Misiune de audit intern la Primăria Comunei Mihai Viteazu privind înregistrarea, evidența și inventarierea patrimoniului

Extras din proiect Cum descarc?

După cum se poate observa, o misiune de audit intern de regularitate prezintă 4 etape: pregătirea misiunii de audit, intervenţia la faţa locului, raportul de audit intern şi urmărirea recomandărilor, toate acestea fiind cuprinse schematic mai sus.
1. PREGĂTIREA MISIUNII DE AUDIT INTERN
Această etapă cuprinde procedurile: 
 iniţierea auditului P01- Ordinul de serviciu, P02 – Declaraţia de independenţă, P03 – Notificarea privind declanşarea misiunii de audit intern; 
 colectarea şi prelucrarea informaţiilor P04;
 analiza riscurilor P05;
 elaborarea programului de audit intern P06;
 şedinţa de deschidere.
PROCEDURA P - 01 ORDINUL DE SERVICIU
Scop: Repartizarea sarcinilor de serviciu auditorilor interni, astfel încât aceştia să poată începe misiunea de evaluare. 
Premise: Ordinul de serviciu reprezintă mandatul de intervenţie dat de către structura de audit intern, se aprobă de către Directorul general al societaţi , pe baza planului anual de evaluare a activitatii de audit intern. 
Procedură: 
Şeful compartimentului de audit 1. Elaboreaza Ordinul de serviciu; 
2. Repartizează sarcinile de serviciu auditorilor; 
Directorul general 3. Aproba Ordinul de serviciu; 
Personalul Secretariatului 4. Atribuie un număr Ordinului de serviciu
5. Furnizează copii ale Ordinului de serviciu fiecărui membru al echipei de audit; 
Auditorii (evaluatori) 6. Iau la cunoştinţă Ordinul de serviciu şi sarcinile repartizate. 
Primăria comunei Mihai Viteazu
Compartimentul de audit intern
Nr. de inreg. 371/09.03.2009
ORDIN DE SERVICIU
În conformitate cu prevederile art.8, lit.c, din Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, a OMFP nr.38/2008 de aprobare a normelor metodologice generale privind exercitarea activităţii de audit intern, cu modificările şi completările ulterioare şi cu Planul anual de audit intern, se va efectua o misiune de audit intern la Primăria comunei Mihai Viteazu în perioada 15.03.2009-20.03.2009. 
Scopul misiunii de audit intern este înregistrarea, evidenţa si inventarierea patrimoniului, iar obiectivele acesteia sunt: cum se înregistreaza şi se evidenţiază bunurilor în contabilitate, derularea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, valorificarea rezultatelor inventarierii, certificarea existenţei registrului inventar.
Menţionăm că se va efectua un audit de conformitate, perioada supusă auditării este 01.02.2008-01.02.2009.
Echipa de audit intern este formată din următorii auditori: 
Moldovan Vasile – auditor intern
Popescu Ciprian– auditor intern
Şeful compartimentului audit intern - Muntean Diana
Aprobat 
Dir. General Morar Ştefan
PROCEDURA P – 02 DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ
Scopul: De a demonstra independenţa auditorilor faţă de entitatea/structura auditată şi de a arata că auditorul desemnat are calificările necesare efectuării auditului respectiv.
Premise: În vederea desemnării auditorilor interni pentru efectuarea misiunii de audit intern vor fi verificate incompatibilităţile personale ale acestora. Astfel, un auditor nu va fi desemnat acolo unde există incompatibilităţi personale, doar dacă repartizarea lui este imperios necesară, fiind furnizată în acest sens o justificare din partea conducătorului structurii de audit intern. Dacă în timpul efectuării misiunii de audit intern apare o incompatibilitate, reală sau presupusă, auditorii sunt obligaţi să informeze de urgenţă conducerea societăţii.


Fisiere în arhivă (1):

  • Misiune de Audit Intern la Primaria Comunei Mihai Viteazu Privind Inregistrarea, Evidenta si Inventarierea Patrimoniului.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!