Proiecte pentru domeniul Audit

docx

Auditul de securitate si sanatate in munca - metoda de audit cu pondere

Prezentarea firmei Date S.C. RAC S.R.L. Numele firmei: S.C. RAC S.R.L. Domeniu de activitate: Intretinerea si repararea autovehiculelor Anul fondarii: 2000 Director General: Radu Alin Adresa: Strada Lucretiu Patrascanu Nr.9, Bl. B2, Ap. 25, Sector 3 Personal: 450, din care conducere 50. Cod Fiscal: R07545555 Nr. Inreg. Registrul Comertului: J55/85555/2016 Informatii generale: S.C. RAC S.R.L. a fost fondata in 2000 de Radu Alin punand bazele unei industrii de succes si pornind cu ajutorul unor fonduri europene de tip START - UP. Strategie: In urmatorii 5 ani firma isi propune o rata anuala ... vezi detalii

docx

Valoarea justa-semnificatie, comparatie cu cost istoric

1. Conceptul e valoare justa si cost istoric 3 1.1 Caracteristicile valorii juste si a costului istoric 4 2. Valoarea justa versus cost istoric avantaje si dezavantaje 4 3. Obiectivitate vs subiectivitate in masurarea contabila 8 4. Insuficientele, inconvenientele si pericolele presupuse de apelul la modelul de evaluare in valoare justa 9 5. Divergentele si convergentele valorii juste 12 6. Concluzii 15 Bibliografie 18 1. Conceptul e valoare justa si cost istoric Valoarea justa este un concept relativ nou. Acesta nu a figurat in dezbaterea academica pe valorile actuale din contabilitate car... vezi detalii

docx

Conceptul de valoare adaugata in auditul intern

I. AUDIT. CADRU CONCEPTUAL SI NORMATIV I.1. Conceptul de audit ,,In plan real, orice entitate institutionala, pe fundalul atingerii unui grad cat mai inalt de eficienta a utilizarii resurselor economice, are ca obiectiv implementarea a trei idealuri ce tin de guvernanta corporativa, administrarea riscurilor si controlul activitatilor. Pe acest fundal, auditul intern devine o componenta esentiala a procesului de monitorizare a firmei si implementarii acestor obiective. Intr-un plan mai larg, auditul intern are un rol in ,,educarea" managementului in gasirea unor solutii eficiente si in ... vezi detalii

doc

Politici de guvernanta corpotiva - Raiffeisen Bank

Rezumat Guvernanta corporativa este un domeniu nou, in Romania, guvernanta a aparut, din punct de vedere conceptual si al reglementarilor, abia la inceputul anilor 2000. Prin acest studiu am incercat sa aduc in atentie beneficiile pe care le poate avea adoptarea unui cod de guvernanta corporativa. Am analizat din puctul de vedere al unui client site-ul raif-feisen.ro, incercand sa punctez aspectele pozitive si nega-tive, inclusiv o comparatie cu alt site bancar. Cuvinte cheie: guvernanta corporativa, situatii financiare, site bancar, responsabilitate sociala Introducere Guvernanta corporati... vezi detalii

docx

Sinteza rapoartelor de audit privind performanta acordarii unor beneficii de asistenta sociala pentru prevenirea si combaterea saraciei, sustinerea copilului si a familiei

I. Introducere Prezentul raport este destinat Presedintiei, Parlamentului, Guvernului, Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare, potrivit Legii nr. 68/25 aprilie 2012 pentru ratificarea Acordului de imprumut, precum si opiniei publice. In contextul Strategiei Europa 2020, Guvernul Romaniei s-a angajat la o ampla reforma a sistemului de asistenta sociala prin Strategia privind reforma in domeniul asistentei sociale care a fost aprobata prin Memorandum, in luna februarie 2011. Pentru sustinerea implementarii Strategiei privind reforma ... vezi detalii

docx

SC Agricola SA Bacau

I. PREZENTAREA SOCIETATII Societatea are forma juridica de societate pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane si statul ei. Sediul societatii este in Bacau, str. Calea Moldovei nr.94, avand codul fiscal nr.2816014, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J/04/2214/1992. La infiintare partile au convenit ca societatea sa aiba un capital social subscris si varsat de 383.000.000 lei, impartit in 38.300 actiuni nominative in valoare de 10.000 lei fiecare. In prezent capitalul social s-a majorat la 404.422.299 mii lei , structura actionariatului fiind urmato... vezi detalii

docx

Comitetul de audit in guvernanta corporativa

1. Introducere in sfera guvernantei corporative Termenul de guvernanta provine din limba latina de la cuvantul ,,guvernare", care semnifica ,,a conduce", ,,a indrepta" sau ,,a guverna", iar termenul ,,corporativ" provine de la cuvantul ,,corp". Asadar, notiunea de ,,guvernanta corporativa" ne duce cu gandul la ideea de conducere a unei organizatii, a unui intreg. Acest concept a inceput sa fie intens folosit odata cu aparitia corporatiilor. Guvernanta corporativa este sistemul prin care firmele sunt conduse si controlate. Guvernanta corporativa se exprima ... vezi detalii

docx

Rolul auditului intern in combaterea fraudelor

Introducere Auditul intern poate fi definit ca proces de examinare a activitatilor unei organizatii in scopul realizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere. Obiectivele principale ale auditului intern sunt urmatorele: Verifica activitatea organizatiilor din perspectiva politicilor, programelor si managementului acesteia conform legislatiei; Evalueaza cat de potrivite sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice; Protejeaza elementele patrimoniale bilantere si extrabilantiere ale organizatiei; ... vezi detalii

docx

Controlul calitatii misiunilor de audit

INTRODUCERE In conditiile actuale ale vremurilor pe care le traim se pune un mare accent asupra conceptului de calitate. Daca ar fi sa aruncam o privire in jurul nostru, am observa ca aceasta notiune a calitatii este atotcuprinzatoare, cand vorbin despre calitate nu ne rezumam strict la caracteristicile calitative ale unui produs sau serviciu. Deoarece acest concept al calitatii prezinta un grad mare de evolutie din anii 90 pana in prezent putem afirma ca acest subiect este unul de actualitate, care este in atentia nu doar a unei categorii anume, ci dimpotriva reuseste sa preocupe o varieta... vezi detalii

docx

Analiza - Diagnostic a lichiditatii si solvabilitatii financiare a societatii Purcari Winery

1. Prezentarea societatii 1.1. Date generale Denumire: IM "Vinaria Purcari" SRL Adresa Administrativa: MD-2028, mun. Chisinau, strada Calea Iesilor 8 Adresa sociala a societatii: 1, Lampousas Street 1095 Nicosia Cipru Numarul de inregistrare: HE201949 INFORMATII PRIVIND SOCIETATEA: Purcari Wineries este unul dintre cele mai mari grupuri de vinuri din regiunea Europei Centrale si de Est (CEE). Grupul administreaza in jur de 1392 hectare de podgorii si opereaza patru platforme de productie in Romania si in Moldova, trei dintre ele fiind destinate productiei de vin prin utilizarea d... vezi detalii

doc

Operatiuni bancare - studiu de caz

Auditul bancar reprezinta ansamblul de actiuni de evaluare, verificare si control a activitatii bancii, implicit a documentelor financiar-contabile finale elaborate de aceasta (bilantul contabil, contul de profit si pierderi), pentru a stabili daca acestea ofera o imagine fidela a activitatii perioadei (de obicei un an finaciar). Se pot distinge doua trasaturi fundamentale ale auditului bancar: - depistarea erorilor si a fraudei; - prevenirea erorilor si a fraudei. Exista o falsa impresie generala ca scopul auditului este de a depista erori, fraude, dar nu acestea sunt elementele definitori... vezi detalii

doc

ISA 320 - Pragul de semnificatie in planificarea si desfasurarea unui audit

Introducere Standardele de audit considera folosirea conceptului de risc de audit ca o cale de asigurare ca riscul de denaturare semnificativa a situatiilor financiare este pastrat la un nivel acceptabil de scazut. Riscul de audit reprezinta o problema de planificare. Calitatea informatiei contabile, in general, si in mod deosebit acelei din situatiile financiare ale exercitiului se afla in stransa legatura cu riscul de audit, cu marimea, felul si intensitatea acestuia. Ca urmare, determinarea si cunoasterea semnificatiei informatiei oferite de audit are o importanta aparte in stabilirea, d... vezi detalii

doc

Auditul securitatii si sanatatii in munca si evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala

I. INTRODUCERE Prezenta lucrare isi propune sa indeplineasca urmatoarele obiective generale: 1. Auditarea securitatii si sanatatii in munca in vederea determinarii nivelului de conformitate cu reglementarile in vigoare. 2. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala pentru postul de lucru "Referent resurse umane" din cadrul S.C. Lugera & Makler Romania S.R.L.; Obiectivele auditului: - sa identifice cerintele legislative de securitate si sanatate in munca aplicabile in cadrul societatii S.C. Lugera & Makler Romania S.R.L.; - sa aprecieze calitativ conf... vezi detalii

docx, xlsx

Raport audit la firma S.C. Central Intelligence S.R.L.

1.1. Principiile aplicate si metodele contabile 1.1.1. Bazele intocmirii - aplicarea Standardelor Internationale de Raportare Financiara o Declaratia de conformitate Situatiile financiare individuale se intocmesc de catre Societate in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana. Contabilitatea Societatii este tinuta in lei. Situatiile financiare anuale in baza IFRS s- au intocmit prin retratarea si ajustarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economic... vezi detalii

docx

Audit - Utilizarea fondurilor publice destinate Programului National de Restaurare a Monumentelor Istorice in perioada 2010-2014

Institutul National al Patrimoniului (I.N.P.), denumit in continuare Institutul a fost infiintat in anul 2009, in baza H.G. nr. 1410/2009 privind reorganizarea unor institutii aflate in subordinea Ministerului Culturii, Cultelor si Patrimoniului National, prin comasarea Oficiului National al Monumentelor Istorice cu Institutul National al Monumentelor Istorice, care se desfiinteaza. I.1. Scopul, obiectivele si atributiile entitatii la care se desfasoara misiunea de audit al performantei Institutul National al Patrimoniului este institutie publica de importanta nationala, cu personalitate ju... vezi detalii

Hopa sus!