Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF)

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
1. ALEGEREA INSTALAȚIEI DE FORAJ
1.1. Programul de construcție a sondei
1.2. Determinarea profilurilor coloanelor de burlane și a greutății fiecărei coloane
1.3. Alegerea sapei pentru forajul puțului de exploatare
1.4. Alegerea tipodimensiunii de prăjini grele și calculul lungimii ansamblului de adâncime
1.5. Verificarea la flambaj a ansamblului de prăjini grele și determinarea componenței
ansamblului de adâncime
1.6. Alegerea tipodimensiunii de prăjini de foraj și calculul lungimii ansamblului superior al garniturii de foraj
1.7. Alegerea prăjinii de antrenare
1.8. Alegerea instalației de foraj
1.9. Concluzii
2. ALEGEREA PRINCIPALELOR UTILAJE ALE INSTALAȚIEI DE FORAJ ȘI
PREZENTAREA PARAMETRILOR ȘI CARACTERISTICILOR LOR
2.1. Alegerea capului hidraulic
2.2. Alegerea ansamblului macara-cârlig
2.3. Alegerea geamblacului de foraj
2.4. Alegerea elevatorului cu pene
2.5. Alegerea elevatorului pentru prăjini de foraj
2.6. Alegerea chiolbașilor
2.7. Alegerea cablului de manevră
2.8. Alegerea troliului de foraj
2.9. Concluzii
3. PARAMETRII ȘI CARACTERISTICILE MOTOARELOR/ GRUPURILOR DE
ACȚIONARE ȘI CALCULUL PUTERII INSTALATE
3.1. Parametrii și caracteristicile motoarelor/ grupurilor de acționare
3.2. Alegerea modului de acționare
3.3. Puterea consumatorilor auxiliari de forță
3.4. Calculul puterii instalate
3.5. Concluzii
4. LANȚUL CINEMATIC AL SISTEMULUI DE MANEVRĂ
4.1. Reprezentarea lanțului cinematic al sistemului de manevră (SM) și determinarea numărului de trepte de viteză
4.2. Tipurile de transmisii mecanice utilizate în cadrul lanțului cinematic al SM și .parametrii acestora
4.3. Tipurile de cuplaje folosite în cadrul SM
4.4. Modul de obținere a treptelor de viteză și determinarea raporturilor de transmitere totale
4.5. Concluzii
5. CONCLUZII


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Instalația de foraj (IF) este un ansamblu de utilaje (U), care formează echipamente
(Eq), agregate sau sisteme de lucru (A/SL) și instalații (I), ce pot funcționa separat sau, unele,
simultan, pentru construirea sondei de foraj, cu o anumită destinație, pentru efectuarea unor
operații legate de operația de foraj și asigurarea securității tehnice și care sunt asamblate pe
structuri metalice de rezistență, existând și structuri de protecție, de depozitare de diferite
produse etc.
Instalația de foraj (IF) are în compunerea sa două tipuri de echipamente din punctul de
vedere al poziției lor în raport cu sonda: echipamentul de adâncime (Eq.Ad); echipamentul
sau instalația de suprafață (Eq.S/IS) Eq.Ad este reprezentat de garnitura de foraj (Gar.F),
motorul de adâncime, dacă există, și sapa. Eq.S/IS reprezintă instalația de foraj propriuzisă, pe
care o denumim, în continuare, instalație de foraj (IF). [1]
Sistemul/ Agregatul de lucru (S/AL) este un ansamblu de utilaje care lucrează ca un
tot unitar, fiind în interdependență constructivă și funcțională, pentru efectuarea unei operații
sau proces tehnologic (de exemplu, de săpare, de circulație sau de manevră).
Troliul de foraj (TF) („Drawworks”, în lb. en.) face parte din sistemul de manevră
(SM) și reprezintă un ansamblu de utilaje construit ca un tot unitar, montat pe un șasiu și
având funcții specifice în cadrul instalației de foraj (IF), funcția principală fiind manevrarea
materialului tubular în sondă.
Datele inițiale de proiectare sunt:
- Adâncimea maximă de introducere: HM=4700 m;
- Adâncimea relativă de tubare a puțului de ordin j: yT.jϵ {0,15; 0,35;0,75; 1}
- Diametrele nominale exterioare ale coloanelor de burlane: DCBj 211/2;16;103/4; 65/8- 
Proiectul este structurat pe 4 capitole și are ca scop prezentarea, analizarea, proiectarea
sistemului de rotație al unei instalații de foraj (IF) ce urmează să execute lucrări specifice de
foraj la adâncimea de 4700 m.
Astfel, în primul capitol ,,Alegerea instalației de foraj’’, se va alege o instalație
tipizată specifică zonei de amplasare și executării lucrărilor de foraj.
În al doilea capitol denumit ,,Alegerea principalelor utilaje ale instalației de foraj și
prezentarea parametrilor și caracteristicilor lor’’ se vor alege principalele utilaje de la o clasă
superioară față de instalația de foraj aleasă.
Cel de-al treilea capitol se numește ,,Parametrii și caracteristicile
motoarelor/grupurilor de acționare și calculul puterii instalate’’.
Al patrulea capitol va evidenția ,, Studiul schemei cinematice a instalației de foraj’’
La final se vor evidenția concluziile finale și bibliografia, unde, vor apărea toate
sursele de documentare ale proiectului.
Pentru o bună înțelegere a aspectelor constructive, funcționale, și de calcul, se vor folosi
fotografii, figuri, scheme, diagrame și tabele în care se vor concentra datele rezultate din
calcule.
3
1.ALEGEREA INSTALAȚIEI DE FORAJ
1.1 Programul de construcție a sondei.
Construcția Sd.F se face pe baza unei comenzi geologo-tehnice, care conține:
- date referitoare la structura geologică a zonei care urmează să fie străbătută prin foraj;
- parametrii estimați ai procesului de foraj;
- programul de construcție a sondei.
Programul de construcție a sondei (vezi Aplicația 2) se alcătuiește pe baza datelor din
tema de proiectare și a informațiilor culese de la sondele de explorare și conturare.
El cuprinde:
- programul de tubare a găurilor/ puțurilor forate;
- profilurile coloanelor de burlane;
- tipodimensiunile de sape, garnituri de foraj și de motoare de adâncime (când este
cazul);
- tipul și caracteristicile fluidului de foraj;
Programul de tubare stabilește următoarele:
- numărul de coloane de burlane necesare pentru echiparea Sd.F, nCB;
- diametrul nominal (exterior) al fiecărei CB,
- adâncimea de introducere a fiecărei CB (de tubare a fiecărui puț de foraj), HCB.j.
Valori cunoscute în vederea construcției sondei:
- adâncimea finală a sondei, HM = 4700 m;
- programul de tubare a sondei:
- adâncimea de tubare relativă pentru coloana de ordinul j:
yTj 0,15; 0,35;0,75; 1- ;
diametrul nominal al coloanei de tubare de ordinul j (diametrul exterior al coloanei, deci și a
burlanelor din componența ei:
DCBj211/2 ; 16 ; 103/4 ; 65/8 - in
În tabelele 1 și 2 este prezentat programul de construcție a Sondei 27 Izvoare
Tabelul 1.1 Informații generale despre Sonda 27 Izvoare


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiectarea si exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalatii de foraj (IF).pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Parepa, S., Utilaje petroliere. Suport de curs. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, anul univ. 2021-2022.
2. Parepa, S., Utilaje petroliere. Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2015.
3. Parepa, S., Utilaje petroliere. Suport de aplicații. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, anul univ. 2021-2022.
4. Parepa, S., Utilaje petroliere. Suport de proiect. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, anul univ. 2021-2022.
5. Parepa, S., Utilaje petroliere. Indicații la tema de proiectare: „Proiectarea și exploatarea troliului de foraj (TF) al unei instalații de foraj (IF)”. Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, anul univ. 2021-2022.
6. Popovici, Al., Niculae, G. C., Ene, C. D., Calculul și construcția utilajului pentru forajul sondelor de petrol. Editura Universității din Ploiești, 2005.
7. Rădulescu, Al., Mihăilescu, A., Cristea, V., Carnet tehnic. Utilaj petrolier-foraj. Editura Tehnică, București.
8. Ulmanu, V., Material tubular petrolier. Editura Tehnică, București, 1992.
9. Costin, I., Scule pentru foraj și extracție. Editura Tehnică, București, 1990.
10. Cristea, V., Grădișteanu, I., Peligrad, N., Instalații și utilaje pentru forarea sondelor.
Editura Tehnică, ucurești.
11. Tatu, Gr., Carnet tehnic. Forarea sondelor. Editura Tehnică, București.
12. *** Forajul sondelor. Carnet tehnic. S.C. PETROSTAR S.A. Ploiești.
13. *** STAS 328. Sape cu trei conuri. Tipuri și dimensiuni principale.
14. *** STAS 875. Burlane pentru tubaj și mufele lor. Dimensiuni.
15. *** Standarde ale instalațiilor și utilajelor de foraj.
16. ***API, Spec. 7K, Specification for Drilling Equipment. American Petroleum Institute.
17. ***API, Spec. 8A, Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment. American Petroleum Institute
18. *** API, Spec. 8C, Specification for Drilling and Production Hoisting Equipment (PSL 1 and PSL 2). American Petroleum Institute.
19. Florea, I., Rizea, N., Ispas, D., Grafică asistată de calculator. Îndrumar de lucrări. Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, 2015.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 7€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!