Pomicultură Specială

Extras din proiect

A. MEMORIU DESCRIPTIV
1. Obiectul şi necesitatea proiectului 
Cultura vişinului este o ramura importanta a pomiculturii, deoarece vişinul este unul dintre cei mai timpurii pomi, fructele lui se maturează incepand cu luna iunie pînă in mijlocul lunii august. Vişinul este o specie pomicolă cu o importanţă senmificativă economică, dată de însuşirile nutritive, tehnologice şi comerciale ale fructelor, care găseşte în România condiţii optime de manifestare a potenţialului său agrobiologic. 
Prin cultivarea vişinului asigurăm necesarul de fructe proaspete într-o perioadă în care se pot consuma fructe proaspete doar din depozite. Fructele de vişin au însă şi o mare căutare şi pentru industrializare, la compoturi, dulceţuri, lichioruri, sucuri şi alte produse. 
Fructele de vişin sunt forte căutate, având o valoare nutritiva ridicata, prin consumul lor completând necesarul de vitamine,săruri minerale, zaharuri uşor asimilabile, antioxidanţi şi alte substanţe necesare pentru o viaţă sănătoasă.
În realizarea acestui proiect s-a luat în studiu cultura vişinului şi întocmirea unei livezi intensive şi rentabile. S-a avut în vedere această specie datorită cerinţei mari de vișine de pe piaţă pentru industrializare şi faptul că livezile existente sunt tot mai bătrâne şi mai slab roditoare.
2. Situaţia geografică şi administrativă a zonei 
Investiţia şi respectiv proiectul sunt realizate pe o suprafaţă de 16 ha din care propriu-zis, pentru plantare s-au folosit 14.64 ha restul fiind teren neagricol. Proiectul este realizat în Câmpia Moldovei pe raza judeţului Botoşani, mai precis comuna Frumuşica, satul Rădeni. Zona în care va fi amplasată plantaţia este una cu tradiţie în pomicultură, in judeţul vecin aflîndu-se Staţiunea Pomicolă Sârca din judeţul Iaşi.
3. Studiul factorilor social-economici 
În ceea ce priveşte factorii social-economici plantaţia are un amplasament foarte bun putându-se asigura necesarul de forţa de muncă chiar din localitate fiind o comună mare şi cu un numar de locuitori ridicat dar şi din localităţile învecinate. Acest amplasament îi conferă şi o legătura bună cu căile de transport având doar 2 km până la drumul european E 85 care traversează mai multe oraşe mari ale României, astfel asigurându-se legătura cu pieţile de desfacere din marile oraşe şi cu fabricile de conserve şi sucuri pentru industrializarea vişinelor pentru o desfacere cât mai rapidă a recoltei.
Necesarul de apă în plantaţie este asigurat de un puţ forat la mare adâncime. Sediul fermei este conectat la reţeaua de curent electric cu tensiune normală şi la conducta de gaz metan.
4. Caracterizarea cadrului natural 
Studiul climatic
Temperatura 
Temperatura aerului la Botoşani ne indică o valoare medie anuală de 9,3°C, media lunii iulie fiind de +21°C, iar a lunii ianuarie de -4°C, deci o amplitudine medie termică anuală de 25°C.


Fisiere în arhivă (3):

  • Bibliografie.doc
  • Pomicultura Speciala.doc
  • prima pagina.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!