Sistemul de Creditare Persoane Fizice

Extras din proiect

1. Organizația studiată și programele informatice economice utilizate
Sediul central BRD se află pe strada Anastasie Panu, nr.1B-2A, tel:0232213050. Studiul de față urmărește analiza sistemelor informaționale din agenția BRD Independenței, 2, bloc B10, Piața Unirii, Iași, tel
1.1 Prezentarea organizației
BRD - Groupe Société Générale este prezentă în toate judeţele României printr-o reţea de peste 930 de agenţii. La 31 decembrie 2008, BRD număra 2,6 milioane clienţi activi individuali şi corporativi şi peste 2,3 milioane de carduri.
Calitatea serviciilor este garantată de cei peste 9.500 de profesionişti care formează echipa BRD. Acţionarul principal al BRD este Société Générale, unul dintre cele mai mari grupuri bancare din zona euro, ale cărui servicii sunt utilizate de 27 milioane clienţi din întreaga lume.
1.1.1 Obiect de activitate
Art. 5 - Activitatea principală a Băncii o reprezintă “ACTIVITĂŢILE DE INTERMEDIERE MONETARĂ” şi domeniul principal este: “INTERMEDIEREA MONETARĂ” .
Obiectul de activitate al Băncii îl constituie:
- atragere de depozite și de alte fonduri rambursabile;
- contractare de credite, incluzând printre altele: credite de consum, credite ipotecare, finanțarea tranzacțiilor comerciale, operațiuni de factoring, scontare, forfetare;
- servicii de transfer monetar ;
- emitere și administrare de mijloace de plată, cum ar fi: cărți de credit, cecuri de călătorie și altele asemenea, inclusiv emitere de monedă electronică, activități de intermediere a tranzacţiilor financiare şi administrare a fondurilor (agenţi financiari);
- emitere de garanții și asumare de angajamente;
- intermediere, în condițiile legii, în oferta de valori mobiliare și alte instrumente financiare prin subscrierea și plasamentul acestora ori prin plasament și prestarea de servicii aferente;
- acordare de consulțantă cu privire la structura capitalului, strategia de afaceri și alte aspecte legate de aceasta, consultanță și prestare de servicii cu privire la fuziuni și achiziții de societăți comerciale;
- administrare de portofolii ale clienților și consultanța legată de aceasta;
- păstrare în custodie și administrare de valori mobiliare și alte instrumente financiare;
- prestare de servicii privind furnizarea de date și referințe în domeniul creditării;
- închiriere de casete de siguranță;
- depozitarea activelor fondurilor de investiții și societăților de investiții;
- distribuirea de titluri de participare la fonduri de investiții și acțiuni ale societăților de investiții;
- depozitare a activelor financiare, ale fondurilor de pensii;
- acționarea ca operator al arhivei electronice de garanții reale mobiliare;
- operațiuni cu metale și pietre prețioase și obiecte confecționate din acestea;
- servicii de procesare de date, administrare de baze de date ori alte asemenea servicii pentru terți;
- participarea la capitalul social al altor entități;
- închirierea de bunuri mobile şi imobile în condiţiile legii;
- operaţiuni în mandat.
În realizarea studiului de caz am urmărit atât analiza tipurilor de produse financiare oferite de bancă clienților cât și preferințele clienților. Un alt aspect urmărit în studiu îl reprezintă relația de interdependență între sediul central și agenția BRD Independenței.
1.1.2 Organizarea societății bancare 
BRD Independenței are o structură organizatorică de tip funcțional. Exercitarea conducerii se realizează în mod centralizat, sistemul de comunicare extinzându-se atât pe verticală cât și pe orizontală. Agenția este condusă de directorul agenției în subordinea căruia se află toți angajații din unitatea respectivă (Fig.1). Activitatea băncii este organizată pe departamente.


Fisiere în arhivă (1):

  • Sistemul de Creditare Persoane Fizice.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!