Planificarea lucrărilor de îngrijire în UPI Cerna din Ocolul Silvic Romani în deceniul 2013-2022

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul 1. DATE CU CARACTER GENERAL 
1.1. Necesitatea proiectării lucrărilor de îngrijire 
1.2. Localizarea studiului 
Capitolul 2. STUDIUL CONDIȚIILOR STAȚIONALE DIN UNITATEA DE PRODUCȚIE 
2.1. Analiza condițiilor geologie si geomorfologice 
2.2.1. Regimul termic 
2.2.2. Regimul pluviometric 
2.2.3. Regimul eolian 
2. 2.4. Caracterizarea generală a climei 
2.3. Analiza condițiilor edafice 
2.4. Caracterizarea stațională 
Capitolul 3. STUDIUL VEGETAȚIEI FORESTIERE DIN UNITATEA DE PRODUCȚIE 
3.1. Caracterizarea generală a arboretelor 
3.1.1. Caracterizarea arboretelor pe tipuri de structură, origine și proveniență 
3.1.2. Structura pe specii a arboretelor 
3.1.3. Structura arboretelor in funcție de consistență 
3.1.4. Structura arboretelor in raport cu vârsta 
3.1.5. Structura arboretelor pe clase de producție 
3.1.6. Structura arboretelor pe stadii de dezvoltare 
3.1.7. Starea fitosanitară a arboretelor 
3.2. Stuctura generală a subarboretului 
3.3. Caracterizarea generală a semințișului 
3.4. Caracterizarea generală a păturii erbacee 
3.5. Analiza și cartarea tipologică a pădurii 
Capitolul 4. STUDIUL CONDIȚIILOR TEHNICO-ECONOMICE 
4.1. Zonarea funcțională a pădurilor din U.P.I Cerna 
4.2. Analiza rezultatelor obținute prin intervențiile silvotehnice anterior proiectării 4.3. Date privind caracterul ecologic al regiunii și regiunii agricole, cu sau fără 
Capitolul 5. STABILIREA TEHNOLOGIEI DE APLICARE A LUCRĂRILOR DE INGRIJIRE A PĂDUII 
5.1. Bazele aplicării lucrărilor de îngrijire 
5.2.Scopul lucrărilor de îngrijire si alegerea arboretelor de parcurs 
5.3. Calculul posibilității de produse secundare 
5.4. Memoriu al planului de lucrări 
5.5. Tehnologia de aplicare a lucrărilor de îngrijire 
Bibliografie


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1. DATE CU CARACTER GENERAL
1.1. Necesitatea proiectării lucrărilor de îngrijire
Proiectul de lucări silvotehnice are drept scop stabilirea cadrului adecvat pentru executarea lucărilor de îngrijire si conducere indicate pentru fiecare arboret si ansamblu de arborete din cuprinsul unei unități de producție, în vederea satisfacerii depline a sarcinilor gospodăriei silvice, cu eficiență economică si ecologic optimă.
Prin sistem al lucărilor de îngrijire și conducere a arboretelor se înțelege totalitatea operațiunilor de îngrijire și conducere aplicate unui arboret de la instalare până la începerea lucrărilor de regenerare, efectuate pe baze ecologice, în raport cu țelul de gospodărire urmărit.
Obiectivele urmărite prin efectuarea lucrărilor de îngijire și conducere a arboretelor sunt următoarele:
-păstrarea și ameliorarea stării de sănătate a arboretelor;
-ameliorează compoziția, structura și calitatea arboretului, starea fitosanitară a pădurii, sub forma produselor lemnoase secundare;
-reduc convenabil consistența, lărgind treptat spațiul de nutriție al arborilor valoroși, intensificându-se creșterile acestora, fără însă a le afecta calitatea;
-reglează raporturile inter și intraspecifice la nivelul arborelui și între diferitele etaje de vegetație;
-permit recoltarea unei cantități de masă lemnoasă valorificabilă;
-creșterea gradului de stabilitate și rezistență a arboretelor la acțiunea agresivă a factorilor externi și interni destabilizatori (vânt, zăpadă, boli, dăunători, vânt, poluare etc.);
-creșterea productivității arboretelor;
-îmbunătățirea condițiilor staționale;
-menținerea controlului asupra modului de dezvoltarea a arboretelor;
-ușurarea modului de deplasare în interiorul pădurii;
-mărirea capacității de fructificație a arborilor și ameliorarea codițiilor de regenerare;
-recoltarea de masă lemnoasă în vederea valorificării ei.
Conform planului lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor, posibilitatea de produse secundare din U.P.I Cerna se prezintă astfel: de completat!!!!!!!!
-din lucrări de curățiri se realizează un volum de 8 metri cubi/an;
-din lucrări de rărituri se realizează un volum de 317 metri cubi/an;
-din lucrări de curățiri+rărituri se realizează un volum de 325 metri cubi/an;
-iar din lucrări de igienă se realizează un volum de 169 metri cubi/an.
Astfel spus sistemul de măsuri silvotehnice trebuie astfel conceput, adaptat și aplicat încât să contribuie cât mai performant la protecția și ameliorarea solurilor forestiere, a rețelei hidrologice, a climatului, a florei, a faunei specifice și în general să asigure conservarea și ameliorarea durabilă a diversității biologice, precum și a multiplelor funcții ecoproductive și productive impuse de dezvoltarea societății și de mediul său de existență. 
Deși lucările de îngrijire se concentrează asupra arboretului, prin modificarea repetată a structurii acestuia se acționează într-un mod direct sau indirect asupra tuturor componentelor pădurii.
Din complexul măsurilor silvotehnice, lucrările de îngrijire a arboretelor constituie un mijloc de acțiune important în realizarea arboretelor valoroase ca și în menținerea și consolidarea rolului lor multifuncțional.
Efectuarea la timp și în mod corespunzător a acestor intervenții silviculturale, contribuie nemijlocit nu numai la creșterea valorii și a rezistenței lor față de acțiunea factorilor dăunători, ci și la folosirea integrală a capacității de producție a stațiunii.
În conducerea arboretelor, principalul mijloc prin care silvicultorul poate realiza compoziția și structura dorită, constă în reglarea selectivă a numărului de arbori, în spațiu și timp, ținând seama de o serie de criterii.
Amânarea sau neexeutarea la timp și în mod corespunzător, pe toate suprafețele ce comportă lucrări de îngrijire, poate avea consecințe grave, atât ecologice cât și economice prin diminuarea cantității de masă lemnoasă atât sub aspectul cantității cât și sub aspectul calității.
1.2. Localizarea studiului
Unitatea de Prroductie I Cerna in suprafata totala de 2357,6, este situata in zona Carpatilor Meridionali,pe versantul sudic al Muntilor Capatanii, in bazinul hidrografic al paraului Cerna, afluent al raului Oltet. 
Principala cale de acces in cadrul unitatii de productie este drumul judetean Polovragi –Vaideeni - Horezu.


Fisiere în arhivă (1):

  • Planificarea Lucrarilor de Ingrijire in UPI Cerna din Ocolul Silvic Romani in Deceniul 2013-2022.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Amenajamentul U.P. I Cerna, Ocolul Silvic Romani


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!