Auditul mărfurilor

Extras din proiect Cum descarc?

Compania de audit ,,AUDIT DATA" SRL a fost angajata pentru a efectua auditul situatiilor financiare a entitatii ,, CHIVIRIGA VITALIE I.I. "
Entitatea ,,CHIVIRIGA VITALIE I.I." activeaza pe piata de cinci ani. In conforitate cu prevederile privind criteriile obligatorii de confirmare a situatiilor financiare de catre experti independenti, ea urmeaza a fi supusa unei verificari de audit obligatorii. Insa entitatea CHIVIRIGA VITALIE I.I." in anul curent a decis sa-si schimbe compania de audit si s-a adresat cu o propunere privind incheierea unui contract de verificare a situatiilor financiare fata de compania de audit deja mentionata. In compania de audit activeaza 10 auditori. Pentru exercitarea angajamentului la entitatea ,,CHIVIRIGA VITALIE I.I." a fost formata o echipa de audit in numar de 4 auditori. Echipa de audit este condusa de seful de audit; in componenta acesteia a fost inclus si un stagiar.
Conform strategiei generale de audit a misiunii compania,,AUDIT DATA" SRL urmeaza sa efectuieze auditul marfurilor.
Cerinte:
1. De a determina pragul de semnificatie in baza datelor din situatiile financiare;
2. De a aplica procedurile analitice la etapa de planificare a auditului si a efectua concluziile corespunzatoare; recultatele de prezentat in forma de tabel;
3. De a proiecta procedurile de audit aferente segmentului de contabilitae propus;
4. De a elabora planul misiunii de audit aferente segmentului de contabilitate propus.
1. Am selectat urmatorii indicatori de baza ai situatiei financiare si cotele procentuale corespunzatoare pentru a determina pragul de semnificatie:
-  Totalul bilantului- 27 415 501 lei 2%
-  Venitul din vanzari- 38 193 015 lei 2%
-  Costul vanzarilor -  30 688 624 lei 2%
-  Profitul net- 5 487 974 lei 5%
1.1 Calculam valorile utilizate la determinarea nivelului de semnificatie:
Totalul bilantului = 27 415 501 x 2% = 548 310lei
Venitul din vinzari= 38 193 015 x 2% = 763 860lei
Costul vanzarilor = 30 688 624 x 2% = 613 772 lei
Profitul net = 5 487 974 x 5% = 274 399 lei
1.2. In baza datelor obtinute calculam valoarea medie a indicatorilor:
(548 310 +763 860 +613 772 +274 399)/4=550 085
1.3.Analizam valorile utilizate la determinarea nivelului de semnificatie si eliminam sumele care deviaza in mare masura in directia cresterii sau descresterii de la valoarea medie 550 085.
Astfel se elimina valoarea de 274 399 , aceasta deviind cel mai mult de la valorea medie.
1.4.In baza indicatorilor ramasi calculam valorea medie:
(548 310 + 763 860 + 613 772)/3 = 641 981
Valoarea de 641 981 reprezinta pragul de semnificatie, adica denaturarea maxima admisibila in situatiile financiare, care urmeaza a fi reflectata in strategia generala de audit.
2. De a aplica procedurile analitice la etapa de planificare a auditului si a efectua concluziile corespunzatoare; recultatele de prezentat in forma de tabel:
Indicatori
Formula de calcul
Anul preced
Anul curent
Abaterea
1.Lichiditatii:
1.1.Coeficientul lichiditatii curente
active circulante/ datorii curente
11,880
7,726
-4,154
1.2.Coeficientul lichiditatii absolute
numerar/datorii curente
1,662
1,748
+0,087
1.3.Rata activelor curente
active curente/ total active
0,810
0,835
+0,026
2.Stabilitatii financiare:
2.1.Coeficientul de autonomie
capital propriu / total valuta bilantului
0,756
0,765
+0,009
2.2.Capacitatea de manevrare a C propriu
active circulante nete / capital propriu
0,980
0,951
-0,029
2.3.Coeficientul de concentrare a C imprumutat
capital imprumutat / total valuta bilantului
0,244
0,235
-0,009
3.Activitati de afaceri:
3.1.Coeficientul exploatarii MF
venit din vanzari / valoarea medie a mijloacelor fixe
8,394
11,073
+2,679
3.2. Nr. de rotatii a creantelor
venit din vanzari / valoarea medie a creantelor
5,120
4,611
-0,509
3.3.Durata de rotatie a Cr
360 / indicatorul precedent
70,31
78,07
+7,764
3.4.Rotatia capitalul prorpiu
venit din vanzari / valoarea medie a capitalului propriu
2,060
1,821
-0,239
4.Rentabilitatii:
4.1.Rentabnilitatea comerciala
profit din vanzari / venit din vanzari *100%
18,80
19,65
+0,85
4.2.Rentabilitatea capitalului angajat
profitul pana la impozitare / capitalul permanent *100%
28,63
25,56
-3,07 In urma calculelor efectuate in tabel rezulta ca la entitatea ,,CHIVIRIGA VITALIE I.I." in decursul anului de gestiune s-a inregistrat o dinimuare considerabila a coeficientului lichiditatii curente de la 11,880 pana la 7,726 sau cu 4,154 puncte, ceea ce se apreciaza pozitiv, plafonul teoretic pentru acest indicator este de (2,0-2,5) o reducere in dinamica se apreciaza pozitiv si semnifica ca entitatea a redus stocurile de materiale si marfuri, reducerea crentelor dubioase. Coeficientul lichiditatii absolute in anul precedent a fost de 1,662 si in anul de gestiune: 1,748 fiind in crestere cu 0,087 puncte. Acest coeficient se incadreaza si depaseste cu mult nivelul optim 0,2-0,25, atat in anul precedent cat si la in
anul de gestiune, demonstrand evolutia pozitiva in urma cresterii cu un ritm mai mare a sumei mijloacelor banesti disponibile decat ritmul cresterii datoriilor pe termen scurt. Analizand rata activelor curente, ca moment pozitiv se apreciaza tentinta de crestere a ratei activelor curente de la 81,0% la 83,5% sau cu 2,6 puncte procentuale. Din cadrul indicatorilor stabilitatii financiare singurul care inregistreaza o crestere neesentiala fata de anul precedent este coeficientul de autonomie acesta crescind cu 0,009 puncte, ceea ce se apreciaza pozitiv, de asemenea tin sa mentionez ca atat in anul precedent cat si in anul de gestiune, acesta depaseste cu mult nivelul teoretic recomandat (mai mare de 0,3). Aceasta semnifica faptul ca la entitatera analizata se majoreazp independenta financiara fata de sursele imprumutate. Analizand capacitatea de manevrare a capitalului propriu, pot sa spun ca nivelul acestui indicator este foarte ridicat ceea ce semnifica ca la entittatea capitalul propriu aproximativ in totalitate se afla sub forma de active circulante nete, ceea ce se apreciaza pozitiv si reflecta un grad ridicat de manevrare a capitalului propriu. Totodata referindu-ne la coeficientul de concentrare a capitalului imprumutat, se observa o diminuare a acestui indicator in dinamica, ceea ce semnifica un moment pozitiv. La fel se observa un nivel sub norma optima ( mai mic de 0,5) ceea ce reprezinta un grad de indatorare a entitatii foarte scazut, fiind apreciat pozitiv. Din tabelul nr. 3 rezulta ca din indicatorii activitatii de afaceri o micsorare nesemnificativa a inregistrat-o indicatorul numarul de rotatie a creantelor. In anul de gestiune este de 4,611, micsorindu-se cu 0,509 puncte fata de anul precedent (5,120). Aceasta micsorare se apreciaza nefativ. Deoarece veniturile din vanzari reninoiesc de mai putine ori creantele entitatii si de asemenea diminuarea acestui indicator in dinamica duce la majorarea duratei de rotatii a creantelor. La fel se observa o o crestere a duratei de rotatii a creantelor de la 70,31 pana la 78,07 sau cu 7,76 zile, fapt apreciat negativ deoarece cauzeaza cresterea ciclului financiar la entitate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Auditul marfurilor.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

1. Legea contabilitatii si raportarii financiare nr. 287 din 15.12.2017;
2. SNC Politici contabile, modificari ale estimarilor contabile, erori si evenimente ulterioare;
3. Regulamentul privind inventarierea;
4. ???????A, ?., ????????, ?., ??T????A, T. Ay???: y?e??oe ?oco??e ??? ???. 4-e ???., Moc??a: ???a?e??c??o ?pa??, 2016. 207 c. (ISBN 978-5-9916-5455-5)


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!