Pensiile Private

Cuprins proiect

1. Privire generală asupra sistemului de pensii private din România 
1.1 Sistemul fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) PILONUL II 
1.2 Sistemul de pensii private facultative PILONUL III
2. Beneficiile sistemului de pensii private
3. Aderarea la un fond de pensii administrate privat
3.1 Ce se întâmplă dacă nu aderăm pentru o pensie privată?
3.2 Perioada de aderare în sistemul fondurilor de pensii administrate privat
3.3 Etapele aderării la un fond de pensii administrat privat
3.4 Dobândirea calității de participant
4. Entitățile sistemului de pensii private din România
4.1 Participantul
4.2 Angajatorul
4.3 Administratorul
4.4 Fondul de pensii
4.5 Agenții de marketing
4.6 Depozitarul
4.7 Auditorul financiar
4.8 CSSPP
4.9 CNPAS și ANAF
4.10 APAPR
Bibliografie


Extras din proiect

1. PRIVIRE GENERALĂ ASUPRA SISTEMULUI DE PENSII PRIVATE DIN ROMÂNIA
În contextul unui fenomen tot mai accentuat de îmbătrânire a populaţiei care pune presiune din ce în ce mai mare asupra mecanismelor de protecţie socială, gestionarea sistemului public de pensii a reprezentat o provocare pentru toate statele lumii, inclusiv pentru cele dezvoltate economic, cu sisteme de securitate socială cu tradiţie.
Astfel, s-a ridicat problema reformării acestor sisteme pentru a se asigura sustenabilitatea mecanismelor publice de pensii, în vederea creşterii calităţii vieţii pensionarilor la un nivel mai apropiat de cel din perioada activă. Reforma s-a concretizat în introducerea şi implementarea, în cadrul sistemului de asigurări sociale, a două noi mecanisme de pensii, unul obligatoriu, celălalt facultativ, ambele administrate de către companii private.
1.1 Sistemul fondurilor de pensii administrate privat (obligatorii) PILONUL II 
Pensiile administrate privat, Pilonul II sau “pensiile private obligatorii”, aşa cum mai sunt cunoscute de publicul larg, se caracterizează prin direcţionarea unei cote din contribuţia personală de asigurări sociale, plătită lunar în sistemul public, către fonduri de pensii administrate privat. Contribuţiile se plătesc pe toată perioada în care persoana are calitatea de contribuabil în sistemul public de pensii. 
Aderarea la sistemul pensiilor administrate privat este obligatorie pentru salariaţii cu vârsta de până la 35 ani şi opţională pentru cei care au între 35 şi 45 ani. Odată intrat în acest mecanism, conform legislaţiei în vigoare, nu există posibilitatea ieşirii din sistemul de pensii administrate privat, dar este permis transferul între fonduri.
1.2 Sistemul de pensii private facultative PILONUL III
În sistemul pensiilor facultative poate deveni participant orice persoană care câştigă venituri dintr-o activitate profesională impozitată, cum ar fi: salariaţii, persoanele care lucrează pe cont propriu sau pe baza drepturilor de autor.
Dreptul la pensia facultativă se obţine începând cu vârsta de 60 de ani, vârstă egală pentru bărbaţi şi femei, în condiţiile unui stagiu minim de contribuţie de 90 de luni. Suma din contul individual trebuie să fie însă suficientă pentru obţinerea unei pensii minime, stabilită prin legislaţia secundară în domeniul pensiilor facultative. Dacă nu se strâng 90 de contribuţii sau suma din cont nu este suficientă pentru o pensie minimă, se face o plată unică către beneficiar. În caz de deces, înainte de deschiderea dreptului la pensie, banii strânşi în contul personal se plătesc beneficiarului celui care participă la Pilonul III, calitate pe care o poate avea moştenitorul acestuia, definit de Codul Civil.


Fisiere în arhivă (1):

  • Pensiile Private.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!