Proiecte pentru domeniul Bănci pagina 1 din 123

docx

Studiul monografic, economie bancară - Alpha Bank România SA

Capitol I. Prezentarea și organizarea societății bancare Alpha Bank S.A. 1.1 Scurt istoric și evoluția băncii în cadrul sistemului bancar românesc Din anul 1994, în România, începe să activeze Alpha bank sub numele de Banca București, al cărei fundament a fost pus de către Alpha Bank Group și de BERD. Tot în acest an se înființează ramura de investiții a acestui Grup, sub numele de Bucharest Investment Group Brokerage. În anul 1998, Grupul înființează compania de leasing și compania pentru consultanță strategică, astăzi Alpha Leasing România IFN și respectiv Alpha Advisory România. În 2... vezi detalii

docx

Raport de practică - BC Moldova Agroindbank SA

Practica de licenţă are ca scop consolidarea şi aprofundarea cunoştinţeor teoretice obţinute în procesul de studiu al disciplinelor de profil, formarea deprinderilor practice necesare pentru activitatea in domeniul bancar, obţinerea aptitudinilor de aplicare în practică a legislaţiei şi actelor normative, dobîndirea unor deprinderi specifice profesiilor pe care intenţionează să le urmeze, dezvoltarea capacităţilor analitice şi de cercetare ştiinţifică. Rolul principal în organizarea practicii de licenţă i se atribuie instituţiei, în cazul dat a BC „Moldova Agroindbank” S.A. Moldova Agroind... vezi detalii

doc

Practică BRD

1. Mijloacele şi operaţiunile de plată 1.1. Consideraţii generale asupra mijloacelor de plată Pentru economia actuală, operaţiunile de plată reprezintă elementul primordial al tuturor pieţelor, liantul mecanismului concurenţial general. Desfăşurarea fluxurilor de plăţi se poate face prin mai multe modalităţi. Ansamblul modalităţilor tehnice de efectuare a plăţilor în cadrul unei economii naţionale sau al economiei mondiale formează mecanismul de plăţi. Analiza posibilităţilor existente pentru stingerea obligaţilor băneşti şi natura instrumentelor utilizate în acest scop relevă că plăţile... vezi detalii

doc

Instrumentele de Politică Monetară Folosite de BNR și Efectele Aplicării Lor în Perioadele 2006-2007

Politica promovată de BNR trebuie să conducă la creşterea economică durabilă, în principal, prin reducerea inflaţiei până la un nivel cât mai mic şi promovarea unor măsuri coerente care să ajute la diminuarea ratei dobânzii de politică monetară. Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se acţionează asupra cererii şi ofertei de monedă din economie. Importanţa politicii monetare rezultă din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea preţurilor, la care se adaugă limitarea inflaţiei şi menţinerea valorii interne şi exter... vezi detalii

docx

Calcularea Impozitului pe Profit

1. Lеgislatiе privind impozitul pе profit 1.1. Dispozitii gеnеralе Prеvеdеrilе rеfеritoarе la impozitul pе profit lе rеgăsim în Codul Fiscal la Titlul II “Impozitul pе profit”, cât şi în cеlе 113 alinеatе din normеlе mеtodologicе dе aplicarе a acеstuia. Conform Codului Fiscal, anul fiscal îl rеprеzintă anul calеndaristic. Când un contribuabil sе înfiinţеază sau încеtеază să mai еxistе în cursul unui an fiscal, pеrioada impozabilă еstе pеrioada din anul calеndaristic pеntru carе contribuabilul a еxistat. Cota dе impozit pе profit carе sе aplică asupra profitului impozabil еstе dе 16%. C... vezi detalii

doc

Creditarea Firmelor în România

1.Extrase din reglementarile legale privitor la activitatea de creditare 1.1 Legea nr.33/1991 privind activitatea bancara Art.12 Societatile bancare li se interzice sa incheie contracte sau intelegeri , sa adopte practici de orice fel care le-ar asigura pozitii dominante pe piata monetara, financiara sau valutara ori sa se angajeze in operatiuni pentru a obtine neloial avantaje pentru ele sau pentru terte persoane. Art.15 In acivitea lor , societatile bancare se vor opune reglementarilor emise de Banca Nationala a Romaniei pentru aplicarea politicii monetare , de credit , valutare , de ... vezi detalii

docx

Plan de relații publice Raiffeisen

Etapa 1:Definirea problemei Intrebarea de baza: Ce se intampla acum? Raiffeisen Bank lanseaza serviciul de internet banking Raiffeisen Online. El iti permite sa efectuezi transferuri catre conturi deschise la Raiffeisen Bank sau la alte banci comerciale din Romania, plata facturilor, schimburi valutare si constituire depozite, precum si consultarea conturilor deschise la banca si efectuarea de operatii si tranzactii. Intrebari specifice: 1.Care este serviciul? Raiffeisen Online este un serviciu de internet banking oferit de Raiffeisen Bank prin intermediul caruia poti consulta soldul ... vezi detalii

doc

Banca Centrală și funcția de bancă a băncilor

CAP. I. BANCA CENTRALA SI FUNCTIA SA DE BANCA A BANCILOR 1.1. Banca Centrala - locul si functiile ocupate in cadrul sistemului bancar Banca Centrala are un rol esential in cadrul sistemului monetar si, in particular, in cadrul sistemului bancar - ”rol de supraveghere si organizare a relatiilor monetar-financiare ale unui sistem, pe plan intern si in relatiile sale cu alte sisteme monetare”. Prin functiile indeplinite, prin legaturile complexe si diversificate cu celelalte banci, cu economia, banca de emisiune detine pozitia centrala unica in cadrul sistemului bancar, constituind centrul... vezi detalii

doc

Lichiditatea Bancara și Managementului Ei într-un Mediu Inflaționist

1 Conceptul şi caracteristica generală a lichidităţii bancare şi a riscului de lichiditate Termenul „lichiditate” provine de la grecescul „licuidus” – fluid, curgător şi în sens direct înseamnă a realiza uşor (a vinde uşor) marfa, a transforma cu uşurinţă bunurile materiale în mijloacele băneşti. Deci lichiditatea poate fi definită ca fiind capacitatea activelor de a se transforma rapid şi cu cheltuieli minime în monedă lichidă (numerar şi disponibil în cont) în vederea finanţării operaţiunilor curente ale societăţii bancare. Lichiditatea este o proprietate generală a activelor bancare ş... vezi detalii

docx

Mecanismul instrumentelor de plată în Republica Moldova

Introducere În economiile de piață moderne, agenții economici dispun de o varietate de metode pentru a face plăți, de regulă ei au posibilitatea de a alege singuri instrumentul de plată pe care-l consideră adecvat necesităților lor. În Republica Moldova princilpalele instrumente de plată utilizate de persoanele fizice și agenții economici pentru realizarea operațiunilor de plată, sunt: numerarul, cecul, cambia, ordinul de plată și cardurile bancare. Fiecare dintre aceste instrumente de plată dispun de un mecanism propriu de aplicare în cadrul sistemului de plăți din Republica Moldova. Î... vezi detalii

doc

Dezvoltarea operațiunilor cu instrumente de plată fără numerar pe suport hârtie în România

PREZENTAREA GENERALĂ A INSTRUMENTELOR DE PLATĂ PE SUPORT HÂRTIE. Exista mai multe căi de a ne achita diversele obligaţii băneşti pe care le avem unii faţa de ceilalţi. Numerarul este modul tradiţional şi, înca, cel mai utilizat în ţară noastră. Atunci când folosim numerarul, plata se face individual, imediat şi fară intermediere. Dar sumele mari în numerar necesită spaţii mari de depozitare şi prezintă riscuri în manevrare (distrugere accidentală, furt, etc). De aceea, ar fi normal ca şi în România, numerarul sa-şi piarda treptat din popularitate şi să fie inlocuit cu alte mijloace de pla... vezi detalii

doc

Operațiuni cu Carduri la GE Garanti Bank

CAPITOLUL 1. Aspecte teoretice privind operaţiunile cu carduri 1.1. Generalităţi despre carduri şi participanţii la activitatea cu carduri bancare DEFINIŢII: 1. Emitentul cardului Emitentul este o instituţie de credit sau o instituţie financiară nebancară care emite şi pune la dispoziţia deţinătorului un instrument de plată electronică, pe baza unui contract încheiat cu acesta. 2. Organizaţia internaţională de carduri Reprezintă proprietarul de marcă, denumit conform uzanţelor internaţionale “credit card company”, este o persoană juridică, proprietară a mărcii sub care este emis un ... vezi detalii

doc

Mecanismul creditării bancare - monedă și credit

Creditarea bancara Creditele reprezinta principala sursa de venit a bancii ,dar si principalul factor de risc in activitatea acesteia.Acordarea creditelor reprezinta un risc major pentru banca:”nerambursarea”.Angajarea resurselor bancare trebuie sa se incadreze in strategia generala a bancii,dar si sa se adapteze situatiei concrete a fiecarui client:lichiditatea,solvabilitatea ,rentabilitatea si pozitia pe piata. Activitatea de creditare este complexa si presupune parcurgerea urmatoarelor etape: 1.Discutii informale purtate intre ofiterul de credite si clienti,ce privesc obiectivul urmar... vezi detalii

doc

Structura sistemelor financiare contemporane

Necesitatea si specificul institutiilor de credit: functii si rol Institutiile de credit reprezinta denumirea generala a bancilor, deoarece sunt intreprinderi care prin obiectul lor de activitate desfasoara tranzactii pe piata monetara si de capital. In institutiile de credit se colecteaza banii din depozitele persoanellor particulare, ale intreprinderilor si ale institutiilor publice. Acesti bani sunt imprumutati, mai departe, de catre institutiile de credit sub forma creditelor. In peisajul bancar actual, alaturi de Banca Centrala, functioneaza bancile de depozit sau bancile comercial... vezi detalii

doc

Particularitățile Sistemului Bancar

CAPITOLUL 1 PARTICULARITĂŢILE SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC 1.1. EVOLUŢIA SISTEMULUI BANCAR ROMÂNESC DUPA ANUL 1990 Sistemul bancar este considerat ca fiind cel mai fragil mecanism al unei economii, în sensul care simte cel mai puternic socurile induse în economie; sistemul bancar românesc de dupa 1990, desi afectat de falimentul câtorva banci private, s-a dovedit a avea cea mai buna evolutie, prestatia Bancii Nationale influentând hotarâtor atât bancile comerciale cât si evolutia economiei în ansamblu. În România de după 1990, sistemul monetar-financiar este puternic dominat de sectorul ba... vezi detalii

Hopa sus!