Auditul Activității de Creditare în Cadrul Băncii BRD

Extras din proiect Cum descarc?

Considerații generale
Auditul intern are ca obiectiv cunoasterea tuturor procedurilor de control aplicate în banca, exprimarea unei opinii privind eficacitatea acestora si formularea de propuneri privind perfectionarea acestora.
Auditul intern evalueaza atât dispozitivul general de control cât si activitatea de control intern desfasurata de departamentul de specialitate identificând punctele slabe si propunând solutii de îmbunatatire si eficientizare a controlului intern.
Auditul intern trebuie sa cunoasca si sa evalueze sursele semnificative de informatie, fluxurile informationale, inclusiv cele de raportare, respectarea procedurilor privind circulatia informatiei si raportarea.
Auditul intern va identifica si evalua controalele interne specifice tuturor activitatilor desfasurate în cadrul bancii.
Obiectivele auditului intern privind activitatea de creditare sunt, fara a se limita la acestea:
- respectarea legislatiei în domeniu si a normelor BNR privind riscul de creditare si administratre a acestuia;
- conformitatea normelor interne cu normele BNR si practica în domeniu, modul de respectare a normelor interne;
- acuratetea raportarilor interne si externe privind riscul de creditare si acoperirea acestuia, conformitatea acestor raportari cu normele în vigoare;
- evaluarea modului de administrare a riscurilor privind creditarea precum si a modului de acoperire a riscurilor;
- verificarea modului de aplicare a normelor si procedurilor interne privind întocmirea dosarelor de credit si urmarirea derularii creditului;
- evaluarea modului de reesalonare a creditelor, necesitatea acestor reesalonari si respectarea normelor interne în domeniu;
- evaluarea calitatii portofoliului de credite si a gestiunii acestuia;
- corecta separare a sarcinilor;
- evaluarea sistemului de delegari;
- evaluarea calitatii si fiabilitatii subsistemului informatic privind creditele;
- verificarea corectei reflectari contabile a operatiunilor legate de activitatea de creditare si provizionare, corecta determinare a provizioanelor;
- evaluarea sistemului de contabilitate a creditelor;
- evaluarea masurii în care creditele acordate fac obiectul unei clasificari contabile corecte în cadrul situatiilor financiare;
- calitatea activitatii serviciului de contencios.
Obiectivele auditului intern privind activitatea de creditare se vor actualiza periodic în functie de modificarile legislative si ale normelor BNR precum si a normelor interne de creditare.
MINUTA SEDINŢEI DE DESCHIDERE
Entitatea / structura auditata: Departamentul Credite Corporative
A. Mentiuni generale
Tema misiunii de audit: Auditul activitatii de credit corporate
Perioada auditata: 01.01.2010 - 30.12.2010
Întocmit de: Elena Popescu Data : 01.12.2010
Lista partiticipantilor: 
Numele Functia Departamentul / Directia 
Dan Georgescu Vicepresedinte Directia credite corporate
Marian Brutaru Manager Departamentul Credite 
Cristina Costea Manager Departamentul Audit Intern
Stenograma sedintei de deschidere
Seful Departamentului Audit Intern a prezentat tema misiunii de audit intern, obiectivele si activitatile înscrise în programul misiunii de audit intern. S-a convenit ca informatiile solicitate sa fie oferite de Dl. Cristi Ivascu.
Semnaturile participantilor:
Dan Georgescu 
Marian Brutaru 
Cristina Costea 
RAPORT DE AUDIT INTERN 
Perioada auditului: 10.10 - 26.05.2011
Tipul auditului: Planificat
Misiunea de audit: Auditul activitatii de credit corporate
Componenta echipei: Cristina Costea - sef misiune
Elena Popescu - auditor intern
Persoane contactate: Dan Georgescu - Vice-Presedinte Directia Credite
Marian Brutaru - Manager Depart. Credite Corporate
Bogdan Dinu - analist Depart. Credite Corporate
Obiectivele stabilite pentru misiunea de audit au fost:
1. Verificarea modului de îndeplinire a recomandarilor formulate cu ocazia misiunii de audit anterioare, desfasurata în octombrie 2010.
2. Strategia bancii privind activitatea de creditare 
3. Politici si proceduri privind riscul de credit
4. Organizarea activitatii, responsabilitati si activitati desfasurate
5. Evaluarea modului de respectare a normelor de creditare (analiza, avizare, acordare, urmarire) în activitatea curenta a sucursalelor. Mecanisme de control intern si monitorizare a riscului la nivelul sucursalelor si a departamentului.
6. Evaluarea, monitorizarea si controlul riscului de creditare
7. Concentrarea expunerilor pe contrapartide
8. Evaluarea performantei portofoliului de credite
9. Sistemul de raportare privind activitatea de creditare si monitorizarea riscului de credit
10. Evaluarea activitatii Comitetului de Credite


Fisiere în arhivă (1):

  • Auditul Activitatii de Creditare in Cadrul Bancii BRD.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!