Marketingul fructelor la SC Fructera SA Bârlad

Cuprins proiect

INTRODUCERE
CAPITOLUL 1. DATE MONOGRAFICE PRIVIND S.C. FRUCTERA S.A BÎRLAD
1.1. Prezentarea societăţii
1.2. Structura organizatorică 
1.3. Managementul resurselor umane 
1.4. Înzestrarea tehnică a unităţii
1.5. Domeniul de activitate
CAPITOLUL 2. OFERTA DE FRUCTE
2.1. Consideraţii generale
2.2. Consumul şi modalităţi de valorificare a fructelor
2.3. Studiul ofertei fructelor
2.4. Evoluţia costurilor la fructe
CAPITOLUL 3. PIAŢA ŞI DISTRIBUŢIA FRUCTELOR
3.1. Consideraţii generale
3.2. Produsul – componentă a mixului de marketing
3.2.1. Procesul de dezvoltare a produselor noi
3.2.2. Ambalarea şi etichetarea
3.2.3. Ciclul de viaţă al produsului
3.3. Piaţa produselor, piaţa întreprinderii şi strategia de piaţă
3.4. Valorificarea fructelor şi a produselor
3.5. Circuitul de valorificare a fructelor
3.6. Evoluţia preţurilor la S.C. FRUCTERA S.A. Bîrlad
3.7. Cifra de afaceri, cheltuieli de producţie şi rentabilitatea
3.8. Distribuţia produselor
3.8.1. Organizarea sistemului de distribuţie
CAPITOLUL 4. PROMOVAREA FRUCTELOR
4.1. Consideraţii generale
4.2. Publicitatea şi bugetul publicitar
4.3. Vânzarea prin eforturi personale a produselor la S.C. FRUCTERA S.A. BÎRLAD
CAPITOLUL 5. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
5.1. Concluzii
5.2. Propuneri
BIBLIOGRAFIA


Extras din proiect

INTRODUCERE
Marketingul a aparut in prima jumatate a secolului nostru , în ţările capitaliste dezvoltate, iniţial ca metoda de studiere şi prospectare a pieţei.
Marketingul – are o scurta istorie. Primele apariţii aparţin acestui secol, faptul ca începuturile marketingului şi dezvoltarea lui ulterioară în spaţiile unor ţări dezvoltatea economic, a determinat o serie de autori sa explice apariţia marketingului pe seama abundenţei de bunuri şi servicii.
Noţiunea de marketing – participiul prezent al verbului “to market” care înseamna a cumpăra, a vinde .Acest termen corespunde mai multor accesiuni, în domeniul ştiinţei, o disciplină, un demers, o activitate practică , o funcţie a întreprinderii .
Prin esenţa lui, marketingul încearcă să trateze lumea şi să o înţeleagă prin problemele , necesitaţile, standardele ei de viaţa.
Marketingul poate apărea sub forma unei ecuaţii in care:
Marketingul (M) = Satisfacerea cererii (S.C) + Profitul (P ) 
Rolul agromarketingului include şi activităţi situate în avalul producţiei agricole cum ar fi:
-activităţi de prelucrare a materiilor prime şi obţinerea unor produse agroalimentare necesare pieţii interne sau pentru export.
-stocarea sau depozitarea unor produse care include operaţiuni de condiţionare, stocare, ambalare , livrări.
-achiziţionarea de produse agricole prin unitaţi specializate ( piaţa de gros, asociaţii sau cooperative de achiziţionare şi valorificare a produselor agricole) în vederea optimizarii pietei agrare corespunzătoare cererii consumatorilor.
-organizarea unor reţele de magazine ( în cazul asociaţiilor de producatori) prin care să se valorifice o parte din propiile produse agricole şi agroalimentare.
Marketingul aduce o contribuţie importanta la îmbogaţirea cu noi dimensiuni, cunoştinţe şi perspective semnificative a teoriei economice, la dezvoltarea atat a vechilor discipline din care a provenit cat si a celor de la care împrumuta tehnici de analiză, modelare şi procnoză.
Indiferent de domeniul concret de aplicare a lui, marketingul îndeplineşte o serie de funcţii generale, comune tuturor întreprinderilor, dintre care cele mai importante sunt:
1. Investigarea pieţei şi a nevoilor de consum , prin care se urmăreşte atat prospectarea pieţei prezente, cat şi a celei potenţiale, a nevoilor solvabile, cat si a ansamblului nevoilor de consum, a motivaţiei consumului.
Aceasta funcţie premisă are caracter permanent şi de regulă precede celelalte funcţii ale marketingului, pregătindu-le condiţiile de realizare.
2. Creşterea adaptabilităţii întreprinderii la dinamica mediului extern are în vedere noua orientare asupra relaţiei “firmă-piaţa” şi vizează asigurarea unui grad cat mai ridicat de adaptabilitate a firmei faţă de schimbările mediului în care îşi desfăşoară activitatea, ceea ce va determina:
• promavarea noului, înnoirea şi diversificarea ofertei de mărfuri;
• perfecţionarea continua a formelor de distribuţie şi comercializare;
• diversificarea acţiunilor promoţionale.
Pe plan macroeconomic această funcţie mijloc de acţiune presupune ca adaptarea
producţiei, activităţilor comerciale şi de prestări servicii la nevoile de consum să se realizeze astfel încat să asigure o corelaţie dinamica între ofertă şi cererea de consum.
3. Satisfacerea în condiţii superioare a nevoilor de consum reprezintă scopul întregii activităti de marketing ea are în vedere un ansamblu de măsuri pentru realizarea bunurilor necesare consumului, distribuirea lor în condiţii optime, asigurarea unor posibilităţi largi de alegere, în concordanţa cu gusturile şi preferinţele consumatorilor, lărgirea gamei serviciilor comerciale gusturile şi preferinţele consumatorilor, informarea consumatorilor asupra modalitaţilor optime de folosire a produselor etc.
4. Creşterea eficienţei economice presupune, în primul rând, alocarea judicioasă a resurselor, optimizarea structurii populaţiei, a întregii activităţi economice (producţie-transport-depozitare-valorificare)
Marketingul produselor agricole este acelaş cu marketingul produselor industriale, dar există diferenţe semnificative în ceea ce priveşte metodele de marketing şi instituţiile folosite.
In marketingul produselor agricole, metodele de distribuţie si politică privitoare la canalele şi intermediari sunt foarte importante pentru că vanzarea directă nu este uşoara. Pe de altă parte, aspectele de planificare a produselor şi de publicitate nu se prea bucură de atenţia producătorilor individuali.
Marketingul este diferit şi pentru că producătorii agricoli individuali nu au de obicei un control semnificativ asupra folosirii producţiei obţinute.
În agricultură cele mai multe produse sunt omogene. Această caracteristică, împreună cu factorul micilor unităţi producătoare, fac foarte dificilă utilizarea reclamei (publicităţii) de către un singur cultivator şi de asemenea foarte dificile sunt vânzările personale şi alte forme de publicitate.
CAPITOLUL 1
DATE MONOGRAFICE PRIVIND S.C. FRUCTERA S.A BÎRLAD
1.1.Aspecte generale
Societatea comercială S.C.”Fructera” S.A. Bîrlad este situată în podişul central Moldovenesc, ocupând partea nordică a colinelelor Tutovei în zona oraşului Bîrlad, judeţul Vaslui.
Societatea comercială “FRUCTERA”S.A. Bîrlad cu sediul in oraşul Bîrlad, strada 1 Decembrie, numărul 91,(judeţul Vaslui).
Unitatea face parte din categoria societaţilor comerciale pe acţiuni (S.A.) cu personalitate juridică înregistrată în Registrul Comerţului la nr. J 37/183/1999
S.C.”Fructera” S.A. Bîrlad a rezultat din divizarea societăţi S.C.“Pomicola” S.A. Bîrlad conform Legii 31/90 modificată prin care S.C. “Pomicola” S.A. Bîrlad s-a divizat în 3 societăţi toate cu profil horticol (cod CAEN 117) având ca obiect de activitate producerea şi valorificarea fructelor, după cum urmează :
1. S.C. “POMICOLA” S.A. BÎRLAD- societate mamă cu sediul in Bîrlad strada Decembrie 190 având obiectul de activitate în localitatea Tutova (circa 8 km de municipiul Bârlad).
2. S.C. “FRUCTERA” S.A. BÎRLAD- sediul în Bîrlad strada 1 Decembrie nr. 91.
3. S.C. “HORTICOLA” S.A. PUIESTI-cu sediul în localitatea Puiesti (localitate situata la circa 35 km de Bârlad).
S.C. FRUCTERA S.A. BÎRLAD a avut înca de la început obiect principal de activitate pomicultura (cod CAEN 117) iar ca activitate secundară cultura altor plante (porumb, grâu, floarea soarelui).
Sediul societăţii situat în partea de nord a municipiului Bîrlad circa 50 m de municipiul Bîrlad având acces la drumul national 24 C.


Fisiere în arhivă (1):

  • Marketingul Fructelor la SC Fructera SA Barlad.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!