Instrumente de plată fără numerar

Extras din proiect

Introducere
Platile fara numerar se concretizeaza, din punct de vedere al tehnicii si evidentei bancare, cu virari de sume dintr-un cont în altul, in urma livrarilor de marfuri, executarilor de lucrari, prestarilor de servicii sau altor drepturi de creanta în care intervin atât platitorul cât si beneficiarul sumei datorate, ceea ce generic poarta denumirea de operatii de viramente sau decontare.
Efectuarea viramentelor fiind posibila numai prin intermediul conturilor deschise la banci, organizarea operatiilor de încasari si plati este un atribut al operatorului bancar. 
În ce priveste organizarea operatiilor de plati si încasari fara numerar, un rol important îi revine Bancii Nationale a Romaniei care are sarcina de a elabora codul normativ si de a concentra la dispozitia sa si operatiile de viramente ale celorlante banci comerciale, devenind astfel centru unic de decontare al economiei nationale.
Unitatile bancare au sarcina de a participa la activitatea de organizare a platilor si încasarilor fara numerar, urmarind anumite directii:
1. sa determine pe titularii de conturi în a utiliza cele mai potrivite forme si instrumente de plata, care sa duca la accelerarea decontarilor;
2. sa urmareasca modul de îndeplinire a obligatiilor contractuale si de plati.
3. urmaresc ca titularii de conturi sa efectueze operatii fara numerar, cu respectarea stricta a dispozitiilor legale, a normelor metodologice bancare, evitându-se întârzierea nejustificata a platilor.
4. perfectionarea în permanenta a tehnicilor privind operatiile fara numerar.
Atunci când se înregistreaza o epuizare a mijloacelor banesti , agentii economici îsi pot continua platile numai în limita încasarilor. Pentru a asigura o buna “fluiditate” a platilor se recomanda agentilor economici o mai larga utilizare a creditului, ca forma de asigurare cu anticipatie a mijloacelor de plata. Se pot utiliza si instrumentele de plata adecvate cum ar fi: dispozitia de plata, cecul de decont, scrisoarea de garantie, adeverinta de disponibil.
Pentru ca platile sa se desfasoare în conditii optime a platilor si încasarilor fara numerar între agentii economici, acceptarea platii si depunerea documentelor de decontare, se impune sa se faca în cadrul unor termene dinainte stabilite si care sa poata fi urmarite.
În ce priveste efectuarea operatiilor de plati fara numerar, majoritatea au la baza consimtamântul platitorului, adica acceptarii. Alaturi de aceasta modalitate de decontare, în relatiile de plati dintre agentii economici, se foloseste ca forma de asigurare cu anticipatie a platilor, deschiderea de acreditive în favoarea furnizorilor sau eliberarea de scrisori de garantie platitorului pe seama creditelor bancare.
Agentii economici au posibilitatea sa-si organizeze în conditii mai bune activitatea de desfacere, facturare si depunere a documentelor, inclusiv activitatea de receptie a marfurilor, lucrarilor sau serviciilor, în vederea încasarii cât mai repede a contravalorii acestora, contribuind la accelerarea vitezei de circulatie a banilor.
Dezvoltarea bancilor si atragerea treptata a firmelor si persoanelor în cadrul clientelei bancilor a dus la extinderea si generalizarea celei mai importante simplificari ale relatiilor de plati, la generalizarea viramentelor ca modalitate de efectuare a platilor .
Prin existenta în cadrul aceleiasi banci a conturilor celor doua subiecte ale raportului de plati, devine posibila efectuarea platii printr-o simpla operatie scriptica: trecerea sumei într-un cont (din contul persoanei platitoare) în alt cont (al persoanei beneficiare).
Cap. 1 CECUL
In Romania, in materie de cec, sunt aplicabile:
• Legea nr.83/1994 de modificare a Legii nr.59/1934 asupra cecului; si urmatoarele norme emise de Banca Nationala a Romaniei:
• Normele cadru nr.7/1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit cu cecuri;
• Normele tehnice nr.9/1994 privind cecul modificate prin Circulara nr.33/1995;
• Regulamentul nr.10/1994 privind compensarea multilaterala a platilor interbancare fara numerar pe suport de hartie .
1.1. Emiterea cecului
Cecul este un inscris prin care o persoana (tragator) da ordin unei banci (tras) sa plateasca in favoarea unui tert (beneficiar) o suma de bani de care tragatorul dispune.
Emiterea cecului.
In emiterea unui cec sunt implicate 3 parti:
• tragatorul sau emitentul este persoana care emite (scrie) cecul, dand ordinul de a se plati; poate fi cumparatorul, beneficiarul unei prestatii sau un debitor care prin emiterea cecului se achita de obligatia la plata;
• trasul este cel care efectueaza plata in baza dispozitiei primite de la tragator; este intotdeauna banca la care tragatorul are cont deschis; bancile elibereaza carnete de cecuri titularilor de cont in baza depozitelor constituite si alimentate din depuneri, virari de sume, credite acordate de banca;
• beneficiarul este persoana fizica sau juridica indicata de tragator in favoarea careia banca urmeaza a efectua plata (beneficiarul este cel care incaseaza cecul); acesta poate fi un tert (vanzatorul marfurilor, prestatorul de servicii sau un creditor al tragatorului) sau insusi tragatorul in cazul in care acesta are nevoie de numerar.


Fisiere în arhivă (1):

  • Instrumente de Plata fara Numerar.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!