Proiecte pentru domeniul Automatică pagina 5 din 29

doc

Suspensia activă

Modelarea suspensiei active a unui automobile este o problema de reglare interesanta.Cand sistemul de supensie este realizat ,modelul ¼ (o roata din 4 )este utilizat pentru a simplifica problema.O reprezentare simplificata este data in figura de mai jos: unde : M1-e masa corpului =2500 kg M2-masa suspensiei =320 kg K1-constanta de elasticitate a resortului amortizor =80.000N/m K2- constanta de elasticitate a rotii=500.000 N/m B1,B2-coeficienti de amortizare al amortizorului de soc;B1=350 Ns/m;B2=15020 Ns/m X1-deplasarea corpului automobilului X2-deplasarea corpului rotii W-denivela... vezi detalii

doc

Sisteme Informatice pentru Mediul Industrial

INTRODUCERE: AGRESSO - ERP pentru organizaţiile aflat în schimbare rapidă. Dezvoltator si integrator a soluţiilor ERP. Atitudinile faţă de sistemele de sprijin ale afacerilor sunt în permanenta schimbare. Multe organizaţii sunt în căutarea unei suite unice integrate de software, mai degrabă decât soluţii individuale, dar fără dezavantajele tradiţionalei Enterprise Resource Planning (ERP). În trecut, soluţii ERP au fost o investiţie iniţial semnificativa, care in timp necesita modificari costisitoare pentru a sprijini schimbările ce apar in afaceri după punerea în aplicare. Avem nevoie de... vezi detalii

doc

Sisteme de asistare a deciziilor în organizarea fabricației

Introducere În cazul acestor decizii, managerii ştiu cu certitudine ce condiţii vor apărea mai târziu şi vor afecta rezultatele deciziei. Întrucât nu există decât o singură stare a naturii, a cărei manifestare viitoare este cunoscută cu certitudine de către decident, fiecare acţiune posibilă va genera un singur rezultat (probabilitatea de realizare este egală cu 1). Aceste decizii privesc situaţiile când, în urma unei acţiuni manageriale, se va produce o singură consecinţă. Ca urmare, decidenţii ştiu cu certitudine care va fi rezultatul pentru fiecare curs alternativ de acţiune. Într-o ase... vezi detalii

docx, jpg, m, asv, fig

Interfața GUI Matlab a Microsoft Word

% Begin initialization code - DO NOT EDIT gui_Singleton = 1; gui_State = struct('gui_Name', mfilename, ... 'gui_Singleton', gui_Singleton, ... 'gui_OpeningFcn', @untitled3_OpeningFcn, ... 'gui_OutputFcn', @untitled3_OutputFcn, ... 'gui_LayoutFcn', [] , ... 'gui_Callback', []); if nargin && ischar(varargin{1}) gui_State.gui_Callback = str2func(varargin{1}); end if nargout [varargout{1:nargout}] = gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); else gui_mainfcn(gui_State, varargin{:}); end % End initialization code - DO NOT EDIT % --- Executes just before untitled3 is made visible. fun... vezi detalii

doc

Reglarea Debitului și a Temperaturii unui Material Granular

Identificarea buclei de reglare a debitului Se pleacă de la analiza elementelor componente a acestei bucle şi se prezintă rezultatele identificării. Bucla cuprinde: a – transportorul melcat (TM); b – transportorul cu cupe (TC); c – doza gravimetrică (DG) cu adaptor. a) referitor la transportorul melcat: a.1.amplificatorul de putere primeşte la intrare tensiunea Ua şi furnizează la ieşire tensiunea Um; are structura din figură în care: Ua Um Kap = 16.8125 Kap* e-s- ap - ap =0.01 a.2.motorul de antrenare primeşte la intrare tensiunea Um şi furnizează la ieşire mărimea tm. Are st... vezi detalii

doc

Auditul Sistemului Informatic la SC Expert Team Accounting SRL

I. DESCRIEREA SOCIETATII S.C. Expert Team Accounting SRL are ca obiect de activitate prestarea de servicii de evidenta contabila si consultanta financiara. Sediul societatii este in Bucuresti. Sistemul informatic al societatii este format din reteaua locala LAN la sediul societatii. Reteaua locala este formata dintr-un SERVER si 17 posturi de lucru. Reteaua locala de la depozitul central este o arhitectura CISCO achizitionata in anul 2002 cu o documentatie completa in momentul achizitiei, Softul de aplicatie a fost achizitionat de la o firma specializata care a asigurat si implementarea ... vezi detalii

doc

Deplasarea după două axe a unui braț robotic

Se considera un robot destinat unei linii de acoperire galvanica. Procesul tehnologic intr-o astfel de linie cuprinde 6 posturi, 5 pentru operatiile de tratare propriu-zisa si unul pentru operatiile de incarcare si descarcare a pieselor, prezentat in figura urmatoare: Manipularea este obtinuta printr-un robot ce executa urmatoarele operatii: deplasarea in doua sensuri pe o cale de rulare, ridicarea si respective coborarea bratului de prindere. Sistemul de prindere este astfel realizat incat, prin coborarea stativului cu piese intr-un post, se elibereaza automat staticul din bratul robotulu... vezi detalii

doc

Proiectarea unui schimbător de căldură

Schimbatoarele de caldura sunt aparate (utilaje) in care se realizeaza procese (operatii) de transfer de caldura intre doua fluide. Clasificarea schimbatoarelor de caldura se poate face din mai multe puncte de vedere, dintre care trei sunt mai importante: - clssificarea dupa procesul principal de transfer de caldura; - clasificarea dupa modul de contactare a fluidelor; - clasificarea dupa tipul constructive al aparatului. Schimbatoarele de caldura cu fascicul tubular in manta sunt cele mai utilizate schimbatoare de caldura. Ele prezinta o arie specifica de transfer de caldura relative ... vezi detalii

doc, ppt

Sistem Automat pentru Localizarea Defectelor de Izolație în Rețelele de Medie Tensiune

1. INTRODUCERE Sistemul automat pentru localizarea defectelor de izolaţie în reţelele de medie tensiune permite vizualizarea pe monitorul unui calculator, amplasat în camera de comandã a dispecerului energetic, a traseului curentului de defect aproape imediat dupã producerea incidentului. Aceasta presupune existenţa în anumite puncte din reţea a unor indicatoare de defect racordate la un sistem GSM de comunicaţie cu punctul central de dispecer. Sistemul depisteazã selectiv cablurile defecte, racordate la posturile de transformare sau punctele de alimentare din reţelele de medie tensiune. ... vezi detalii

docx

Familia de microcontrolere S12 (XA)

I. ARHITECTURA UNITATII CENTRALE 1. Caracteristici generale ale unitatii de calcul CPU12 este o unitate de procesare de 16 biti de mare viteza, care are un model de programare identic cu cel al unitate de procesor centrala (CPU) standard M68HC11. Setul de instructiuni CPU12 este un set corespunzatoare din setul de instructiuni M68HC11, iar codul sursa M68HC11 este acceptat de asamblatorii CPU12 cu nr schimbari. - Caile de date complete pe 16 biti accepta operarea aritmetica eficienta si executia matematica de mare viteza - Acorda instructiuni cu numar de octeti ciudat, inclusiv multe inst... vezi detalii

doc

Viteza de croazieră la automobile - Cruise Control

1. Introducere 1.1 Enuntul problemei Se da un automobil care are functia de cruise control inplementata, si se doreste studierea problemei si a modelului matematic a acestei viteze de croaziera implementata. Problema principala este mentinerea la o viteza constanta a automobilului fara a deranja pasagerul. Viteza de croarieza este instabila in orice directie deoarece pe parcursul drumului pot interveni tot felul de factori perturbatori, cum ar fi diverse denivelari ale drumului cat si la pantele si rampele unor zone deluroase Se cere : 1. Sa se determine modelele matematice de stare ... vezi detalii

pdf

Casa Eco Alimentata cu Energie Solară

1. Sisteme de automatizare Automatizarea unui process presupune asigurarea tuturor mijloacelor si metodelor necesare evolutiei acestuia, in concordant cu cerintele de eficienta economica, de calitate, de siguranta in functionare si de “produs curat” integrat in conceptual larg de “eco-economie”, care patrunde tot mai mult in sfera de activitate a inginerului proiectant, impune o noua abordare a proiectarii proceselor si a sistemelor de conducere automata. [Dumitrache,2010] 1.1 Ce este automatizarea? Utilizarea de masini, sistemele de control si de tehnologii informationale pentru a optim... vezi detalii

doc

Reglarea Automată a Nivelului de Lichid

ARGUMENT Prin automatizarea unor procese se urmăreşte eliminarea intervenţiei directe a omului în acestea, asigurându-se desfăşurarea lor în conformitate cu anumite cerinţe impuse, fără intervenţia operatorului. Automatizarea reprezintă acţiunea de concepere, de realizare de automate şi de echipare a sistemelor fizico-tehnice cu automate pentru efectuarea în mod automat a unor operaţii, mişcări, acţiuni etc. Cele mai importante categorii de automatizări sunt următoarele: de comandă, de măsurare, de reglare, de protecţie şi de semnalizare (toate realizabile, după caz, ca automatizări local... vezi detalii

docx

Sistem de Reglare Automată a Debitului

Introducere Omul, ca fiinţă superioară, a fost preocupat din cele mai vechi timpuri de a cunoaşte şi stăpâni natura, de a dirija fenomene ale naturii în scopul uşurării existenței sale. În procesul cunoaşterii, omul urmăreşte evoluţia în timp a unor mărimi caracteristice în raport cu evoluţia altor mărimi, evidenţiind astfel grupul mărimilor care definesc „cauza” şi grupul mărimilor ce definesc "efectul". Observaţiile asupra presupuselor cauze şi efecte au condus şi conduc la evidenţierea unor legi, care, creând relaţiile dintre „cauze" şi „efecte", caracterizează fenomenele. Stabil... vezi detalii

doc

Proiect comunicații de date

PROIECT LA DISCIPLINA COMUNICATII DE DATE 1. Tema proiectului Se considerã o structurã hardware constand din douã sisteme de dezvoltare echipate cu microcontrolere de tip 80C552. Acest tip de microcontroler integreazã în cip facilitãtile hardware necesare pentru a comunica pe o magistralã serialã în standard I2C. Acest hardware are structura unui automat cu stãri finite, exploatabil prin intermediul unor registre ale microcontrolerului. Sistemele de dezvoltare dispun de o tastaturã numericã simplã, cu 12 taste si de un afisaj cu cristale lichide. Se cere sã se lege între ele douã siste... vezi detalii

Hopa sus!