Studiu Monografic - BRD Groupe Societe Generale

Cuprins proiect

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE BRD GSG ISTORIC ŞI EVOLUTIE 3
1.1 Momentul istoric al înfiinţării 3
1.2 Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc 3
1.3 Forma şi structura capitatulului şi a acţionariatului 6
1.4. Principalele funcţii, activităţi şi operaţiuni bancare desfăşurate 8
1.4 Cadrul legislativ general şi specific 11
1.5. Organismele de control şi reglementare 12
CAP II. GESTIUNEA CONTURILOR BANCARE 16
2.1. Proceduri pentru deschiderea conturilor bancare 16
2.2 Operaţiuni curente şi operaţiuni speciale derulate prin conturile bancare 18
2.3 Incidente în funcţionarea conturilor bancare 22
2.4. Închiderea conturilor curente 24
2.5. Instrumente de plată utilizate 25
2.6. Moneda electronică 38
CAP. III CREDITAREA BANCARĂ. PERSOANE FIZICE 43
3.1 Jaloane ale creditării 46
3.2 Creditarea persoanelor fizice 48
Cap IV. DEONTOLOGIE BANCARĂ SI SECRETUL PROFESIONAL 56
4.1Obligaţiile băncii faţă de terţi şi clienţi 56
4.2.Implicarea băncii în prevenirea şi spălarea banilor 58


Extras din proiect

CAP I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII BANCARE BRD GSG ISTORIC ŞI EVOLUTIE
1.1 Momentul istoric al înfiinţării
În anul 1923, odată cu crearea Societăţii Naţionale pentru Credit Industrial(S.N.C.I.) începe şi istoria BRD. Obiectivul acestei instituţii publice era finanţarea industriei româneşti, fiind structurată din punct de vedere al acţiunilor în:50% persoane particulare, 30% BNR, 20% deţinute de către stat. Prin urmare, conform legii naţionalizării din anul 1947 SNCI devine Banca de Credit pentru Investiţii(B.C.I.).
Astfel, în anul 1990, a fost înfiinţată Banca Română pentru Dezvoltare(B.R.D.), prin Hotărârea Guvernului nr. 1178 din 2 noiembrie 1990, publicată în Monitorul Oficial, nr.132, din 19 noiembrie 1990, fiind aleasă de guvern pentru a deveni prima bancă comercială privatizată.BRD este o societate pe acţiuni, preluând activul şi pasivul de la BCI care se desfiinţează.
Principalele repere ale statutului BRD cuprinse în Hotărâre sunt:
- BRD-S.A. se constitue ca bancă de dezvoltare şi comercială- fiind o societate pe acţiuni ce funcţionează ca persoană juridică, potrivit prezentului statut, în cadrul căruia BRD-S.A. este denumită bancă 
- Durata de activitate va fi de 99 de ani, începând cu data publicării în Monitorul Oficial al României a documentelor de înfiinţare.
1.2 Principalele etape şi evoluţia sa în cadrul sistemului bancar românesc
Fiind una dintre cele mai competitive bănci, BRD, oferă prin reţeaua extinsă de sucursale proprii şi prin diverse canale alternative de distribuţie, o gamă extinsă de produse şi servicii clienţilor corporativi, de retail şi persoanelor fizice cu statut financiar ridicat din România. BRD- Groupe Societe Generale este a doua bancă din România, ca dimensiune, cu o cotă de piaţă de 14%.
În anul 1923 se înfiinţează Societatea Naţională de Credit Industrial, ca instituţie publică încare:
- 20% din capitalul social deţinea statul, 
- 30%- Banca Naţională a României, 
- restul era deţinut de particulari (un grup de foşti directori ai Marmorosch Blank & Co.- prima bancă modernă din România). 
Scopul SNCI: finanţarea primelor etape ale dezvoltării sectorului industrial din România.
Ulterior, în anul 1948, Societatea Naţională de Credit Industrial este nominalizată, conform Legii cu privire la naţionalizare, devenind Banca de Credit pentru Investiţii.
În 1957, Banca de Credit pentru Investiţii obţine monopolul în România pentru finanţarea pe termen lung a tuturor sectoarelor industriale, excepţie făcând agricultura şi industria alimentară şi ia numele de Banca de Investiţii, prin intermediul căreia este derulată cea mai mare parte a finanţărilor provenite de la Banca Mondială.
Aşadar în anul 1990, Banca Română pentru Dezvoltare a fost înfiinţată ca bancă comercială, sub formă de societate pe acţiuni, prin preluarea activelor şi pasivelor Băncii de Investiţii, primind o autorizaţie generală de desfăşurare a activităţii bancare.Ulterior, în anul 1997 Guvernul hotărăşte privatizarea BRD şi numeşte o Comisie de Privatizare.
În conformitate cu strategia de privatizare aprobata prin H.G. Nr.428/1998, modificată prin H.G. Nr. 169/2000, privatizarea urma să se desfăşoare în două etape:
1. Capitalul social urma să fie majorat din care:
- 51% din capitalul majorat urma să fie vândut prin negocieri directe cu investitori strategici;
- 5% din capitalul majorat să fie vândut prin negocieri directe către B.E.R.D. şi/sauI.F.C.;
- 10% din capitalul existent să fie vândut angajaţilor şi conducerii BRD.


Fisiere în arhivă (1):

  • Studiu Monografic - BRD Groupe Societe Generale.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!