Transmisia Datelor

Extras din proiect

Se consideră o linie de transmisie bifilară, având lungimea l=3 km. Linia are următorii parametri:
R0=6.5 Ω/km
C0=6.3 μF/km
L0=2.4 mH/km
Ri0=10 Ω/km
Se cere să se determine:
1. modelul matematic al linie (funcţia de transfer pentru tronsonul de linie considerat);
2. impedanţa caracteristică în cazul neglijării pierderilor;
3. viteza de propagare pe linie în cazul neglijării pierderilor;
4. banda de frecvenţe corespunzătoare liniei;
5. impedanţa caracteristică atunci când frecvenţa variază în întreaga bandă de frecvenţe (luând în considerare toţi parametrii liniei).
În linie se transmit date modulate în cod de impulsuri. Se cere:
a. viteza maximă de transmisie astfel încât să nu existe interferenţe intersimbol (semnalele sunt vehiculate cu amplitudine de ±12 V, iar impedanţa de sarcină coincide cu impedanţa caracteristică a linie);
b. să se traseze diagrama “ochi” corespunzătoare vitezei maxime de transmisie, să se traseze diagrama pentru viteza redusă la jumătate, respectiv 25% din viteza maximă;
c. să se proiecteze un egalizor de lungime 5 cu ajutorul căruia să se poată evita interferenţa intersimbol la viteza de transmisie egală cu viteza maximă;
d. se va simula transmisia şi recepţia folosind mediul de programare MATLAB.
Rezolvare:
1. modelul matematic al liniei de transmisie este:
unde:
R=R0•l=6.5•3=19.5 Ω
L=L0•l=2.4•3=7.2 mH
C=C0•l=6.3•3=18.9 μF
Ri=Ri0/l=108/3Ω
unde 
Functia de transfer este:
În formă generală: 
2. Impedanţa caracteristică în cazul neglijării pierderilor:
3. viteza de propagare pe linie în cazul neglijării pierderilor:
4. Banda de frecvenţe corespunzătoare liniei:
Banda de frecvente se poate deduce prin metoda grafica. Astfel la caracteristica amplitudine-frecventa vom duce o paralela la axa frecventelor prin punctul A*707.
Banda de frecvente va fii cuprinsa intre 0 si paralela la axa amplitudinilor care intersecteaza punctul A*707.


Fisiere în arhivă (1):

  • Transmisia Datelor.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!