Monografia Sistemului Bancar din Austria

Cuprins proiect Cum descarc?

???. 1 D?s?r??r?? s?st?mulu? b?n??r d?n ?ustr??.3
1.1 ?st?r??ul s?st?mulu? b?n??r.3
1.2 ??m??n?nt? s?st?mulu? b?n??r.6
1.3 ?nd???t?r? d? ??r????r?.8
1.4 T?nd?nt?.10
???. 2 B?n?? ??ntr?la ? ?ustr???: ??st?rr???h?s?h? N?t??n?l B?nk.12
2.1 ?st?r??ul Ban??? N?t??n?l?.12
2.2 ?b???t?v?l? Ban??? ??ntr?l? ? ?ustr???.13
2.3 Fun?t??l? Ban??? ??ntr?l?.14
2.4 ?nstrum?nt? f?l?s?t? in ?r?m?v?r?? ??l?t???? m?n?t?r?.16
2.5 ??r??t?r?st??? d?f?n?t?r??.19
???. 3 Ban?? r??r?z?nt?t?v? d?n S?st?mul B?n??r ?ustr???.20
3.1 R??ff??s?n Z?ntr?lb?nk ?G.20
3.2?RST? B?nk.23
???.4 ??n?luz??.26
B?bl??gr?f??.27


Extras din proiect Cum descarc?

??? 1:D?s?r??r?? s?st?mulu? b?n??r ?ustr???
1.1 ?st?r??ul s?st?mulu? b?n??r ?ustr???
R??ubl??? ?ustr?? ?st? ? t?ra ?u ? ???ul?t?? d? 8.3 m?l???n? d? l??u?t?r?, s?tu?ta d?n ?un?t d? v?d?r? g??gr?f?? in ?ur??? ??ntr?la. S? inv???n??za ?u G?rm?n?? s? R??ubl??? ??ha in n?rd, Sl?v???? s? Ung?r?? l? ?st, Sl?v?n?? s? ?t?l?? in sud, s? ?lv?t?? s? L???ht?nst??n l? v?st.
?ustr?? ?st? r??ubl??a f?d?r?la s? ?st? im?art?ta in 9 l?ndur?: ?ustr?? ?nf?r???ra, ?ustr?? Su??r???ra, Burg?nl?nd, ??r?nt??,S?lzburg, Styr??, Tr??l, V??n?, V?r?rlb?ry ; ????t?l? f?d?r?la ?st? l? V??n?.
S?st?mul ??l?t?? d?n ?ustr?? ?st? r??ubl??? f?d?r?la, ?vand ?? s?f d? st?t un ?r?s?d?nt? f?d?r?l, ?l?s ? d?ta l? 6 ?n? ; in ???st m?m?nt, ?r?s?d?nt?l? ?ustr??? ?st? H??nz F?s?h?r, ??r ??n??l?rul ?ustr??? ?st? W?rn?r F?ym?nn .
S?urta ?st?r?? ? R??ubl???? F?d?r?l? ?ustr??
?ustr?? ? f?st ?u??r?ta d?+? lungul ?n?l?r d? r?m?n?, hun?, l?mb?rz?, b?v?r?z? s? fr?n??, du?a ??r? d?n s?? X ?ana in s??. X???, ? f?st sub ??ndu??r?? d?n?st??? B?b?nb?rg,??r? ?u f?st inv?ns?, l? randul l?r, d? ?atr? H?bsburg?. ???st?? d?n urma ?u ??ndus ?ustr?? ?ana in s?? XX.
?ustr?-Ung?r?? ? suf?r?t ? s?r?? d? s?h?mbar? l? in???utul s?? ?l XX-l??.?????r?l? su?us? in?????u sa m?n?f?st? t?nd?nt? d? ?nd???nd?nta inabus?t? r???d? d? r??r?s?un?? ?ustr?-ung?ra. In 1910 B?sn?? s? H?rt?g?v?n?, ??r? ?r?u ??u??t? d? ?rm?t? ?ustr?-ung?ra in?a d?n 1878 ?u f?st ?n?x?t? l? ?m??r?u. ???st lu?ru ? ?r?v???t un v?l d? n?multum?r? in S?rb?? s? in B?l??n?. Fr?nz J?s??h ?r? insa d? n??l?nt?t. ?l ? ?rg?n?z?t in 1914 n?st? m?n?vr? m?l?t?r? in B?sn?? s? H?rt?g?v?n?. D???r??? ?r? ?r?? batran ?? sa m?? ??rt????? l? ???st? m?n?vr?, Fr?nz J?s??h l-? d?s?mn?t ?? m?st?n?t?rul tr?nulu?, ?rh?du??l? Fr?nz F?rd?n?nd sa l? ??ndu?a. Fr?nz F?rd?n?nd ? ?l???t ?m?d??t l? S?r?j?v? ?latur? d? s?t?? lu?, S?f??. ???l?, ?? straz?l? ?r?sulu?, l? 28 ?un?? 1914 Fr?nz F?rd?n?nd ? f?st u??s im?r?una ?u S?f?? d? ?atr? un n?t??n?l?st sarb, G?vr?l? ?r?nk??. In ???l m?m?nt s?tu?t?? ? d?v?n?t ?x?l?z?va. T?ns?un?l? d?ntr? S?rb?? s? ?ustr?-Ung?r?? s-?u ????ntu?t. In ?ur??? s? f?rm?s?ra in??nt? d? 1914 d?ua bl??ur?: ??l ?l ?ut?r?l?r ??ntr?l? (G?rm?n??, ?ustr?-Ung?r??, Tur???, Bulg?r??) s? ??l ?l ?nt?nt?? (?m??r?ul Br?t?n??, Fr?nt?, ?t?l??, Rus??). ???st? d?ua bl??ur? d?t?n??u f????r? ? ?nflu?nta m?j?ra ?su?r? ?ur???? s? s? dusman??u d?n m?t?v? ??l?t??? s? ???n?m???. In 28 ?ul?? 1914, ?ustr?-Ung?r?? d??l?ra razb?? S?rb???. Rus?? s?r?j?na S?rb?? s? d??l?ra razb?? ?ustr???. G?rm?n?? ?? ?l??t ?l ?ustr??? d??l?ra razb?? Rus??? s? Fr?nt??. B?lg??? i? ?st? v??l?ta n?utr?l?t?t?? d? ?atr? ?ut?r?l? ??ntr?l? s? in r??l??a, M?r?? Br?t?n?? ?ntra s? ?? in razb?? d? ??rt?? ?nt?nt??. In n???mbr?? ?m??r?ul ?t?m?n ?ntra s? ?l in ??nfl??t d? ??rt?? ?ut?r?l?r ??ntr?l? ??r Gr???? s? ?latura ?nt?nt??. ?stf?l, ??rn?st? ? R?zb?? M?nd??l ?? ?r? r???r?us?un? gr?v? ?su?r? ?m??r?ul H?bsburg?? ?? s? m?nt?nus? mar?t s? ?ut?rn?? t?m? d? d?ua s???l? s? ?r?m?st? l?v?tur? d? m??rt?. N?t?un?l? ingl?b?t? in ?m??r?u s?-?u ??nst?tu?t st?t? ?nd???nd?nt?. ?stf?l ? lu?t sfars?t un? d?n ??l? m?? m?r? ?ut?r? ?l? ?ur????, f?rmandu-s? ?ustr?? d? ?staz?.
?x?st?nt? R??ubl???? ?ustr?? ? f?st r??un?s?uta ?r?n Tr?t?tul d? l? S??nt G?rm??n ?n L?y?,?? ? f?st s?mn?t intr? ?ustr?? s? ?l??t?? d?n ?r?mul Razb?? M?nd??l l? d?t? d? 10 s??t?mbr?? 1919. ?ustr?? ? f?st ?n?x?ta G?rm?n??? n?z?st? in 1938 ("?ns?hluss"). ?l??t?? ?u ??u??t ?ustr?? l? sfars?tul ??lu? d? ?l D??l?? Razb?? M?nd??l s? ?ana in 1955, ?and t?r? s?-? ?ast?g?t ?nd???nd?nt? d??l?na sub ??nd?t?? ?astrar?? n?utr?l?tat??. 
Du?a ?rabus?r?? s?st?mulu? ??mun?st d?n ?ur??? d? ?st, ?ustr?? ? d?v?n?t un num? ?m??rt?nt in ?f???r?l? ?ur???n?.In ?nul 1995,?ustr?? ? ?d?r?t l? Un?un?? ?ur????na, ??r in ?nul 1999 ?d??ta m?n?d? ?UR?.
In ???? ?? ?r?v?st? s?st?mul b?n??r ?ustr???, b?n?? ?ustr?-ung?ra ? f?st int?m???ta in ?nul 1878, ?? ? s????t?t? ?? ??t?un?, ?u un ????t?l d? 210 m?l???n? ??r??n? d? ?ur ; s???ul ???st??? ?r? d? ? r?gl?m?nt? ??r?ul?t?? f?du???ra ?? t?r?t?r?ul f?st?? m?n?rh?? ?ustr?-ung?r?.
B?n?? ?ustr?-ung?ra ?v?? s?d?ul ??ntr?l l? V??n?, d?r s? inf??nt??za un ??ntru ?l ban??? d? ?m?s?un? s? l? Bud???st?, ????st? ?vand r?lul d? ? ???rd?n? s?d??l? d? ?? t?r?t?r?ul Ung?r??? ?? b?z? st?tut?l?r in v?g??r? ??ntru ?mb?l? st?t? s? ? int?l?g?r?l?r d?ntr? b?n?a s? m?n?rh??.
B?n?? ??ntr?la ?v?? ?r?v?l?g?ul ?m?s?un?? ?? intr?g t?r?t?r?ul m?n?rh???, ???st? m?nt?nandu-s? ?ana in ?nul 1919, ?and in??t??za sa m?? ?x?st? sub f?rma d? ?nst?tut?? d? ?m?s?un? ??ntr?la ? m?n?rh???, d???r??? st?t?l? su???s?r?l? d?r?s? ?m?n????r?? ?tat f?ta d? ??r??n? ?ustr?-ung?ra ?at s? f?ta d? ?nflu?nt? un?? ban?? ?? is? ?r? s?d?ul ?? t?r?t?r?ul ?ltu? st?t, ??r? nu m?? g?r?nt? st?b?l?t?t?? b?l?t?l?r s?l? ?? s? ?fl?u intr-? d?v?l?r?z?r? ??nt?nua f?ta d? ??l?l?lt? m?n?d? n?t??n?l?.
?stf?l, ??r??n? ?ustr???a ? ?r?m? d?ntr? t??t? v?lut?l? ?ur???? ??ntr?l?,??r? ??rn?st? ?n j?s s? ? ??? m?? sl?ba d???r??? d?s?g??-ul f?ta d? ??l?l?lt? ??t?g?r?? d? ??r??n? d?v?n? t?t m?? m?r?, ??r d?v?l?r?z?r?? ?? ???t?l? ?nt?rn?t??n?l? t?t m?? ????ntu?ta.
In v?d?r?? ??h?l?brar?? bug?tulu? st?tulu?, st?tul ?ustr??? intr??r?nd? ?num?t? masur?, ?? ?u ??nst?t in 3 im?rumutur? su???s?v? l?ns?t? ?u d?st?n?t?? d? ? ??ns?l?d? im?rumutur?? d? razb?? ;ult?mul d?ntr? ??l? 3 s-? d?v?d?t ? f? ?u su???s.
???n?m?? ?ustr???a ? in???ut sa s? st?b?l?z?z? ? d?ta ?u ?l?b?r?r?? l?g?? d? ?rg?n?z?r? ? Ban??? N?t??n?l? ?ustr???? d?n d?t? d? 14 n???mbr?? 1922.
?r?m? m?n?da ??r? ? ??r?ul?t ?? t?r?t?r?ul ?ustr??? ? f?st f?l?s?ta d? tr?bur?l? ??lt??? in s???lul ?? dH. s? ? f?st fa?uta du?a m?d?lul ??l?r gr???st? s? m???d?n??n?. M?n?z?l? ?r?u ??nf??t??n?t? d?n m?t?l? ?r?t???s? ?r??um ?ur, ?rg?nt s?u br?nz, ??r ??l?t?t?? ???st?r? v?r?? in fun?t?? d? b?gat?? z?n??. In t?m?ul ?m??r?ulu? R?m?n ? f?st ?nflu?nt?t intr?gul t?r?t?r?u ?l ?ustr??? d? ?z?, ?r?n ?ntr?du??r?? m?n?d?l?r r?m?n?.


Fisiere in arhiva (1):

  • Monografia Sistemului Bancar din Austria.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!