Modalități de îmbunătățire a auditului intern

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul 1- Cadrul de organizare si functionare a activitatii de audit intern 3
Conduita etica a auditorului intern 5
Autoritatea si responsabilitatea 6
Capitolul 2- Elaborarea programului de imbunatatire a calitatii de audit intern 7
Evaluare interna si externa 8
Monitorizarea implementarii programului de imbunatatire a auditului intern 10
Organizarea auditului intern in Albania comparativ cu cel din Romania 11
Concluzii 12
Bibliografie 13


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1- Cadrul de organizare si functionare a activitatii de audit intern
Definitia auditului intern este conform teoriei ,,Auditul intern din sectorul public reprezinta o activitate functional independenta si obiectiva, de asigurare si consiliere, conceputa sa adauge valoare si sa imbunatateasca activitatile entitatii publice; ajuta entitatea publica sa isi indeplineasca obiectivele, printr-o abordare sistematica si metodica, evalueaza si imbunatateste eficienta si eficacitatea managementului riscului, controlului si proceselor de guvernanta".
Conducatorul compartimentului de audit public intern trebuie sa aiba grija ca obiectivele ce reies din definitia de mai sus sa fie indeplinite astfel incat activitatea de audit sa fie de cea mai inalta calitate. Pentru a merge totul cat mai bine in cadrul departamentului se ia in calcul imbunatatirea managementului care se poate realiza prin doua tipuri de activitati:
- Activitati de asigurare- acestea sunt formate din verificarea documentelor justificative, documentelor contabile, situatiilor financiare si a informatiilor din alte surse pentru a oferi entitatilor publice o imagine mai de calitate a proceselor de management al riscurilor, de control si de siguranta;
- Activitati de consiliere-pentru ca responsabilul cu audierea interna sa nu isi asume unele responsabilitati manageriale, aceste activitati imbunatatesc desfasurarea guvernantei corporative din entitatile publice. 
Auditului public intern trebuie sa indeplineasca totalitatea activitatilor din cuprinsul entitatilor publice pentru a reusi sa realizeze scopurile acestora, incluzand si controlarea sistemului de control intern si sistemul de control managerial. Auditul public intern trebuie sa isi largeasca sfera incat sa acopere sistemele, activitatile, patrimoniul audiat, operatiunile si documentele . 
Conform unitatii centrale de armonizare pentru auditul public intern (UCAAPI), compartimentul de audit public intern trebuie sa audieze urmatoarele: 
-activitatile financiare sau cu implicatii financiare desfasurate de entitatea publica din momentul constituirii angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din finantare externa; 
-platile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fonduri comunitare; 
-administrarea patrimoniului, precum si vanzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale; 
-concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale; 
-constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creanta, precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora; 
-alocarea creditelor bugetare; sistemul contabil si fiabilitatea acestuia; 
-sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere si de control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme; 
-sistemele informatice.
Activitatea aferenta audierii interne se asigura in compartimentul de audiere interna, care este reprezintat de catre structurile functionale de baza ce se afla in subordinea directa a sefului entitatii publice si care practica efectiv auditul intern.
Daca entitatea publica prezinta un volum mare de activitati complexe cu riscuri asociate structurile pot fi sub forma de: serviciu, directie, birou, directie generala sau compartiment cu minimum 2 auditori interni ce sunt angajati cu norma intreaga.
In realizarea responsabilitatilor, compartimentul de audit public intern realizeaza
urmatoarele indatoriri:
- emite principii metodologice specializate pentru entitatile publice in care isi desfasoara activitatea, cu avizarea data de Unitatea Centrala de Armonizare pentru auditul public intern;
- intocmeste proiectul planului de audit public intern;
- realizeaza activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale entitatii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, eficienta,regularitate, economicitate si eficacitate;
- informeaza Unitatea Centrala de Armonizare pentru auditul public intern despre recomandarile pe care nu le-a luat in considerare aconducatorul entitatii publice si ce urmari vor avea;
- raporteaza periodic constatarile, concluziile si recomandarile rezultate din activitatile sale de auditor;
- elaboreaza raportul anual al activitatii de audit public intern;
- in cazul identificarii unor iregularitati sau posibile prejudicii, raporteaza imediat conducatorului entitatii publice si structurii de control intern abilitate;
- verifica respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etica in cadrul compartimentelor de audit intern din entitatile publice subordonate, aflate in coordonare sau sub autoritate si poate initia masurile corective necesare, in cooperare cu
conducatorul entitatii publice in cauza.


Fisiere în arhivă (1):

 • Modalitati de imbunatatirea a auditului intern.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

https://mfinante.gov.ro/static/10/Mfp/audit/Indrumar_ProgrAsig.pdf
http://www.mfinante.ro/static/10/Mfp/audit/StrategiaAPI2018-2020.pdf
Alina-Alexandra, D. PLANIFICAREA AUDITULUI INTERN. UNIVERSITATEA ,,CONSTANTIN BRANCUSI" DIN TARGU JIU FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI GESTIUNEA AFACERILOR.
Xhani, N., Avram, M., Mece, I., & Cela, L. (2019). Studiu comparativ cu privire la organizarea auditului public intern In Albania si Romania. Audit Financiar, 17(3), 374-485.


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!