Practică BRD - agenția Cotnari

Cuprins proiect

SCURT ISTORIC BRD - GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE 3
CAP. 1 SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 4
1.1 Studiul sistemului informaţional al organizaţiei 4
1.2 Sistemul informaţional bancar 14
1.3 Analiză critică a aplicaţiilor informatice existente în organizaţie 18
CAP. 2 DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE 24
2.1. Conturile puse de BRD la dispoziţia clienţilor persoane fizice şi juridice 24
2.2. Modalităţi de deschidere şi funcţionarea conturilor bancare 25
2.3. Particularităţile în sistemul de codificare a conturilor clienţilor 35
CAP . 3 OPERAŢIUNILE DE CREDITARE BANCARĂ 36
3.1. Categorii de credite acordate de bancă 36
3.2. Analiza criteriilor luate în decizia de creditare pentru creditele imobiliare şi descrierea procesului de creditare a acestora 41
3.3. Circuitul şi păstrarea documentelor 48
CAP. 4 DECONTĂRILE FĂRĂ NUMERAR 50
4.1 Decontarea pe baza ordinului de plată 51
4.2 Decontarea pe baza cecului 56
4.3 Decontarea pe baza cambiei şi a biletului la ordin 62


Extras din proiect

Scurt istoric BRD - Groupe Société Générale
Istoria B.R.D. dateazǎ din anul 1923, când Societatea Naţionalǎ pentru Credit Industrial a fost înfiinţatǎ ca instituţie naţionalǎ. La 1 Decembrie 1990, BANCA ROMÂNǍ pentru DEZVOLTARE a fost înfiinţatǎ ca o bancǎ comercialǎ cu statutul legal de companie pe acţiuni, preluând activele si pasivele Bǎncii de Investiţii.
Banca Romanǎ pentru Dezvoltare este una din bǎncile de prestigiu şi cu traditie în mediul bancar românesc. Acţionând pe baza unor strategii şi politici flexibile, cu prudenţa impusǎ de evoluţia mediului economic, B.R.D. a reuşit sǎ se adapteze cerinţelor economiei de piaţǎ actuale, concomitent cu dezvoltarea sa permanentǎ sub aspect organizaţional, patrimonial şi financiar.
La inceputul anului 1999, Banca Românǎ pentru Dezvoltare a devenit prima bancǎ privatizatǎ din sistemul bancar românesc, prin achiziţionarea de cǎtre GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a pachetului majoritar de acţiuni (51%).
Achiziţionarea de cǎtre Groupe Société Générale a reprezentat un succes din cel puţin trei puncte de vedere:
- calitatea parteneriatului – Société Générale situându-se printre primele 10 grupuri bancare din lume;
- recunoaşterea de cǎtre partenerul francez a activitǎţii multifuncţionale a BRD ca şi adoptarea de cǎtre Société Générale a obiectivelor strategice ale BRD privitoare la extinderea si diversificarea activitǎţii;
- cuantumul afacerii – creşterea de capital.
Cap. 1 Sistemul informaţional bancar
1.1 Studiul sistemului informaţional al organizaţiei
Banca Română de Dezvoltare este o bancă cu vocaţie universală, adepta unei politici bine definite de creştere durabilă, bazată pe o dezvoltare permanentă şi selectivă a produselor şi serviciilor sale.
BRD-Groupe Société Générale îşi concentrează activitatea pe trei axe majore: 
Bancă de retail
Banca se bucură de o bună imagine în rândul populaţiei, având peste 1,4 milioane de clienţi şi mai mult de 900.000 posesori de carduri, deţinând o treime din piaţa cardurilor şi fiind lider după volumul tranzacţiilor. 
Cu o cotă de peste 25% din piaţa creditelor de consum, BRD - Groupe Société Générale ocupă primul loc în acest domeniu.
Bancă de referinţă a societăţilor comerciale
BRD - Groupe Société Générale este bancă de referinţă pentru întreprinderile private din România, având peste 65% din plasamente în credite acordate sectorului privat.
Cu peste 11.000 facilităţi de credit acordate, BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate ramurile economiei jucând un rol important fată de companiile multinaţionale, franceze sau internaţionale, clienţi pe care grupul Société Générale îi urmează peste tot în lume. 
Bancă de investiţii 
Prin intermediul celor două entităţi specializate - BRD/SG Corporate Finance, care oferă consultanţa în investiţii şi privatizări, precum şi în domeniul fuziunilor şi achiziţiilor şi BRD Securities - Groupe Société Générale SĂ, una din primele cinci societăţi de brokeraj de pe piaţa românească - BRD - Groupe Société Générale oferă servicii integrate marilor clienţi romani şi străini.
Printre clienţii cu nume de rezonantă ai BRD - Groupe Société Générale se număra importante societăţi multinaţionale dar şi autorităţile romaneşti, care au beneficiat din partea BRD - Groupe Société Générale de servicii de consultanţă pentru privatizarea unor companii romaneşti.


Fisiere în arhivă (1):

  • Practica BRD - Agentia Cotnari.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!