Politică bugetară

Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Este important pentru fiecare manager sa cunoasca metodele, tehnicile .i instrumentele de management pentru a desfa.ura activita.ile din institu.ie in mod optim.
Managementul public ofera posibilitatea cunoa.terii principalelor metode .i tehnici de management folosite pe parcursul derularii activita.ii in institu.iile publice. Managerii previzioneaza, organizeaza, coordoneaza .i antreneaza personalul din subordine pentru o participare efectiva la realizarea obiectivelor.
In institu.iile publice, metodele de management reprezinta o modalitate menita sa u.ureze realizarea obiectivelor stabilite. Metodele utilizate in managementul public sunt mijloace prin intermediul carora managerii publici vor asigura eficien.a in procesele de management.
Tema prezentului proiect este "Metode .i tehnici utilizate in managementul institu.iilor publice".
In primul capitol au fost abordate defini.iile .i func.iile subsistemul metodologico- managerial in organiza.iile de servicii, teoriile motiva.ionale bazate pe nevoi, precum .i descrierea metodelor .i tehnicilor de management aplicabile. Capitolul al doilea cuprinde prezentarea generala a Primariei ora.ului Bu.teni.
Capitolul al treilea cuprinde studiul de caz realizat in cadrul Primariei ora.ului Bu.teni cu privire la metodele manageriale aplicate in primarie, cat .i proiecte ce au fost realizate, dar .i proiecte in curs de derulare.
Capitolul patru este rezultatul concluziilor .i propunerilor luate in urma studiului de caz realizat.
CAPITOLUL 1. CONSIDERA.II TEORETICE PRIVIND METODELE .I TEHNICILE MANAGERIALE
1.1. Sistemul de metode .i tehnici manageriale
Sistemul de management cuprinde metodele, tehnicile .i procedurile decizionale prin intermediul carora se asigura exercitarea func.iilor managementului in cadrul unei organiza.ii, in scopul cre.terii performan.ei sale.
a) Metoda .edin.ei - presupune intrunirea anumitor persoane pentru o anumita perioada de timp, sub coordonarea factorului decident pe problematica analizata. Regulile de organizare .i desfa.urare a .edin.elor se refera la modul de convocare, periodicitatea desfa.urarii, participan.ii .i categoriile de probleme aflate in discu.ie, adoptarea .i aplicarea deciziilor corespunzatoare cu respectarea normelor legale in vigoare.
.edin.ele trebuie sa asigure analize aprofundate referitoare la problemele cu care se confrunta organiza.ia de servicii .i sa se finalizeze prin stabilirea celor mai eficiente decizii de catre persoanele responsabile participante.
b) Metoda tabloului de bord - este utilizata de catre managerii organiza.iilor de servicii intrucat asigura utilitate in luarea deciziilor prin folosirea curenta a subsistemului informa.ional. Aceasta consta intr-un complex de informa.ii, expuse in prezentari de tip .ablon, referitoare la derularea activita.ilor specifice .i la factorii interni .i externi care influen.eaza procesele de munca.
Metoda tabloului de bord se constituie intr-o baza de date care sprijina managerul in sesizarea aspectelor importante cu care se confrunta organiza.ia de servicii, asigurand astfel fundamentarea corecta a deciziilor. Eviden.ierea problemelor deosebite .i semnalarea abaterilor de la desfa.urarea normala a proceselor de produc.ie .i de munca conduc la utilizarea eficienta a timpului de lucru pentru factorii de decizie.
c) Metoda analizei valorii - consta in optimizarea costurilor, luand in considerare func.iunile specifice serviciilor care fac obiectul de analiza al acestei metode. Ra.ionamentul .tiin.ific al acestei metode este acela al concep.iei func.ionale prin considerarea func.iunilor specifice. Acest obiectiv poate fi atins printr-un sistem integrat in care obiectul muncii este alcatuit din subsisteme, care trebuie tratate in mod individual.


Fisiere în arhivă (1):

 • Politica bugetara.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Adsit D. - Tools Managing Complex Cgange, in Strategy & Leadership, vol.4,1996
2. Barjou B. - Manager par project, ESF- Editeur, Paris,1998
3. Chauvet A. - Methodes de management,les Editions d'organisations,Paris,1997
4. Mihuleac E. - Stiinta conducerii. Metodologie si metode de conducere,Editura Didactica si Pedagogica,Bucuresti,1982
5. Nicolescu C. - Strategii manageriale de firma,Editura Olimb,2005
6. Nicolescu O.,Verboncu I. - Managementul organizatiei,Editura Economica,Bucuresti,2008
7. Nicolescu O.,Verboncu I.,Plumb I.,Vasilescu I. - Abordari moderne in managementul si economia organizatiei,Vol 1-4, Editura Economica,2003
8. Nicolescu O. (coord.) - Sisteme,metode si tehnici de management,Editura Economica,Bucuresti,2000
9. Nicolescu O.,Verboncu I. - Managementul organizatiei,Editura Economica,Bucuresti,2007
10. Russu C. - Management,Editura Expert,Bucuresti,1993
11. Alexandru Gh.,s.a. - Managementul investitiilor,Editura Efilon Press,Bucuresti,2009
12. Alexandru Gh.,s.a. - Investitiile in sistemul afacerilor,Editura Efilon Press,Bucuresti,2003 13. Alexandru Gh.,Vasilescu I.,Cicea,C.,Dobrea,C. - Eficienta si evaluarea investitiilor,Editura Efilon Press,Bucuresti,2004
14. Androniceanu,A. - Management public,Bucuresti,Editura economica,1998
15. https://www.orasul-busteni.ro
16. https://www.orasul-busteni.ro/anunturi/Strategie_Busteni_2014-2020.pdf


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!