Practica Raiffeisen

Cuprins proiect Cum descarc?

Capitolul I. Sistemul informaţional bancar 1
1.1. Observarea particularităţilor sistemului informaţional bancar în cadrul Agenţiei Raiffeisen Bank Rădăuţi 1
1.2. Întocmirea şi circuitul documentelor reprezentative 5
1.3.1.Circuitul intern al documentelor privind decontările intrabancare 8
1.3.2.Circuitul intern al documentelor privind decontările interbancare 9
1.3.3.Arhivarea şi păstrarea documentelor de încasări şi plăţi 9
Capitolul 2. Decontările fără numerar 11
2.1. Modalităţi şi instrumente de decontare utilizate în activităţile de decontare 11
2.1.1.Cecul din carnet cu limită de sumă 13
2.1.2. Acreditivul 15
2.1.3. Dispoziţia de plată operată în prealabil în contul plătitorului 18
2.1.4. Ordinul de plată 19
2.1.5. Dispoziţia de plată 19
2.1.6. Dispoziţia de încasare 20
2.2. Decontarea pe baza ordinului de plată 20
2.3. Decontarea pe baza cecului 24
2.4. Decontarea pe baza cambiei 27
2.5. Decontarea pe baza biletului la ordin 33
Capitolul 3. Operaţiuni de creditare bancară 35
3.1. Studierea principalelor tipuri de credite acordate de unitatea bancară 35
I. Credite pentru persoanele fizice 36
II. Credite pentru întreprinderi mici şi mijlocii 43
3.2. Analiza unui dosar de creditare 53
Principii generale privind activitatea de creditare 53
Principii specifice privind contra-partida (clientul) 54
Fluxul de creditare al întreprinderilor mici şi mijlocii medii 54
Capitolul 4. Instrumente moderne de plată 68
1. Carduri pentru persoane fizice 70
2. Carduri pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi pentru corporaţii 82


Extras din proiect Cum descarc?

Capitolul I. Sistemul informaţional bancar
1.1. Observarea particularităţilor sistemului informaţional bancar în cadrul Agenţiei Raiffeisen Bank Rădăuţi
Pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin, Raiffeisen Bank are organizată în teritoriu o reţea de unităţi: sucursale judeţene, sucursala municipiului Bucureşti, filiale şi agenţii. Sucursalele, filialele şi agenţiile sunt unităţi cu sarcini operative, ele neavând personalitate juridică. În calitatea lor de unităţi operative acestea execută operaţiuni specifice băncii, reglementate prin lege, în limitele competenţelor stabilite de Centrală şi funcţionând pe baza aprobării Consiliului de administraţie al băncii. Acestea au relaţii directe cu clienţii din raza lor de activitate.
Agenţia are autonomie operativă şi de gestiune, în limita unor competenţe delegate de centrală şi în acest caz, activitatea se desfăşoară pe compartimente specializate.
Pentru buna desfăşurare a activităţii, agenţia Raiffeisen Rădăuţi are în structura organizatorică următoarele compartimente:
1. Serviciul Operaţiuni
2. Back Office
3. Front Office Vânzări
4. Departamentul Suport Produse(Carduri)
5. Departamentul Creditare
6. Persoane Fizice
7. Persoane Juridice
8. Departamentul Juridic
9. Logistică
În exercitarea atribuţiilor şi sarcinilor ce-i revin, între compartimentele de muncă din cadrul agenţiei Raiffeisen Bank se stabilesc relaţii funcţionale.
Potrivit obiectului de activitate înscris în statutul Raiffeisen Bank, Consiliul de Administraţie a aprobat în şedinţă următoarea organigramă a băncii:
Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea, şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o premisă a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare şi control, cât şi a celei operative.
Calitatea activităţii bancare este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise, precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor.
Organizarea sistemului informaţional bancar presupune o structurare a informaţiilor corespunzător necesităţilor curente şi de perspectivă în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor.
Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport atât evidenţa contabilă, operativă şi statistică proprie Raiffeisen Bank, cât şi a agenţilor economici în calitate de titulari de conturi.
Sistemul informaţional bancar al Băncii Raiffeisen este supus unui proces continuu de îmbunătăţire şi perfecţionare a principalelor sale laturi. Această îmbunătăţire presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selecţie.
În funcţie de gradul de prelucrare, informaţiile bancare se împart în: informaţii elementare şi informaţii complexe. 
Cele elementare precizează aspectul măsurabil, cum ar fi: numerarul încasat sau plătit, cecurile de călătorie achitate.
Informaţiile bancare complexe sunt cele referitoare la creditele acordate, execuţia de casă a bugetului statului, activitatea de decontări. La rândul lor, informaţiile complexe se împart în informaţii definitive, care ilustrează rezultatele finale şi informaţii intermediare, care urmează a fi supuse ulterior şi altor prelucrări.
Un alt criteriu de selecţie a informaţiilor bancare este momentul desfăşurării operaţiunilor, existând astfel: informaţii operative, postoperative şi previzionale. 
Informaţiile bancare operative evidenţiază starea curentă şi facilitează posibilitatea urmăririi directe a evoluţiei activităţii bancare.
Informaţiile postoperative sunt cele care se manifestă după efectuarea operaţiilor pe care le reflectă. Acestea au ca surse de date evidenţa contabilă şi statistică şi servesc pentru luarea de măsuri corespunzătoare, menite să asigure înlăturarea unor deficienţe.
Informaţiile previzionale se referă la operaţiile care se vor produce în viitor, şi se utilizează, cu prioritate, în activitatea de programare bancară.
Fluxul informaţional bancar se manifestă atât în activitatea internă a Băncii Raiffeisen, cât şi în afara unităţilor acesteia. Fluxurile informaţionale ce au loc în afara Băncii Raiffeisen sunt cele care se manifestă atât între verigile bancare (agenţie, filială, sucursală, centrală şi invers), cât şi între acestea şi titularii de conturi.
Complexitatea sistemului informational bancar impune ca la baza organizării, funcţionării şi eficienţei sale să se situeze o serie de principii, cum ar fi:


Fisiere în arhivă (1):

  • Practica Raiffeisen.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!