Metode de control în administrația publică din România

Cuprins proiect

1. Notiunea de control in administratia publica 3
2. Importanta si necesitatea controlului 4
3. Organizarea activitatii de control 4
4. Formele controlului 5
4.1 Controlul parlamentar 5
4.2 Controlul social 7
4.3 Controlul administrativ 8
4.4 Controlul judecatoresc 10
5. Efectele controlului administrative 11
6. Impactul metodelor de control asupra deciziilor din Administratia publica din Romania.Studiu de caz 11
7. Concluzii 13
8. Bibliografie 14


Extras din proiect

1. Notiunea de control in administratia publica
Prin control se intelege activitatea de verificare a institutiilor publice si a conformitatii actiunilor autoritatilor,ale organizatiilor nestatale,ale persoanelor fizice si juridice cu reglementarile juridice in vigoare.
In urma efectuarii controlului,sunt depistate ilegalitatile,deficientele in activitatea controlata,ceea ce permite organelor competente sa adopte masurile necesare pentru eleiminarea acestora,masuri de natura sa contribuie la imbunatatirea activitatii controlate.
Prin control se verifica legalitatea si oportunitatea actelor emise,a masurilor adoptate de catre cei controlati,se descopera cauzele care constituie o frana in desfasurarea normala a acitivitatii se analizeaza modul de gospodarire a mijloacelor materiale si financiare,modul in care personalul isi indeplineste indatoririle care ii revin.
Controlul administratiei publice ca atribut si conducerii politice se exercita de catre un system de institutii si functionari publici ai caror drept de control este stabilit de catre o lege speciala.
Sistemul social de control este exercitat de autoritattile,institutiile si organizatiile cu un character functional de specialitate care pe baza informatiilor obtinute,impuse la nivelurile controlate ca si la nivelurile ierarhic superioare,masurile de corectie necesare indeplinirii obiectivelor stabilite de puterea politica.
Pentru relizarea functiei de control in administratia publica trebuie indeplinita o serie de conditii.Acestea sunt:infiintarea unor institutii specializate care sa fie legal investite cu exercitarea atributiilor de control,ecistenta unor structuri sau compartimente ale subsistemului controlat,formularea obicetivelor controlului,posibilitatea existentei unei evidente a resurselor umane,financiare,materiale folosite,desfasurarea controlululi cat mai aproape de locul unde se produc actele sau faptele administrative si individualizarea actelor si faptelor constatate in exercitarea atributului de control si raportarea lor la standardele de performanta.
2. Importanta si necesitatea controlului
Importanta si necesitatea constituirii controlului asupra sistemului global al administratiei publice rezida in principal din ratiunea organizarii si functionarii acesteia in cadrul statului si anume din misiunea de realizare inconcret a valorilor politice exprimate in lege.Insasi subordonarea administratiei publice fata de puterea polica care ii prescrie conduita si ii stabileste scopurile furnizandu-I si mijloacele adecvate determina interventia unor forme de control asupra structurii generale a administratiei publice.El deriva si din localizarea si rolul acetseia in cadru statului respective din pozitia sa intermediara intre autoritatile puterii legislative ale celei particulare si locale prin intermediul serviciilor publice si al altor mijloace si tehnici pe care le au la dispozitie.
3. Organizarea activitatii de control
Ca sa se poata desfasura corect sis a aiba finalitatea asteptata activitatea de control trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:
- Sa fie indeplinita pe cat posibil de conducatorii institutiilor administrative intrucat functia de control este inseparabila de functia de conducere.
- Controlul trebuie sa fie realizat de un personal specializat care sa poata analiza in mod profesionist,activitaea si celelalte aspecte verificate,putand efectua propuneri pertinente de imbunatatire a acestora.Controlul trebuie sa fie calificat,un control de specialisti al unor personae care poseda capacitatea de a constata si de a aprecia o anumita activitate,capacitate formata in scoala si perfectionata in practica.
- Eficienta controlului este deerminata de proportia optima a acestei activitati.Activitatea de control trebuie sa respecte anumite limite pentru a nu se transforma intr-o alta frana in calea unei activitati normale a administratiei publice si a nu inhiba actiunea acesteia.


Fisiere în arhivă (1):

  • Metode De Control in Administratia Publica din Romania.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!