Conturi Bancare

Extras din proiect Cum descarc?

1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare
Toţi agenţii economici, ca persoane juridice, cât şi persoanele fizice, potrivit cadrului normativ în vigoare, au posibilitatea şă-şi deschidă conturi la oricare din băncile comerciale existente.
Prin conturile deschise la bănci se evidenţiază, în general, operaţiuni de încasări şi plăţi. Soldurile conturilor bancare, în funcţie de natura lor, pot evidenţia fie disponibilităţile băneşti ale titularilor de cont rezultate, în principal din desfăşurarea activităţii de exploatare, ca urmare a existenţei unui nivel al capitalurilor proprii superioare necesităţilor de finanţare, fie nivelul creditelor angajate în completarea resurselor proprii de finanţare a ciclului de producţie. 
Conturile ce se deschid agenţilor economici la bănci, în funcţie de structura organizatorică şi juridică a lor, se structurează în trei categorii: conturi curente, conturi separate (simple) de împrumut şi conturi de disponibilităţi.
Conturile curente se deschid agenţilor economici care funcţionează pe principiul gestiunii economice, au personalitate juridică şi pot beneficia de credite bancare. 
Prin intermediul conturilor curente se pot efectua, pe de o parte, fără nici o restricţie, încasări, iar pe de altă parte, plăţi, în limita disponibilităţilor băneşti proprii, cât şi pe seama creditelor acordate de către bănci. 
Potrivit principiului identificării creditelor pe activităţi sau obiecte creditabile, agenţii economici pot beneficia de credite bancare, vor solicita băncilor comerciale deschiderea de conturi separate (simple) de împrumut. 
Conturile de disponibilităţiI se deschid agenţilor economici care nu solicită sau cărora nu li se pot acorda credite de capital, plăţile urmând să se facă în limita disponibilităţilor băneşti existente şi evidenţiate prin solduri acestor conturi. De asemenea, conturi de disponibilităţi se pot deschide şi persoanelor fizice în ei sau în valută. 
Unii agenţi economici, cu răspundere limitată, organizaţi pe principiul gestiunii economice, dar fără personalitate juridică, ca de exemplu: uzine, fabrici, şantiere, secţii, ateliere, depozite etc, şi care au independenţă operaţională, încheie contracte ca reprezentanţe împuterncite, sunt abilitate să aibă relaţii economice şi financiare şi pot beneficia de credite bancare, au dreptul să solicite băncilor comerciale deschiderea de subconturi curente, de împrumut sau de disponibilităţi. 
În general, toate băncile comerciale au posibilitatea să deschidă clienţilor săi diverse tipuri de conturi, atât în lei, cât şi în valută. 
Pentru susţinerea activităţilor de investiţii, agenţii economici pot solicita deschiderea unor conturi disticte, numite conturi de finanţare a investiţilor, în care se poate evidenţia distinct sumele capitalizate pentru constituirea activelor imobilizate.
Toate instituţiile finanţate de la buget vor beneficia de serviciile bancare prin intermediul conturilor bugetare de cheltuieli deschise la unitaţile de trezorerie. În aceste conturi se vor face plăţi în cadrul creditelor bugetare aprobate, numite şi limite de finanţare de la buget.
Pentru buna desfăşurare a operaţiunilor de recreditare sau refinanţare, precum şi pentru evidenţierea operaţiunilor de decontare intra şi interbancare, toate băncile comerciale au deschise conturi curente şi conturi de correspondent la Banca Naţională, ca bancă centrală. De asemenea, băncile comerciale pot avea deschise conturi de disponibilităţi la oricare altă bancă.
Pentru deschiderea conturilor, băncile solicită o documentaţie specifică, după cum solicitantul face parte din categoria persoanelor juridice sau persoanelor fizice.
Documentaţia persoanelor juridice pentru deschiderea conturilor:
• cererea pentru deschiderea contului;
• actul din care să rezulte funcţionarea legală a unităţii. Documente:
- copia actului de înregistrare la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi autorizaţia de funcţionare, eliberată de B.N.R., în cazul băncilor comerciale cu capital de stat;
- copia actului care atestă înregistrarea la Ministerul Finanţelor, în cazul societăţilor comerciale cu capital mixt român şi străin sau capital integral stăin;
- copia actului care dovedeşte înregistrarea la organele financiare (Ministerul Finanţelor sau Direcţiile generale a Finanţelor Publice), potrivit dispoziţiilor legale, după caz, a persoanelor române şi stăine care exercită activitate economică sau de altă natură pe teritoriul României. Această înregistrare conferă acestora calitatea de persoane juridice;
• dovada înregistrării la Registrul Comerţului;
• documentul care atestă dreptul conducătorului unităţii sau a reprezentanţilor săi de a dispune de cont. Acest document poate fi ordinul de numire a conducerii (director, contabil şef) pentru regiile autonome sau instituţiile financiare şi, respectiv, extrasul după procesul – verbal de alegere a organelor de conducere de către Consiliul de Administraţie, în cazul societăţilor comerciale;
• fişa cu specimenele de semnături şi amprenta ştampilei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Conturi Bancare.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!