Banca Centrală Europeană

Cuprins proiect

CUPRINS 2
Cap.1.Aspecte generale privind Banca Centrală Europeană 3
1.1. Istoricul şi misiunea Băncii Centrale Europene 3
1.2. Funcţiile şi rolul Băncii Centrale Europene 4 
Cap.2. Modul de organizare a Băncii Centrale Europene 6
2.1. Subscrierea capitalului Băncii Centrale Europene 6
2.2. Structura organizatorică a Băncii Centrale Europene 7 
2.2.1. Organele de decizie ale BCE 7
2.2.2. Domeniile de activitate ale Băncii Centrale Europene 10
Cap.3. Funcţionarea Băncii Centrale Europene 12
3.1. Principiile generale ale BCE 12
3.2. Atribuţiile Băncii Centrale Europene 14
CONCLUZIE 15
BIBLIOGRAFIE


Extras din proiect

CAP1. Aspecte generale privind Banca Centrală Europeană
1.1.ISTORICUL ŞI MISIUNEA BĂNCII CENTRALE EUROPENE 
În anul 1989, un raport al preşedintelui Comisiei Europene, Jacques Delors ,arăta că statele membre ale Comunităţii Europene erau pregătite pentru a demara realizarea unei Uniuni Economice şi Monetare(UEM). Aceasta era prevazută a fi realizată în trei etape.
Între anii 1990-1993 , a avut loc prima etapă când a fost liberalizată complet piaţa de capital.În cea de-a doua etapă (1994-1998) au fost create instrumente de coordonare mai strânsă a politicilor economice şi monetare.Unul din aceste instrumente a fost Institutul Monetar European(IME) ,care a avut rolul de a pregăti introducerea monedei unice şi crearea unei banci centrale europene.Format din guvernatorii băncilor centrale ale statelor membre Uniunii Europene,Institutul Monetar European(IME) avea ca principale competenţe dezvoltarea cooperării între băncile centrale europene şi coordonarea politicilor monetare,precum şi desfăşurarea activităţilor pregatitoare necesare pentru înfiinţarea Sistemului European al Băncilor Centrale(SEBC) pentru implementarea politicilor monetare unice şi introducerea monedei unice în stadiul al treilea. IME nu avea însă competenţele necesare coordonării politicilor monetare în UE(aceasta revenind autorităţilor naţionale), fiind mai degrabă un forum de dezbateri şi consultări pentru crearea unui astfel de sistem de bănci centrale.
De aceea, la 1 iunie 1998, cu şase luni înaintea începerii celei de-a treia etape a UEM, a fost înfiinţată BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ 
BANCA CENTRALĂ EUROPEANĂ cu sediul în oraşul german Frankfurt pe Main , înlocuieşte Institutul Monetar European,fiind este cea mai nouă instituţie a Uniunii Europene şi reprezintă pilonul central al Uniunii Economice şi Monetare pe care se fundamentează întreaga politică monetară a euro.
În prezent , BCE îşi desfăşoară activitatea în trei locaţii diferite datorită creşterii iniţiale a numărului de angajaţi.Astfel, ”noul sediu va fi construit în partea de est a oraşului Frankfurt.Se estimează că la sfârşitul anului 2011 construcţia va fi finalizată.”
Constituită după modelul Bundesbank, BCE este prima bancă centrală din istorie fără un guvern care să îi influenţeze deciziile.
Banca Centrală Europeană constituită cu capital subscris de statele membre,după un criteriu ce are în vedere atât populaţia ,cât şi PIB-ul naţional,ea formează împreună cu băncile centrale naţionale ale statelor membre UE indiferent dacă acestea au adoptat sau nu moneda euro - Sistemul European al Băncilor Centrale.
De asemenea ,BCE împreună cu statele membre care au adoptat moneda euro,alcătuiesc EUROSISTEMUL. 
Practic,Banca Centrală Europeană, a intrat în funcţiune în anul 1999,odată cu introducerea monedei unice europene, EURO. BCE a fost concepută ca fiind punctul central al Eurosistemului şi al SEBC, dispunând de personalitate juridică în conformitate cu dreptul internaţional public.
Banca Centrală Europeană este considerată ca fiind o instituţie singulară şi complexă.Este considertă instituţie singulară,deoarece nici o altă bancă centrală modernă nu a mai fost creată prin voinţa politică a 15 state dezvoltate în cadrul unui tratat ,iar complexă deoarece reprezintă pilonul Sistemului European al Băncilor Centrale ( SEBC), care influenţează băncile centrale naţionale.
Misiunea Băncii Centrale Europene este de a asigura menţinerea stabilităţii preţurilor în zona euro si puterea de cumpărare a monedei. Acest obiectiv se poate asigura pe două căi:
- prin controlul emisiunii monetare,un surplus de emisiune monetară se va compensa printr-un surplus de bunuri şi servicii pe piaţă;
- prin monitorizarea evoluţiei preţurilor şi limitarea riscului stabilităţii în Zona Euro.


Fisiere în arhivă (1):

  • Banca Centrala Europeana.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!