Utilaj pentru separarea pneumatică - Tararul aspirator

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 6
CAPITOLUL I 7
STUDIU COMPARATIV PRIVIND VARIANTELE CONSTRUCTIVE ALE TARARULUI ASPIRATOR 7
1.1 Generalități 7
1.2.Variante constructive ale tararului aspirator 7
1.3 Studiu comparativ 13
1.4 Concluzii 14
CAPITOLUL II PREZENTARE GENERALĂ A TARARULUI ASPIRATOR 16
2.1. Schema structurală de principiu a tararului aspirator .16
2.2. Prezentarea principalelor organe de mașini a tararului aspirator 17
2.3 Concluzii ..17
CAPITOLUL III 18
IDENTIFICAREA ȘI PREZENTAREA PRINCIPALELOR TIPURI DE ACȚIONĂRI, TRANSMISII ȘI SOLICITĂRI DIN CADRUL TARARULUI ASPIRATOR
18
3.1 Identificarea și prezentarea principalelor tipuri de acționări din cadrul tararului aspirator 18
3.2. Identificarea și prezentarea principalelor tipuri de transmisii în cadrul tararului aspirator 19
3.3 Identificarea și prezentarea principalelor tipuri de solicitări ale organelor de mașini din componența tararului aspirator 23
3.4 . Concluzii 27
CAPITOLUL IV 27
MATERIALE METALICE ȘI NEMETALICE FOLOSITE ÎN
CONSTRUCȚIA TARARULUI ASPIRATOR 27
4.1. Introducere 27
4.2. Clasificarea materialelor destinate de a intra în contact cu produsele alimentare 27
4.3. Reglementările în vigoare, la nivel internațional și național, cu privire la serii/clase/mărci/simbolizări și standardele ce reglementează calitatea materialelor pentru tararul aspirator 28
4.4. Rolul elementelor de aliere asupra comportării aliajelor identificate 31
4.5. Concluzii .32
CAPITOLUL V 33
CALCULUL PUTERII PE ARBORELE CENTRIFUGEI VERTICALE 33
CAPITOLUL VI 36
PRINCIPIUL DE FUNCȚIONARE AL TARARULUI ASPIRATOR 36
6.1. Schema de principiu ...36
6.2. Principiu de funcționare 36
6.3.Concluzii 36
CONCLUZII GENERALE 37
BIBLIOGRAFIE 38


Extras din proiect Cum descarc?

SCOPUL ȘI OBIECTIVELE PROIECTULUI
Scopul proiectului
Scopul proiectului este de a dobândi cunoștințe avansate privind principiile constructive și de funcționare al “ Tararului aspirator”. 
Obiectivele proiectului:
O1 - Stabilirea importanței scopului, obiectivelor și de a dezvolta problematica generală a “Tararului aspirator”.
O2 - Studierea variantelor constructive ale tararului aspirator.
O3 - Identificarea și prezentarea principalelor tipuri de acționări, transmisii și solicitări din cadrul tararului aspirator
O4 - Studierea materialelor metalice și nemetalice folosite în construcția tararului aspirator.
INTRODUCERE
Separarea este o operație prin care un amestec este divizat în două sau mai multe fracțiuni care au compoziții diferite. Scopul acestei operații este de a concentra un component în raport cu ceilalți. Separarea se realizează în principal prin metode fizice, deși în unele cazuri se întâlnesc și metode chimice [St,22].
Morăritul este cunoscut din timpuri foarte vechi, evoluția lui a urmat societatea umană și dezvoltarea tehnico-economică a acesteia. Cerealele descărcate în silozul morii, înainte de a fi depozitate în celule, sunt supuse unei operații sumare de curățire, numită curent și precurățire. Curățirea intensivă urmează a se realiza într-o fază tehnologică viitoare. Prezența corpurilor străine în masa de cereale exercită influențe negative atât în timpul vehiculării lor în interiorul silozului cât și la depozitarea în celule. La eliminarea impurităților participă mai multe utilaje și instalații [Le,03].
Modul meșteșugăresc nu a evoluat prea mult în evul mediu. Apariția industrializării, a așezărilor omenești suprapopulate, rafinarea gusturilor în alimentație a făcut, ca începând cu secolul XIX să se treacă la mecanizarea și automatizarea avansată a proceselor din morărit și panificație, la modificarea sistemelor și principiilor tehnice folosite. În țara noastră primele unități de morărit de tip industrial au fost construite de către armata, la sfârșitul sec. XIX și începutul sec. XX, iar după primul război mondial s-au fondat primele unități mari [Le,03].
Actualmente în România se utilizează separatorul aspirator (tararul aspirator) tip TA 1216, cu mai multe caracteristici dar și separatorul aspirator SA-1212. Separatorul-aspiratorul SA are numeroase variante [Le,03].
În silozurile mai vechi se mai foloseau tararul Magheru-Topleț 2x1000, tararul cu site oscilante MIAG-1015, tararul aspirator Topf, vibro-separatorul MIAG-216. Dar în prezent, în unitățile moderne de morărit pentru reducerea numărului de utilaje, a consumului de energie, a spațiilor tehnologice, se recurge la separarea concomitentă a mai multor categorii de impurități, folosind o serie de mașini combinate. În anul 2003 am realizat tararul aspirator după documentația OCRIM-Cremona. În silozurile moderne sunt prevăzute separatoare pentru corpurile străine granulare și instalații de aspirație pentru particulele ușoare existente în masa de cereale sub formă de praf mineral, vegetal și pleavă [Le,03].
Tararul aspirator este un utilaj folosit pentru separarea pneumatică a produselor solide. Această metodă de separare combină avantajele celor două metode de separare care constau în menținerea particulelor mari pe site și antrenarea totală a particulelor ușoare de un curent ascendent de aer. Tararul aspirator realizează o astfel de separare, folosind pentru cernere trei site montate pe o ramă și prevăzute cu colectoare, iar pentru antrenarea particulelor ușoare, un curent de aer care străbate masa de cereale, după ce a fost aspirat prin fantele utilajului. Acest utilaj este folosit în industria morăritului și a berii pentru separarea impurităților din masa de cereale dar nu în ultimul rând la condiționarea cerealelor [Ba,10].
Tararul aspirator este unul dintre cele mai simple utilaje folosite la separarea impurităților din cereale pe baza diferenței de proprietăți aerodinamice. El elimină corpurile străine care se deosebesc de cereale prin mărime (lungime, lățime și grosime) și prin însușirile aerodinamice. Acesta separă corpurile străine cu dimensiuni mai mari, egale sau mai mici decât ale cerealei supuse precurățirii, prin combinarea acțiunii ciururilor și a curenților de aer. Acest utilaj are o construcție specială și o mare capacitate de curățire, caracteristica ce se datorează în primul rând înclinației ciururilor [Ba,10].
CAPITOLUL 1
STUDIU COMPARATIV PRIVIND VARIANTELE CONSTRUCTIVE ALE TARARULUI ASPIRATOR
Obiectivul acestui capitol este studierea variantelor constructive ale tararului aspirator.
1.1. Generalități
Utilitatea de a cunoaște variante constructive ale tararului aspirator existente în industria alimentară consolidează cunoștințele tehnice referitoare la operația de separare, având ca scop principal evoluția industrializării și modernizării utilajului studiat.
Aceste variante constructive au capacitate de a reduce numărul de utilaje în industria morăritului, scăzând consumul de energie și reducând totodată spațiul tehnologic. 
1.2. Variante constructive ale tararului aspirator
Principalele variante constructive ale tararului aspirator sunt [Șt,03] :
- Tararul;
- Tararul în cascadă;
- Tararul - vibrator TRV OCRIM;
- Tararul MVSB BUHLER;
- Tararul cu recirculare de aer MVSQ.
1.2.1 Tararul
Tararul este unul dintre cele mai simple utilaje folosite la separarea impurităților din cereale pe baza diferenței de proprietăți aerodinamice [Șt,03].
Figura 1.1 Tararul
1- racord de alimentare; 2 - fante laterale; 3 - racord de evacuare; 4 - clapetă articulată; 5 - cameră de decantare; 6 - racord de aspirație. I - cereale cu impurități; II - cereale curate; III - impurități ușoare; IV - aer cu praf [Șt,03].


Fisiere în arhivă (1):

  • Utilaj pentru separarea pneumatica - Tararul aspirator.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

Surse literare:
1. [Ba,10] - Banu, C., Tratat de inginerie alimentară, Editura AGIR, București, 2010
2. [Ga, 01] - Gavrila,L., Operații unitare în industria alimentară și biotehnologii, Universitatea Bacău, 2001
3. [Io,86] - Ioancea, L., Mașini, utilaje șl instalații în industria alimentară, Editura Ceres, București, 1986
4. [Iv,95] - Ivan Dragne, D., Indrumator pentru proiectarea transmisiilor prin curele late, trapezoidale, dintate si prin lanturi, Editura Oficiul de Informare Documentara pentru Industria Constructiilor de Masini, București, 1995
5. [Le,03] - Leonte,M., Tehnologii și utilaje în industria morăritului, Editura Millenium, Piatra Neamț, 2003
6. [Mi,10] - Mironeasa, M., Elemente de inginerie mecanică, Editura Matrix Rom, București, 2010
7. [Ne, 07] - Neamțu, G., Biochimie alimentară, Editura Ceres, București, 2007;
8. [Ro, 14] - Roșu, C., Știința și ingineria materialelor ( suport de curs), Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj Napoca, 2014
9. [St,22] - Stroe,S., Note de curs-Utilaje în industria alimentară, Suceava, 2022
10. [Șt,03] - Ștefănescu, I., Utilaje pentru prelucrarea primarăa materiilor prime pentru industria alimentară, Editura TAHNICA - INFO, Chișinău, 2003
11. [Tu,82] - Tunsoiu, G., Acționări electrice, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1982
Surse electronice:
[1] - http://www.industriealimentara.ro/
[2] http://www.inoxgalati.ro/tipuri-de-otel-inoxidabil.html
[3]http://www.ukessays.com/essays/engineering/stainless-steels-were-invented-by-krupp-stahl-engineering-essay.php


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 7€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!