Operatiunile de Economisire si Creditare a CEC SA

Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Sub aspectul circulaţiei monetare, luată atât în prezenta perioadă de tranziţie cât şi în perspectivă, rolul şi importanţa CEC Bank, a sucursalelor şi a filialelor sale va creşte foarte mult.
S-a creat, de altfel, o anumită psihologie a fiecărui cetăţen de a-şi păstra economiile şi disponibilităţile la această prestigioasă instituţie. Cu alte cuvinte, se poate vorbi de o întreagă educaţie în acest sens.
Ca sociatate bancară pe acţiuni, în condiţiile economiei de piaţă, CEC Bank este chemată să-şi aducă aportul asupra întregii circulaţii monetare din ţară.
Administrarea cvasibanilor care ocupă ponderea cea mai mare a numerarului, cât şi transformarea depunerilor în mijloace monetare temporar libere, destinate procesului de creditare, imprimă activităţii CEC Bank, funcţionalităţi certe în cadrul sistemului bancar.
Desfăşurarea activităţii CEC Bank într-un cadrul legislativ nou, bazat pe relaţii concurenţiale între bănci, care după reorganizare au fost obligate să primească şi ele depuneri de la populaţie şi să acorde credite acesteia, a determinat la CEC Bank îmbinarea muncii de organizare, îndrumare, coordonare şi control cu munca operativă de ghişeu şi contabilitate. Deşi s-au luat o serie de măsuri pentru lărgirea şi perfecţionarea activităţii de economisire organizată şi de creditare a populaţiei, sursele nu s-au epuizat, fapt care în prezenta lucrare exprimăm câteva propuneri de îmbunătăţire a activităţii CEC Bank.
Situaţia macroeconomică din România, cerinţele clienţilor privind existenţa unor produse şi servicii moderne şi de calitate, noile tehnologii informaţionale, penetrarea sistemului bancar românesc de bănci puternice şi de prestigiu pe plan internaţional, precum şi noul cadru legislativ al CEC Bank au impus elaborarea unei strategii de afaceri cu obiective generale stategice bine conturate care, prin îndeplinirea lor, să permită restructurarea şi dezvoltarea instituţională a băncii noastre.
În acest scop o echipă de specialişti CEC Bank împreună cu un expert al Fundaţiei Caselor de Economii din Germania pentru Cooperarea Internaţională, au elaborat documentul ce priveşte strategia CEC Bank în perioada 2000-2002.
Obiectivele strategice stabilite urmaresc: 
1. orientarea spre profit;
2. orientarea spre client;
3. rentabilizarea şi automatizarea;
4. ridicarea calităţii activităţii;
5. menţinerea şi întărirea solidităţii CEC Bank;
6. lansarea creditelor I.M.M., etc.
În vederea atingerii obiectivelor strategice urmează să fie implementate circa 24 planuri de acţiune care vizează între altele, ajustarea organigramei Centralei şi unităţilor subordonate, instalarea unor noi direcţii funcţionale, transformarea Sucursalelor în centre de profit, alegerea şi implementarea de software şi hardware performant, crearea unei baze de date a clienţilor, implementarea sistemului informaţional de management, reorientarea reţelei, elaborarea unui sistem integrat de calificare şi pregătire profesională, introducerea sistemelor de supraveghere şi control a riscurilor, reevaluarea normelor metodologice.
Pe baza acestei strategii de afaceri, ce reprezintă în esenţă, cadrul orientativ al activităţii sale, CEC Bank se va adapta şi va putea reacţiona mult mai rapid la evoluţiile şi transformările din economia românească în general şi din sistemul bancar în special, putând astfel să satisfacă la timp şi în condiţii calitative superioare cerinţele clienţilor săi, menţinându-şi poziţia de top în rândul băncilor din România.
1. Orientarea spre profit / cultul performanţei
Rezultatul financiar este cel mai important obiectiv pentru o bancă. Atingerea lui asigură un nivel ridicat de satisfacere a clienţilor, a calităţii, asigură mijloacele necesare pentru investiţiile în tehnica informatică şi în automatizarea şi menţinerea solidităţii băncii.
Orientarea spre profit este un factor decisiv în realizarea “best practice”. Factorul decisiv la nivel superior este un management puternic, care vizează foarte clar cultul performanţei la toate nivelurile.
Din punct de vedere al strategiei sale, CEC Bank trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte principale: instalarea controllingului bancar care trebuie să pună la dispoziţie, informaţiile, instrumentele şi sistemele necesare pentru luarea deciziilor strategice, pentru planificarea, controlul şi supravegherea siguranţei şi eficienţei băncii. Instrumentele de controlling care trebuiesc avute în vedere cu preponderenţă sunt următoarele:
- planificarea strategică şi operaţională;
- instalarea unui sistem de informare a managementului;
- organizarea unităţilor în centre de profit;
- calcularea profitabilităţii conturilor clienţilor.
2. Orientarea spre client
Orientarea spre piaţă, spre client presupune orientarea politicii de afaceri a CEC Bank şi a tuturor activităţilor bancare plecând de la necesităţile, aşteptările şi atitudinile clienţilor proprii sau potenţiali. Aceasta presupune o atitudine activă a întregului sistem CEC Bank faţă de piaţă, o atitudine de preîntâmpinare a necesităţilor clientului. Ea oferă CEC Bank un avantaj substanţial faţă de celelate bănci prin renunţarea la imitarea sau copierea activităţilor altor bănci. Din experienţa practică a altor bănci, se ştie că imitarea (copierea unei strategii de la o bancă la alta, duce, pe termen lung, la pierderea profitului şi imaginii şi în consecinţă, la pierderea ponderii pe piaţă.
Orientarea spre client presupune descentralizarea deciziilor şi a competenţelor. Pentru persoana care decide, trebuie să existe o concordanţă între decizia şi răspunderea asumată şi între competenţele acordate.


Fisiere în arhivă (1):

  • Operatiunile de Economisire si Creditare a CEC SA.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 6€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!