Proiecte pentru domeniul Audit

docx

Auditul de securitate si sanatate in munca - metoda de audit cu pondere

Prezentarea firmei Date S.C. RAC S.R.L. Numele firmei: S.C. RAC S.R.L. Domeniu de activitate: Intretinerea si repararea autovehiculelor Anul fondarii: 2000 Director General: Radu Alin Adresa: Strada Lucretiu Patrascanu Nr.9, Bl. B2, Ap. 25, Sector 3 Personal: 450, din care conducere 50. Cod Fiscal: R07545555 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J55/85555/2016 Informatii generale: S.C. RAC S.R.L. a fost fondata in 2000 de Radu Alin punand bazele unei industrii de succes si pornind cu ajutorul unor fonduri europene de tip START - UP. Strategie: In urmatorii 5 ani firma isi propune o rata anuala ... vezi detalii

docx

Conceptul de valoare adaugata in auditul intern

I. AUDIT. CADRU CONCEPTUAL SI NORMATIV I.1. Conceptul de audit ,,In plan real, orice entitate institutionala, pe fundalul atingerii unui grad cat mai inalt de eficienta a utilizarii resurselor economice, are ca obiectiv implementarea a trei idealuri ce tin de guvernanta corporativa, administrarea riscurilor si controlul activitatilor. Pe acest fundal, auditul intern devine o componenta esentiala a procesului de monitorizare a firmei si implementarii acestor obiective. Intr-un plan mai larg, auditul intern are un rol in ,,educarea" managementului in gasirea unor solutii eficiente si in ... vezi detalii

doc

Politici de guvernanta corpotiva - Raiffeisen Bank

Rezumat Guvernanta corporativa este un domeniu nou, in Romania, guvernanta a aparut, din punct de vedere conceptual si al reglementarilor, abia la inceputul anilor 2000. Prin acest studiu am incercat sa aduc in atentie beneficiile pe care le poate avea adoptarea unui cod de guvernanta corporativa. Am analizat din puctul de vedere al unui client site-ul raif-feisen.ro, incercand sa punctez aspectele pozitive si nega-tive, inclusiv o comparatie cu alt site bancar. Cuvinte cheie: guvernanta corporativa, situatii financiare, site bancar, responsabilitate sociala Introducere Guvernanta corporati... vezi detalii

docx

Controlul calitatii misiunilor de audit

INTRODUCERE In conditiile actuale ale vremurilor pe care le traim se pune un mare accent asupra conceptului de calitate. Daca ar fi sa aruncam o privire in jurul nostru, am observa ca aceasta notiune a calitatii este atotcuprinzatoare, cand vorbin despre calitate nu ne rezumam strict la caracteristicile calitative ale unui produs sau serviciu. Deoarece acest concept al calitatii prezinta un grad mare de evolutie din anii 90 pana in prezent putem afirma ca acest subiect este unul de actualitate, care este in atentia nu doar a unei categorii anume, ci dimpotriva reuseste sa preocupe o varieta... vezi detalii

doc

Operatiuni bancare - studiu de caz

Auditul bancar reprezinta ansamblul de actiuni de evaluare, verificare si control a activitatii bancii, implicit a documentelor financiar-contabile finale elaborate de aceasta (bilantul contabil, contul de profit si pierderi), pentru a stabili daca acestea ofera o imagine fidela a activitatii perioadei (de obicei un an finaciar). Se pot distinge doua trasaturi fundamentale ale auditului bancar: - depistarea erorilor si a fraudei; - prevenirea erorilor si a fraudei. Exista o falsa impresie generala ca scopul auditului este de a depista erori, fraude, dar nu acestea sunt elementele definitori... vezi detalii

doc

ISA 320 - Pragul de semnificatie in planificarea si desfasurarea unui audit

Introducere Standardele de audit considera folosirea conceptului de risc de audit ca o cale de asigurare ca riscul de denaturare semnificativa a situatiilor financiare este pastrat la un nivel acceptabil de scazut. Riscul de audit reprezinta o problema de planificare. Calitatea informatiei contabile, in general, si in mod deosebit acelei din situatiile financiare ale exercitiului se afla in stransa legatura cu riscul de audit, cu marimea, felul si intensitatea acestuia. Ca urmare, determinarea si cunoasterea semnificatiei informatiei oferite de audit are o importanta aparte in stabilirea, d... vezi detalii

doc

Auditul securitatii si sanatatii in munca si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in vederea determinarii nivelului de conformitate cu reglementarile in vigoare. 2. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru postul de lucru "Referent resurse umane" din cadrul S.C. Lugera & Makler Romania S.R.L.; Obiectivele auditului: - sa identifice cerintele legislative de securitate si sanatate in munca aplicabile in cadrul societatii S.C. Lugera & Makler Romania S.R.L.; - sa aprecieze calitativ conf... vezi detalii

docx, xlsx

Raport audit la firma S.C. Central Intelligence S.R.L.

1.1. Principiile aplicate si metodele contabile 1.1.1. Bazele intocmirii - aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara o Declaratia de conformitate Situatiile financiare individuale se intocmesc de catre Societate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana. Contabilitatea Societatii este tinuta in lei. Situatiile financiare anuale in baza IFRS s- au intocmit prin retratarea si ajustarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economic... vezi detalii

docx

Audit - Utilizarea fondurilor publice destinate Programului National de Restaurare a Monumentelor Istorice in perioada 2010-2014

Institutul National al Patrimoniului (I.N.P.), denumit in continuare Institutul a fost infiintat in anul 2009, in baza H.G. nr. 1410/2009 privind reorganizarea unor institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin comasarea Oficiului National al Monumentelor Istorice cu Institutul National al Monumentelor Istorice, care se desfiinteaza. I.1. Scopul, obiectivele si atributiile entitatii la care se desfasoara misiunea de audit al performantei Institutul National al Patrimoniului este institutie publica de importanta nationala, cu personalitate ju... vezi detalii

Hopa sus!