Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - abordare comparativă

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul 1. Delimitări teoretice: SIF Muntenia (Sif 4 ) şi SIF Oltenia (SIF 5)….1
1.1. Scurtă prezentare SIF Muntenia (SiF 4 ) şi SIF Oltenia (SIF 5).….1
1.2. Obiectivele strategice ale SIF Muntenia (SIF4) şi SIF Oltenia (SIF 5).….3
1.3. Obiectul de activitate SIF Muntenia (SIF4) şi SIF Oltenia (SIF 5).5
Capitolul 2 .Structura si administrarea portofoliului global.7
2.1. Structura globală a portofoliului SIF 4 şi SIF 5.7
2.2. Admninistrarea subportofoliului de actiuni pentru SIF 4 şi SIF 5.13
2.3. Administrarea subportofoliului de depozite bancare ale SIF Muntenia (SIF4) .17
2.4. Admninistrarea subportofoliului de produse structurate cotate pe o piata reglementata dintr-un stat membru UE ale SIF 4 .19
Capitolul 3. Analiza performantelor financiar-economice.21
3.1.Analiza performantelor financiar-economice ale SIF Oltenia ( SIF5) .21
3.2. Analiza performantelor financiar-economice ale SIF 4 .23
3.3. Analiza indicatorilor de lichiditate ai SIF Muntenia (SIF 4).25
3.4. Analiza fluxurilor de numerar ai SIF Muntenia (SIF 4).26
Capitolul 4. Managementul riscurilor financiare ale ale SIF Muntenia (SIF 4) şi SIF Oltenia (SIF 5).29
Concluzii.35
Bibliografie


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul 1
Delimitări teoretice: SIF Muntenia (Sif 4 ) şi SIF Oltenia (SIF 5)
1.1 . Scurtă prezentare SIF Muntenia (SiF 4 ) şi SIF Oltenia (SIF 5)
SIF MUNTENIA SA (SIF4) este un organism de plasament colectiv încadrat în categoria "Alte Organisme de Plasament Colectiv" (AOPC) care funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, ale Legii nr. 31/1990/R privind societăţile comerciale, republicată, cu modificarile ulterioare, şi cu respectarea celorlalte acte normative în materie, ale actului constitutiv si ale reglementărilor sale interne.
Societatea de Investiţii Financiare Muntenia (SIF Muntenia sau SIF 4) a fost constituită ca societate pe acţiuni în noiembrie 1996, ca succesor al Fondului Proprietăţii Private IV Muntenia înfiinţată în 1992, cu sediul la Bucureşti. 
Actiunile SIF MUNTENIA SA sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucuresti la categoria societati de investitii financiare, în conformitate cu prevederile Deciziei BVB nr. 200/1999. De asemenea, SIF Muntenia este una dintre cele cinci societăţi de investiţii financiare listate la Bursa de Valori Bucuresti.
În conformitate cu statutul si cu contractul de societate, SIF MUNTENIA SA este condusa de un Consiliu de Administratie ales pentru un mandat de cate 4 ani, începand din anul 1997. Ca urmare a înregistrãrii la ONRC a Actului Constitutiv al SIF MUNTENIA SA în anul 2006, Consiliul de administraţie ales în anul 2005 pentru un mandat de 4 ani a devenit Consiliul Reprezentantilor Actionarilor (CRA). Consiliul dispune de un secretariat tehnic propriu condus de un director.
SIF Muntenia este o societate de investiţii de tip închis care se autoadministrează, încadrată în categoria Alte Organisme de Plasament Colectiv (AOPC) cu o politică de investiţii diversificată. Societatea deţine în activ pachete de acţiuni la societăţi bancare (de exemplu Banca Comercială Română), societăţi din industria chimică, farmaceutică, metalurgică şi altele.
În conformitate cu Actul Constitutiv, SIF Muntenia este administrată de SAI Muntenia Invest SA. În perioada dintre Adunările Generale ale Acţionarilor, activitatea SAI MUNTENIA INVEST se desfăşoara sub supravegherea unui Consiliu al Reprezentanţilor Acţionarilor aleşi de către AGA pentru un mandat de patru ani. Consiliul dispune de un secretariat tehnic propriu. 
Administrarea SIF MUNTENIA se desfăşoară cu respectarea prevederilor contractului de administrare încheiat între SIF MUNTENIA ŞI SAI MUNTENIA INVEST. Anual, Adunarea Generală a Acţionarilor aprobă un Program de administrare ce conţine obiectivele ce trebuiesc îndeplinite de către administratorul SIF Muntenia.
Activităţile specifice privind depozitarea activelor ale SIF Muntenia sunt asigurate de către societatea de depozitare Banca Română de Dezvoltare - Groupe Societe Generale în conformitate cu prevederile legale în vigoare, ale contractului de depozitare, şi instrucţiunilor societăţii de administrare a investiţiilor.
Activităţile specifice de registru independent pentru SIF MUNTENIA SA au fost îndeplinite de către societatea de registru DEPOZITARUL CENTRAL în baza prevederilor contractului de registru. În ceea ce priveşte SIF OLTENIA (SIF5) , această societate este înfiintata in 1993 ca Fond al Proprietatii Private, societatea a fost reorganizata in conformitate cu prevederile Legii nr.133/1996 privind transformarea Fondurilor Proprietatii Private in Societati de Investitii Financiare. De asemenea, S.I.F. OLTENIA S.A. functioneaza ca o societate comerciala pe actiuni, autoadministrata, cu capital fix, integral privat. Capitalul social este de 58.016.571 LEI impartit/divizat in actiuni ordinare nominative cu o valoare nominala de 0,10 LEI. În acelaşi timp, activitatile de depozitare - prevazute de legislatie si regulamentele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare - sunt asigurate de catre ING BANK NV AMSTERDAM - Sucursala Bucuresti, in baza contractului de depozitare.
S.I.F. OLTENIA S.A. este listata la Bursa de Valori Bucuresti incepand din data de 01.11.1999, iar evidenta actionarilor S.I.F. OLTENIA S.A. este tinuta de DEPOZITARUL CENTRAL S.A. Bucuresti. Prin urmare, S.I.F. OLTENIA S.A. este membra a Asociatiei Administratorilor de Fonduri din Romania (fosta Uniunea Nationala a Organismelor de Plasament Colectiv din Romania - UNOPC), a Asociatiei Actionarilor din Romania (AAR) si membru asociat al Asociatiei Europene a Capitalului Privat si de Risc (EVCA). Această societate a fost prezentă pe piaţa de capital românească in urma activitatii sustinute de tranzactionare atat la Bursa de Valori Bucuresti cat si pe piata RASDAQ.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza Structurii Portofoliilor pentru Societatile de Investitii Financiare - Abordare Comparativa.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

A. Webografie:
1. ww.sifmuntenia.ro
2. www.sifolt.ro
3. www.capital.ro
4. www.bvb.ro
5. Rapoarte anuale SIF Muntenia S.A.
6. Rapoarte anuale SIF OLTENIA S.A.
7. Bilanţurile contabile ale SIF 4 ŞI SIF 5
8. Conturile de profit şi pierdere ale SIF 4 şi SIF 5
9. http://www.sifmuntenia.ro/index.php?section=index
10. Raport annual 2012 SIF Muntenia (http://www.sifmuntenia.ro/pdf/1055.pdf) 
11.Raport anual 2012 SIF Oltenia (http://www.sifolt.ro/ro/aga/2013/aga_aprilie/raport_ca.pdf)


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!