Proiecte pentru domeniul Audit pagina 1 din 2

docx

Audit - Utilizarea fondurilor publice destinate Programului Național de Restaurare a Monumentelor Istorice în perioada 2010-2014

Institutul National al Patrimoniului (I.N.P.), denumit in continuare Institutul a fost infiintat in anul 2009, in baza H.G. nr. 1410/2009 privind reorganizarea unor institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin comasarea Oficiului National al Monumentelor Istorice cu Institutul National al Monumentelor Istorice, care se desfiinteaza. I.1. Scopul, obiectivele si atributiile entitatii la care se desfasoara misiunea de audit al performantei Institutul National al Patrimoniului este institutie publica de importanta nationala, cu personalitate ju... vezi detalii

docx, xlsx

Raport audit la firma S.C. Central Intelligence S.R.L.

1.1. Principiile aplicate si metodele contabile 1.1.1. Bazele intocmirii - aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara o Declaratia de conformitate Situatiile financiare individuale se intocmesc de catre Societate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana. Contabilitatea Societatii este tinuta in lei. Situatiile financiare anuale in baza IFRS s- au intocmit prin retratarea si ajustarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economic... vezi detalii

doc

Auditul securității și sănătății în muncă și evaluarea riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in vederea determinarii nivelului de conformitate cu reglementarile in vigoare. 2. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru postul de lucru "Referent resurse umane" din cadrul S.C. Lugera & Makler Romania S.R.L.; Obiectivele auditului: - sa identifice cerintele legislative de securitate si sanatate in munca aplicabile in cadrul societatii S.C. Lugera & Makler Romania S.R.L.; - sa aprecieze calitativ conformitatea cu preve... vezi detalii

docx

Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă

Capitolul 1. Auditul intern si guvernanta corporativa 1.1 Conceptul de audit intern si sfera sa de manifestare Prin notiunea de audit intern se intelege o activitate independenta si obiectiva, care ii ofera asigurare organizatiei in privinta gradului de control pe care il are asupra operatiunilor, dar o si indreapta astfel incat sa aduca rectificari operatiunilor si coopereaza la sporirea valorii organizatiei. Aportul auditului intern se observa prin faptul ca acesta sprijina organizatia pentru a-si atinge scopurile estimand, printr-o modalitate metodica si sistematica, procesele sale de c... vezi detalii

pdf

Auditul mărfurilor

Compania de audit ,,AUDIT DATA" SRL a fost angajata pentru a efectua auditul situatiilor financiare a entitatii ,, CHIVIRIGA VITALIE I.I. " Entitatea ,,CHIVIRIGA VITALIE I.I." activeaza pe piata de cinci ani. In conforitate cu prevederile privind criteriile obligatorii de confirmare a situatiilor financiare de catre experti independenti, ea urmeaza a fi supusa unei verificari de audit obligatorii. Insa entitatea CHIVIRIGA VITALIE I.I." in anul curent a decis sa-si schimbe compania de audit si s-a adresat cu o propunere privind incheierea unui contract de verificare a situatiilor financiare ... vezi detalii

doc

ISA 320 - Pragul de semnificație în planificarea și desfășurarea unui audit

Introducere Standardele de audit considera folosirea conceptului de risc de audit ca o cale de asigurare ca riscul de denaturare semnificativa a situatiilor financiare este pastrat la un nivel acceptabil de scazut. Riscul de audit reprezinta o problema de planificare. Calitatea informatiei contabile, in general, si in mod deosebit acelei din situatiile financiare ale exercitiului se afla in stransa legatura cu riscul de audit, cu marimea, felul si intensitatea acestuia. Ca urmare, determinarea si cunoasterea semnificatiei informatiei oferite de audit are o importanta aparte in stabilirea, d... vezi detalii

doc

Operațiuni bancare - studiu de caz

Auditul bancar reprezinta ansamblul de actiuni de evaluare, verificare si control a activitatii bancii, implicit a documentelor financiar-contabile finale elaborate de aceasta (bilantul contabil, contul de profit si pierderi), pentru a stabili daca acestea ofera o imagine fidela a activitatii perioadei (de obicei un an finaciar). Se pot distinge doua trasaturi fundamentale ale auditului bancar: - depistarea erorilor si a fraudei; - prevenirea erorilor si a fraudei. Exista o falsa impresie generala ca scopul auditului este de a depista erori, fraude, dar nu acestea sunt elementele definitori... vezi detalii

docx

Analiza - Diagnostic a lichidității și solvabilității financiare a societății Purcari Winery

1. Prezentarea societatii 1.1. Date generale Denumire: IM "Vinaria Purcari" SRL Adresa Administrativa: MD-2028, mun. Chisinau, strada Calea Iesilor 8 Adresa sociala a societatii: 1, Lampousas Street 1095 Nicosia Cipru Numarul de inregistrare: HE201949 INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA: Purcari Wineries este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri din regiunea Europei Centrale si de Est (CEE). Grupul administreaza in jur de 1392 hectare de podgorii si opereaza patru platforme de productie in Romania si in Moldova, trei dintre ele fiind destinate productiei de vin prin utilizarea de struguri... vezi detalii

docx

Controlul calității misiunilor de audit

INTRODUCERE In conditiile actuale ale vremurilor pe care le traim se pune un mare accent asupra conceptului de calitate. Daca ar fi sa aruncam o privire in jurul nostru, am observa ca aceasta notiune a calitatii este atotcuprinzatoare, cand vorbin despre calitate nu ne rezumam strict la caracteristicile calitative ale unui produs sau serviciu. Deoarece acest concept al calitatii prezinta un grad mare de evolutie din anii 90 pana in prezent putem afirma ca acest subiect este unul de actualitate, care este in atentia nu doar a unei categorii anume, ci dimpotriva reuseste sa preocupe o varieta... vezi detalii

docx

Modalități de îmbunătățire a calității auditului intern

Cap.1: Caracteristici ale activitatii de audit intern Auditul public intern reprezinta o activitate functional-independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta1. 1.1. Codul privind conduita etica a auditorului intern Conform O.M.F.P. nr. 252/2004, Codul privind conduita etica este un sistem... vezi detalii

docx

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Introducere Auditul intern poate fi definit ca proces de examinare a activitatilor unei organizatii in scopul realizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere. Obiectivele principale ale auditului intern sunt urmatorele: Verifica activitatea organizatiilor din perspectiva politicilor, programelor si managementului acesteia conform legislatiei; Evalueaza cat de potrivite sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice; Protejeaza elementele patrimoniale bilantere si extrabilantiere ale organizatiei; ... vezi detalii

docx

Societatea LivAgricola SRL

Tema 1. Acceptarea misiunii. 1.1. INTRODUCERE DATE GENERALE DESPRE SOCIETATE Denumire societate: S.C. LIV AGRICOLA SRL Domiciliul fiscal: Str. Barca, nr. 24, bl. M106, sc. 1, ap. 7, sector 5, Bucuresti Spatiu detinut in baza contractului de comodat 23/12.12.2019, incheiat intre persoana fizica Cristea Mirela si SC LIV AGRICOLA SRL SRL, avand ca obiect utilizarea imobilului ca sediu social situat la adresa de mai sus pe o durata de 5 ani. Cod de inregistare fiscala: RO 16833430 Societatea a fost inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/16329/2004. 1.2. OBIECTUL PRINCIPAL ... vezi detalii

docx

Comitetul de audit în guvernanța corporativă

1. Introducere in sfera guvernantei corporative Termenul de guvernanta provine din limba latina de la cuvantul ,,guvernare", care semnifica ,,a conduce", ,,a indrepta" sau ,,a guverna", iar termenul ,,corporativ" provine de la cuvantul ,,corp". Asadar, notiunea de ,,guvernanta corporativa" ne duce cu gandul la ideea de conducere a unei organizatii, a unui intreg. Acest concept a inceput sa fie intens folosit odata cu aparitia corporatiilor. Guvernanta corporativa este sistemul prin care firmele sunt conduse si controlate. Guvernanta corporativa se exprima printr-un set de relatii intre mana... vezi detalii

docx

Rolul auditului intern în combaterea fraudelor

Introducere Frauda este un subiect pe care il vedem dezbatut parca tot mai des in societatea in care traim. Se doreste ca acest fenomen cu influenta negativa asupra unei organizatii sa se diminueze tot mai mult, insa de multe ori nu se pun in practica toate instrumentele existente pentru o buna gestionare a riscului de frauda. Dupa cum vom vedea in continuare, domeniul auditului intern, prin asigurarile pe care le poate da managerilor si prin recomandarile formulate catre acestia, are anumite responsabilitati legat de frauda. In lucrarea de fata vom porni discutia de la ideea de frauda, ti... vezi detalii

docx

Modalități de îmbunătățire a auditului intern

Capitolul 1- Cadrul de organizare si functionare a activitatii de audit intern Definitia auditului intern este conform teoriei ,,Auditul intern din sectorul public reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta". Conducatorul compartimentului de audit pu... vezi detalii

Hopa sus!