Studiu de Fezabilitate SC Betty Ice SRL

Cuprins proiect

1. Identificarea unei firme reale și analiza SWOT a acestia.
2. Alegerea uneia dintre strategii și propunerea unui proiect de investiții (motivarea alegerii făcute și evidențierea efortului investițional necesar pentru punerea în practică a acestui proiect).
3. Propunerea a 3 variante de proiect plecând de la efortul investițional stabilit.
4. Calculul indicatorilor statici de evaluare a eficienței economice a investițiilor
5. Calculul indicatorilor imobilizărilor știind că fondurile se cheltuiesc la începutul anului
6. Calculul indicatorilor propuși de Banca Mondială folosind o rată de actualizare, a= 22%
7. Centralizarea indicatorilor de evidențiere a eficienței economice a investițiilor.
8. Concluzii privind viabilitatea alegerii făcute.


Extras din proiect

1. Identificarea unei firme reale și analiza SWOT a acestia.
Societatea Betyy Ice S.R.L. s-a înfiinţat la data de 12.08.1994, cu un capital social de 19.500.000 lei vechi, având acţionari pe Armenean Vasile (89,42%) şi Buliga Teodor (10,56%).
SC Betty Ice S.R.L., număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului J33/2188/1994. Cod unic de identificare R 6726755.
Forma de constituire – SRL.
Sediul societăţii comerciale este în str. Cernăuţi, nr 121, Municipiul Suceava, judeţul Suceava, Telefon 0230520454, Fax 0230520702, Email office@betty.ro, Website www.betty.ro.
Societatea este fundată de către asociatul unic Armenean Vasile, cetăţenia austriacă, domiciliat în adresa: AUSTRIA LINZ. ANSFELDEN, cod 5800/AUSTRIA, născut la data de 08.03.1969 în Mediaş, Sibiu. Societatea este administrată şi reprezentată, cu puteri depline, de către Armenean Vasile şi Armenean Beatrice, care vor lua hotărâri împreună sau independent.
Societatea are ca obiect principal de activitate: „Fabricarea îngheţatei”, iar printre obiectele secundare de activitate putem menţiona:
- fabricarea pâinii; fabricarea produselor proaspete de patiserie;
- comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusiv peşte, crustacee şi moluşte;
- comerţ cu ridicata al zahărului, ciocolatei şi produselor zaharoase;
- comerţ cu ridicata cu cafea, ceai, cacao şi condimente ;
- depozitări;
- întreţinerea şi repararea autovehiculelor;
- producţia şi conservarea cărnii de pasăre;
Societatea are un capital social subscris şi vărsat în întregime de către asociatul unic, în valoare de 8.000.000 lei, care se divide în 800.000 părţi sociale a câte 10 lei fiecare. Cesiunea parţială sau totală a părţilor sociale către terţi va putea avea loc în condiţiile legii. În cazul decesului asociatului unic, succesorii săi vor putea prelua părţile sociale ale autorului, şi vor putea continua activitatea societăţii. În această situaţie, declaraţia de voinţă a moştenitorilor va trebui autentificată, publicată în Monitorul Oficial şi scrisă în Registrul Comerţului (Conform Actului Constitutiv).
Firma Betty Ice SRL dispune de o fabrică de producere a îngheţatei, pe amplasamentul din strada Cernăuţi, din Suceava şi 11 depozite frigorifice în țară, și un distribuitor în Bucureşti, Betty Ice Arlina.
Cele 11 depozite frigorifice acoperă întreaga suprafaţă a ţării, astfel încât firma este foarte bine reprezentată la nivel naţional. Cele 11 depozite se află în Iaşi, Focşsani, Constanţa, Ploieşti, Bucureşti, Craiova, Braşov, Mediaş, Timişoara, Cluj, Baia Mare.
Personalul firmei
Betty Ice are în total 510 de salariaţi. Toţi angajaţii au contracte de muncă pe durată, unii pe perioadă determinată (sezonierii) şi alţii pe perioadă nedeterminată.
Structura numerică de personal:
- Conducerea societăţii:
- Manager general;
- Director vânzări;
- Director economic;
- Personal direct productiv: 200 persoane din care:
- Muncitori: 194 persoane;
- Maiştri: 4 persoane
- Ingineri: 2 ingineri chimie alimentară
- Personal indirect productiv: 310 persoane:
- Administrativ: 14 persoane;
- Marketing: 1 persoană;
- Desfacere, vânzări, distribuţie: 281 persoane;
- Alte departamente 22 persoane respectiv:
Financiar contabil: 15 persoane;
Ingineri AQ: 1 persoana;
Informatică: 2 persoane.
Recrutarea:
Întrevederile individuale sau colective cu absolvenţii de învăţământ superior, reprezintă principala modalitate de recretare a proaspeţilor absolvenţi, care constituie un segment al potenţialilor candidaţi extrem de atractiv pentru angajator.
Firma Betty Ice face cunoscute disponibilităţile sale de angajare prin anunţuri în presa locală, scrisă şi electronică.
Aria de difuzare variază, în funcţie de natura job-ului, de la publicaţii locale, la nivel naţional.
În funcţie de necesitate, firma Betty Ice apelează şi la Agenţiile Judeţene de Ocupare şi Formare Profesională. Această metodă având avantajele de operativitate, evitarea cheltuielilor şi delegarea atribuţiilor de recrutare, importante mai ales în cazul posturilor de execuţie, care sunt mai numeroase şi mai puţin pretenţioase, însă se ia în calcul riscul ca cei mai interesaţi candidaţi să nu se afle în baza de date a agenţiei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu de Fezabilitate SC Betty Ice SRL.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!