Proiect practică - BRD Copou

Cuprins proiect

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 3
2. DESCHIDEREA ŞI FUNCŢIONAREA CONTURILOR BANCARE 12
3. DECONTĂRILE BANCARE CU NUMERAR 24
3.1. Operaţiuni cu numerar lei 24
3.2. Operaţiuni cu numerar devize 29
4. INSTRUMENTE MODERNE DE PLATĂ 34
4.1. Carduri bancare 34
4.2. Servicii de bancă la distanţă 47


Extras din proiect

1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL BANCAR 
Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o premise a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare şi control, cât şi a celei operative.
Organizarea sistemului informaţional bancar presupune o structurare a informaţiilor corespunzător necesităţilor curente şi de perspectivă în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor.
Sistemul informaţional bancar are următoarele funcţii:
• cunoaşterea funcţionării şi specificul prelucrării realizate la nivelul subsistemului operant;
• furnizarea de date pertinente, exacte şi operative subsistemului de conducere;
• implementarea funcţiilor esenţiale relative la informaţiile cu specific financiar-contabil;
• generarea de informaţii cu caracter particular financiar-bancar;
• memorarea acestor informaţii;
• prelucrarea informaţiilor.
Datele care stau la baza sistemului informaţional bancar au ca suport, atît evidenţa contabilă, operativă şi statistică proprie Băncii Române pentru Dezvoltare cât şi a agenţilor economici în calitate de titulari de conturi.
Sistemul informaţional bancar al BRD este supus unui proces continuu de îmbunătăţire, perfecţionare a principalelor sale laturi. Această îmbunătăţire presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selectie.
Ca orice bancă, S.C. B.R.D. S.A. întreţine în activitatea sa curent-operativă relaţii cu toţi cei care acţionează asupra conturilor sale sau ale clienţilor ei. De asemenea se exercită o serie de relaţii permanente între unităţi operaţionale şi funcţionale ale întreprinderii bancare.
Toate aceste activităţi şi relaţii se materializează în evenimente pe care instituţia B.R.D. trebuie să le organizeze în cadrul sistemului său informaţional pentru profitabilitatea activităţii sale, corespunzător exigenţelor ce decurg din aplicarea în practică a cerinţelor mecanismelor economiei de piaţă 
Realizarea acestui deziderat presupune organizarea sistemului informaţional al B.R.D. potrivit situaţiilor actuale, ţinând seama de realizările în acest domeniu pe plan internaţional şi realizarea unei educaţii în acest sens a personalului propriu, personal ce trebuie să fie în măsură a gestiona corect informaţia bancară cu costuri cât mai mici şi utilitate cât mai ridicată.
Acest sistem de control / conducere intră în legătură cu un sistem operant ce asigură, la rândul său, pentru domeniul bancar transformarea unor fluxuri financiare de intrare în fluxuri financiare de ieşire.
În sistemele bancare evoluate între sistemul de conducere şi cel operativ intervine unul informaţional, definit ca un set finit de concepte, metode, tehnici, procedee, modele, instrumente şi procese utilizate pentru prelucrarea informaţiilor şi a interacţiunilor lor provenite de la sistemul lor operativ, în vederea transformării lor în date ce pot fi furnizate sistemului de conducere în condiţiile de eficienţă economică acceptabilă, într-un context operaţional controlabil, în limitele cadrului legal financiar - bancar, în scopul realizării funcţiilor organismului financiar-contabil şi a atributelor conducerii acestuia (comandă, coordonare, reglare şi control).
Legătura din activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux continuu de informaţii, în cadrul sistemului informaţional bancar. Acest sistem informaţional bancar lucrează ca un sistem de interfaţă între sistemul decizional şi cel operativ, având la bază un mecanism de feed-back.
Se poate afirma că activitatea bancară de calitate este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitate, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise ca date.
Calitatea activităţii bancare este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise, precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor. Sistemul informaţional bancar îndeplineşte rolul de prelucrare normală /automată a informaţiilor transmise de către sistemul operant, în scopul furnizării datelor necesare controlului activităţii globale asigurate de către sistemul de conducere. 
Eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată de calitatea activităţii unităţilor bancare, de starea de profitabilitate, de modul în care sunt receptate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiect Practica - BRD Copou.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!