi optime.- Ameliorarea efectivelor de taurine pentru producţia de carne
OBIECTIVE DE REABILITARE ŞI REDRESARE PE TERMEN MEDIU ŞI LUNG 
- Relansarea acestui sector în vederea asigurării necesarului de carne pentru consumul populaţiei- Susţinerea şi relansarea sectorului are în vedere creşterea cantitativă şi calitativă a producţiei de carne de bovină.- Alinierea la standardele Comunităţii Europene privind modul de acordare a subvenţiilor şi de clasificare a carcaselor.- Susţinerea financiară pentru echilibrarea preţului de valorificare la producător cu cel realizat în UE.


Fisiere în arhivă (1):

  • Cresterea Bovinelor.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!