Monografie BRD

Cuprins proiect

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 3
1.1. Momentul istoric al înfiinţării 3
1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc 3
1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului 5
1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate de BRD 7
1.5. Cadrul legislativ general şi specific care reglementeazǎ activitatea bǎncii 9
1.6. Organismele de control şi reglementare 10
2. Organizarea societăţii bancare. Sistemul informaţional bancar 13
2.1. Prezentarea Băncii Române pentru Dezvoltare 13
2.2. Sistemul informaţional bancar 25
3. Conturile bancare 32
3.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor 32
3.2. Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturi 33
3.3. Operaţiuni prin conturi aferente cecurilor, provizioanelor, cardurilor bancare 36
3.4. Alte operațiuni de casă (viramente, prelevări, plăţi interbancare) 36
3.5. Închiderea conturilor 37
4. Plasamanetele bancare şi non-bancare 39
4.1. Plasamente – persoane juridice 39
4.2. Plasamente – persoane fizice 42
5. Decontarea intra şi interbancară. Operaţiunile cu numerar 47
5.1. Instrumente de plată utilizate 47
5.2. Compensarea multilaterală a plăţilor interbancare 50
5.3.Operatiuni cu numerar 52
5.4. Moneda electronic 56
6. Marketingul Bancar 61
7. Creditarea bancară. Persoane fizice şi agenti economici 65
7.1. Creditarea persoanelor fizice 66
7.2. Creditarea întreprinderilor şi a agenţilor economici (persoanelor juridice) 73
8. Particularități ale Băncii Române pentru Dezvoltare 85


Extras din proiect

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie.
BRD “Tot mai simplu”
BRD - Groupe Société Générale este a doua bancă românească, după activele bancare şi deţine a doua capitalizare la Bursa de Valori Bucureşti. La 31 decembrie 2008, BRD număra 2,6 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,3 millioane de carduri.
1.1. Momentul istoric al înfiinţării
Începuturile Băncii Române pentru Dezvoltare pot fi notate încă din anul 1923, când a fost creată Societatea Naţională pentru Credit Industrial ca instituţie publică. La formarea capitalului au participat Statul cu 20%, BNR 30% şi 50% era deţinut de persoane particulare. Societatea Naţională pentru Credit Industrial şi-a continuat activitatea schimbându-şi numele în decursul timpului, rezistând chiar şi în perioada comunistă sub numele de Banca de Investiţii.
Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată la data de 1 decembrie 1990, ca fiind o bancă independentă cu statutul juridic de societate pe acţiuni, ce a preluat activele şi pasivele Băncii de Investiţii, cu autorizaţie completă de desfăşurare de activităţi bancare. Banca Română pentru Dezvoltarea a fost înregistrată în februarie 1991 ca societate pe acţiuni cu capitalul social deţinut de Statul român.
Înfiinţarea Bǎncii Române pentru Dezvoltare are loc în 1990 prin Hotǎrârea Guvernului nr.1178 din 2 noiembrie 1990 publicatǎ în Monitorul Oficial nr. 123 din data de 11/19/1990, fiind o societate pe acţiuni, organizatǎ în conformitate cu legile în vigoare în România şi funcţioneazǎ ca persoanǎ juridicǎ potrivit prevederilor din statut, prin prelucrarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii, care se desfiinţează. Banca Romanǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu tradiţie în mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţǎ impusǎ de evoluţia mediului economic, BRD a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.
Banca are ca principale activitǎţi efectuarea de operaţiuni şi servicii bancare pentru proiectele de investiţii, atragerea de fonduri bǎneşti, acordarea de credite în lei şi în valutǎ, dar şi efectuarea de servicii bancare pentru activitatea de investiţii, de producţie, comercialǎ şi de prestǎri de servicii, desfăşurată de regii autonome, societăţi comerciale, societăţi mixte, instituţii de stat, unităţi cooperatiste, organizaţii obsteşti, asociaţii familiale sau persoane fizice.
1.2. Principalele etape şi evoluţia sa în sistemul bancar românesc
Având în vedere perioada lungă de timp asupra căreia se întinde existenţa Băncii Române pentru Dezvoltare este necesară o etapizare succintă a evenimentelor principale care au marcat existenţa acesteia. Din anul 1923 şi până în prezent au avut loc schimbări de nume, de obiect de activitate care merită menţionate. 
-1923: Istoria BRD începe odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial. Obiectivul acestei instituţii publice este finanţarea industriei româneşti. 
Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.
-1948: după al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii. 
-1957: după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.
-1990: Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. Banca Română pentru Dezvoltare se constituie ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, şi preia activele şi pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generalǎ. 
-1998: în decembrie se semnează contractul de vânzare - cumpărare de acţiuni între Société Générale şi Fondul Proprietăţii de Stat, autoritea românească care se ocupa de participaţiile statului, contract prin care SG subscrie o majorare de capital de 20% şi cumpără un pachet de acţiuni care-i permite să devină proprietară a 51% din capitalul majorat al BRD. 
-1999: fondul Proprietăţii de Stat vinde Băncii Europene de Dezvoltare (BERD) 4,99% din capitalul social al BRD. 
-2001: intrarea Băncii la categoria I a Bursei de Valori Bucureşti, la începutul anului, a determinat creşterea exigenţelor în materie de management bancar, în condiţiile unei mai mari transparenţe cerute de regulile bursiere. În calitate de societate listată, BRD se supune legislaţiei în vigoare cu privire la pieţele de capital, reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale Bursei de Valori Bucureşti.
-2003: în urma unei campanii de rebranding, Banca Română pentru Dezvoltare devine BRD - Groupe Société Générale. Noua identitate a băncii consolidează astfel poziţia sa, făcând mai vizibilă identitatea Grupului - mamă. 
-2004: Société Générale cumpără pachetul rezidual de acţiuni deţinut de statul român în capitalul BRD, participaţia sa crescând astfel de la 51% la 58,32%. Pe 27 mai denumirea juridicǎ de Banca Românǎ pentru Dezvoltare a fost schimbatǎ în BRD-Groupe Société Générale. 
-2005: Euromoney Magazine a acordat BRD titlul de “Cea mai bunǎ bancǎ din România“ în cadrul evenimentului “2005 Awards for Excellence”. Deţinea la sfârşitul anului o cotǎ de piaţǎ de 15,00% cu o creştere procentualǎ de 78,8% situându-se astfel pe poziţia a doua dupǎ BCR.
-2006: BRD primeşte acelaşi premiu de “Cea mai bunǎ bancǎ din România”, decernat de Euromoney Magazine şi de publicaţia financiarǎ The Banker.Banca achiziţionatǎ de Splitska Bank din Croaţia.
-2007: Potrivit Euromoney, "banca a câştigat distincţia datorită performanţelor impresionante obţinute în 2006. BRD a fost singura bancă din România care a reuşit să-şi dezvolte cota de piaţă în materie de credite şi depozite de la 16% la 18%, păstrând un ROE de 36% şi reuşind să rămână cea mai rentabilă bancă din ţară în 2006."
-2008: BRD-Groupe Societe Generale, a doua bancă de pe piaţa românească după reţea şi active, a obţinut în primul trimestru al acestui an un profit net de 259 milioane lei (70 milioane euro), în creştere cu 54% faţă de acelaşi interval din 2007, pe fondul avansului creditelor cu 44%. 
1.3. Forma şi structura capitalului şi a acţionariatului
Conform Hotărârii Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990 capitalul social de înfiinţare al Băncii Române pentru Dezvoltare a fost de 174.225.335 Ron. În anul 2008 valoarea capitalului social a fost de 696.901.518 şi cu un număr de 696.901.518 cu o valoare nominală a unei acţiuni de 1 leu. În prezent, la 10 ani de la privatizare, BRD deţineo cotă de piată de 20%, de cinci ori mai mare decât în momentul privatizării. Capitalizare bursieră a BRD este de 10,5 miliarde RON.
Rezultatele financiare ale BRD - Groupe Société Générale la sfârşitul celui de-al treilea trimestru al anului 2009 reflectă o rezistenţă satisfăcătoare la efectele negative ale scăderii activităţii economice, dublată de o performanţă comercială destul de bună în condiţiile unui mediu economic afectat de criză. Venitul net bancar a ajuns la 2 528 milioane RON (598 milioane EUR), cu 18% mai mare decât la 30 septembrie 2008, iar profitul brut din exploatare a înregistrat o creştere de 22 % faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la 1 465 milioane RON (346 milioane EUR).


Fisiere în arhivă (1):

  • Monografie BRD.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!