Practică de specialitate BRD

Cuprins proiect

Capitolul 1 3
Prezentare generală a Băncii Romăne pentru Dezvoltare 3
1.1 Scurt istoric 3
1.2 Principalele direcții de activitate 5
1.3 Structura capitalului şi a acţionariatului 6
1.3.1 Structura capitalului 6
1.4. Principalele operațiuni bancare efectuate 7
Capitolul 2 10
Sistemul informațional 10
2.1 Sistemul informațial al băncii 10
2.2 Documente şi programe informatice utilizate de BRD-GSG 13
Capitolul 3 21
Deschiderea și funcționarea conturilor bancare 21
3.1 Deschiderea și funcționarea conturilor bancare 21
3.2 Confidențialitatea datelor personale 22
3.3 Deschiderea conturilor. Relația cu banca 23
Actele necesare deschiderii conturilor 23
Împuternicitul pe cont, Reprezentantul legal 25
3.4 Funcționarea conturilor și efectuarea operațiunilor de plată 27
3.4.1 Tipuri de conturi deschise de BRD la dispoziția clienților 27
Capitolul 4 36
Creditarea bancară 36
4.1 Principalele repere în activitatea de creditare 36
4.2 Etapele procesului de creditare 38
4.2 Creditarea persoanelor fizice 39
4.3 Creditarea întreprinderilor şi agenţilor economici 43
Capitolul 5 50
Instrumente moderne de plată 50
5.1 Cardul bancar. Considerații generale 50
5.2. Emiterea Cardurilor şi a codurilor PIN 50
5.3 Elemente de securitate. Notificări în cazul folosirii fără drept sau altă utilizare neautorizată 50
5.4 Utilizarea Cardului 52
5.5 Autorizarea şi efectuarea Operaţiunilor de plată 54
5.6 Refuzuri de plată 55
5.7 Blocarea Cardului 55
5. 8. Răspundere 56
5.9 Cardurile oferite de BRD - GSC 57
5.9.1 Carduri pentru persoane fizice 57
Carduri special pentru tineri 62
5.9.2 Carduri pentru persoane juridice 64
Concluzii 68
Bibliografie 69
Webografie 69


Extras din proiect

Capitolul 1
Prezentare generală a Băncii Romăne pentru Dezvoltare
1.1 Scurt istoric 
Conform Hotărârii Guvernamentale numărul 1178/2 noiembrie 1990 publicată în Monitorul Oficial 132/26 noiembrie 1990, la data de 1 decembrie 1990 se înfiinţează BRD - Banca Română pentru Dezvoltare - societate pe acţiuni prin preluarea activului şi pasivului de la Banca de Investiţii care se desfiinţează. 
„În anul 1923 se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică. Statul deţinea 20% din capitalul social, Banca Naţională a României 30%, iar restul era deţinut de particulari, dintre care un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co., prima bancă modernă din România. Scopul noii instiţutii era finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.” 
După al doilea război mondial, conform Legii naţionalizării din iunie 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este naţionalizată, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.
În 1957, după reorganizarea sistemului financiar, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen mediu şi lung a tuturor sectoarelor industriale, cu excepţia agriculturii şi industriei alimentare, şi ia numele de Banca de Investiţii. În toată această perioadă, cea mai mare parte a finanţărilor provenind de la Banca Mondială sunt derulate prin Banca de Investiţii.
Monopolul de care beneficiau băncile specializate în domeniul lor de activitate este suprimat. La 1 decembrie 1990 se infiinţează Banca Română pentru Dezvoltare ca bancă comercială de dezvoltare , sub formă de societate pe acţiuni,organizată conform legilor în vigoare din România. Preia activele si pasivele Băncii de Investiţii, primind o autorizatie de funcţionare generală. Înfiinţarea Băncii Române pentru Dezvoltare are loc conform Hotărârii de Guvern nr.1178 din 2 noiembrie 1990, publicată oficial în Monitorul Oficial nr.132 din 26 noiembrie 1990.
Sediul central al bancii este în municipiul Bucuresti, str. Doamnei nr. 4. Banca înființează sucursale, filiale, agenții și reprezentante in tara si strainatate. 
Banca își începe activitatea cu un capital social subscris de stat de 5.000 milioane lei, împărțit în 500.000 de acțiuni nominative în valoare de 10.000 lei fiecare. Capitalul vărsat la data înființării este de 2.600 milioane lei. 
„Obiectul principal pe care se axează activitatea băncii îl constituie: 
 efectuarea de servicii bancare pentru executarea proiectelor de investiţii economice şi financiare ale statului, potrivit convenţiei încheiate cu Ministerul Finanţelor, care se realizează integral sau parţial din fonduri de la buget şi din împrumuturi în valută de la băncile de dezvoltare şi de la instituţiile financiare internationale; 
 creditarea activităţii de producţie, investiţii, comerciale şi de prestări de servicii, desfaşurată de regii autonome, societaţi comerciale, societaţi mixte, unitaţi cooperatiste, organizaţii obştesti, asociaţii familiale, de alte persoane juridice, precum şi de persoane fizice.” 
Personalul care trece de la Banca de Investiții la Banca Română pentru Dezvoltare se consideră transferat în interesul serviciului. Personalul trecut în funcţii cu niveluri de salarizare mai mici are dreptul la salariul tarifar avut, la sporuri şi indemnizaţii de conducere, după caz, timp de 3 luni după data desfiinţării. De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul devenit disponibil, până la transferarea în interesul serviciului în altă unitate, dar nu mai mult de 3 luni. 
Durata de activitate a băncii va fi de 99 de ani, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare. 
BRD îşi începe activitatea cu un capital social subscris de stat de 5.000.000.000 lei împărţit în 500.000 de acţiuni nominative în valoare de 10.000 lei. Capitalul vărsat la data înfiinţării este de 2.600.000.000 lei. Nr. În Registrul comerțului este J40/608/1991, iar codul fiscal, R361579/1992. Consiliul de administrație și executiv este condus de către Patrick Gelin. Sediul central al Băncii este în municipiul Bucureşti, Bd. Ion Mihalache nr. 1-7, sectorul 1.
În prezent BRD este cea mai importantă bancă privată din România, având a doua
capitalizare bursieră la Bursa de Valori București.


Fisiere în arhivă (1):

  • Practica de Specialitate BRD.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!