Marketingul bancar - practici mondiale și direcții de implementare în Republica Moldova

Cuprins proiect Cum descarc?

INTRODUCERE 3
CAPITOLUL 1. PARTICULARITĂŢI DE CONŢINUT ŞI TENDINŢE DE DEZVOLTARE ALE MARKETINGULUI BANCAR 7
1.1 Geneza şi delimitarea conţinutului marketingului bancar 7
1.2 Forţe şi tendinţe în cadrul mediului de marketing bancar 22
1.3 Practici mondiale şi limite ale implementării marketingului bancar 31
CAPITOLUL II. PROBLEME ALE DEZVOLTĂRII MARKETINGULUI BANCAR ÎN REPUBLICA MOLDOVA 44
2.1 Caracteristica sistemului bancar din Republica Moldova 44
2.2 Studiul pieţei serviciilor bancare 54
2.3 Specificităţi şi probleme ale implementării marketingului în activitatea băncilor din Republica Moldova 68
CAPITOLUL III. DIRECŢII DE IMPLEMENTARE A ACTIVITĂŢII DE MARKETING ÎN CADRUL BĂNCILOR COMERCIALE 77
3.1 Sistemul informaţional şi cercetările de marketing în băncile comerciale 77
3.2 Politici de marketing şi rolul lor în asigurarea competitivităţii băncilor comerciale 101
3.3 Direcţii de eficientizare a organizării activităţii de marketing în băncile comerciale 120
CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI 128
BIBLIOGRAFIE 133
ANEXE 142
ADNOTARE 186
CUVINTE-CHEIE 189


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Actualitatea temei investigate şi gradul de studiere a acesteia.
Procesul de constituire a mecanismelor economiei de piaţă în Republica Moldova
determină transformări considerabile în toate domeniile de activitate, inclusiv în sfera bancară.
Restructurarea şi dezvoltarea sistemului bancar este puternic influenţată de posibilităţile oferite
de marketing. Necesitatea obiectivă de implementare a marketingului bancar este determinată şi de
faptul că acesta constituie mecanismul principal de menţinere a unui caracter adecvat al întregii
activităţi a băncii, în concordanţă cu procesele care decurg pe piaţă.
Actualitatea temei de cercetare este determinată şi de cerinţele băncilor comerciale privind
majorarea continuă a indicatorilor de performanţă. Acest rezultat poate fi obţinut printr-o cunoaştere
profundă a instrumentelor de marketing şi a practicii avansate în domeniul respectiv.
Studierea şi segmentarea pieţei financiare, evaluarea calitativă şi cantitativă a cererii de
servicii bancare, optimizarea politicii de preţ şi de produs a băncii, poziţionarea produselor
bancare pe piaţă, determinarea nişei de piaţă şi a segmentelor-ţintă, utilizarea mijloacelor de
comunicare şi stimulare a vînzărilor sunt probleme ce ţin de marketingul bancar. Soluţionarea
acestora depinde de combinaţia de resurse, de posibilităţile şi capacităţile fiecărei bănci în parte.
Studierea şi utilizarea experienţei mondiale în domeniul marketingului bancar poate
simplifica procesul de eficientizare a businessului bancar autohton. De asemenea, aceasta va
permite de evitat unele erori şi dificultăţi. În condiţiile unei concurenţe acerbe, precum şi a unui
număr redus de pieţe de desfacere, studierea practicilor bancare mondiale şi analiza direcţiilor de
implementare a acestora, par a fi soluţiile optime pentru bancherii din Republica Moldova.
Totodată specificul situaţiei economice face dificilă aplicarea pe scară largă a experienţei
occidentale de marketing în cadrul băncilor comerciale autohtone şi necesită adaptarea judicioasă a
acesteia la mediul bancar, prin sintezarea unor forme şi metode de marketing, ţinîndu-se seama de
specificul Republicii Moldova, de cultura şi mentalitatea formată.
Scopul cercetării constă în delimitarea conţinutului marketingului bancar prin studierea
practicilor mondiale de marketing. Acest lucru e necesar de înfăptuit în vederea scoaterii în
evidenţă a posibilităţilor de implementare a practicilor respective în activitatea băncilor
comerciale din Republica Moldova, precum şi în scopul identificării unor soluţii de organizare
eficientă a sistemului de marketing bancar.
Sarcinile care au fundamentat atingerea scopului propus sunt:
- delimitarea conţinutului marketingului bancar de cel al bunurilor şi al serviciilor în
general;
- studiul genezei marketingului bancar şi identificarea particularităţilor evoluţiei lui în
diferite perioade de dezvoltare a pieţei bancare;
- identificarea forţelor şi tendinţelor în cadrul mediului de marketing bancar internaţional;
- analiza practicilor moderne de marketing bancar şi stabilirea limitelor implementării lor;
- definirea rolului marketingului în eficientizarea businessului bancar;
- fundamentarea bazei metodologice pentru evaluarea stării actuale a sistemului bancar din
Republica Moldova conform cerinţelor de marketing;
- realizarea studiului de marketing al pieţei autohtone a serviciilor bancare în vederea
identificării dimensiunilor şi specificităţilor ei;
- identificarea problemelor şi a deficienţelor privind implementarea practică a marketingului
în activitatea băncilor comerciale din Republica Moldova;
- selectarea practicilor avansate de marketing bancar şi examinarea posibilităţilor de adaptare a
acestora la condiţiile specifice de pe piaţa Moldovei;
- elaborarea unui model de organizare a sistemului informaţional de marketing capabil să asigure
eficienţa procesului de marketing în cadrul unei bănci comerciale;
- fundamentarea demersului metodologic al procesului de organizare a cercetărilor de marketing în
băncile comerciale autohtone;
- concretizarea coordonatelor politicilor de marketing bancar şi principiile de asamblare a lor în
procesul de organizare a activităţii băncii comerciale;
Tema şi obiectul de studiu. Tema cercetării ţine de studierea marketingului aplicat în
domeniul bancar, a practicilor bancare internaţionale, precum şi a condiţiilor de implementare a
acestor practici în republică în vederea dezvoltării industriei bancare autohtone. Obiectul
studiului la constituit activitatea de marketing a băncilor comerciale din Republica Moldova.
Metodologia şi metodele de cercetare. În lucrare a fost aplicată o abordare metodologică
complexă, care a permis efectuarea unui studiu al elementelor specifice de marketing bancar şi al
condiţiilor ce influenţează dezvoltarea businessului bancar în Republica Moldova.
Temelia teoretică a metodologiei de cercetare are la bază studiile şi lucrările fundamentale
în domeniul marketingului bunurilor, marketingului serviciilor şi a marketingului bancar – Ph.
Kotler, P. Rose, J. Rathmell, C. Gronroos, M. Bitner, K. Tyler, Ed. Stanley, P. Turnbull, P.
Knight, T. Pascault, precum şi unele lucrări şi publicaţii la problematica cercetată a autorilor E.
Гареев, A. Иванов, O. Лаврушин, Г. Макарова, Т. Рыжикова, В. Севрук, Э. Уткин, Е.
Егоров, S. Petrovici, Gr. Belostecinic, Em. Odobescu, C. Florescu, I. Galiceanu, V. Dedu etc.
Baza informaţională a tezei o constituie datele Departamentului de Statistică şi Sociologie
al Republicii Moldova; rapoartele Băncii Naţionale a Moldovei privind activitatea băncilor
comerciale; informaţiile statistice ale organizaţiilor internaţionale şi autohtone, publicate în presa
economică; datele operative ale băncilor comerciale din Moldova, informaţiile centrelor de
cercetări; informaţiile plasate pe paginile web ale băncilor comerciale; datele şi informaţiile
rezultate din cercetările de teren, realizate de autor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Marketingul Bancar - Practici Mondiale si Directii de Implementare in Republica Moldova.pdf

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!