Contabilitatea imobilizărilor corporale

Cuprins proiect

Prezentarea firmei “SC. Audit Consulting SRL” 4 
2. Capitolul 2 Contabilitatea imobilizarilor corporale 8 
2.1. Clasificarea şi codificarea mijloacelor fixe 8 
3. Capitolul 3 Aspecte privind evaluarea imobilizarilor 10 
3.1. Evaluarea imobilizarilor corporale 10 
3.2. Evaluarea imobilizarilor la intrare în patrimoniu 10 
3.3. Evaluarea imobilizarilor la data inventarului 11 
3.4. Evaluarea imobilizarilor la data întocmirii bilanţului patrimonial 11 
3.5. Evaluarea imobilizarilor la ieşirea din patrimoniu 12 
3.6. Consideraţii generale privind reevaluarea mijloacelor fixe 12 
4. Capitolul 4 Consideraţii privind tratarea amortizării mijloacelor fixe 13 
4.1. Principii de bază privind reevaluarea 13 
4.2. Contabilitatea amortizării imobilizarilor 14 
5. Capitolul 5 Contabilitatea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor 16 
6. Capitolul 6 Active imobilizate corporale şi reflectarea lor în contabilitate conform 
IAS- urilor în vigoare 19 
6.1. Definirea, evaluarea şi recunoaşterea iniţială a imobilizarilor
corporale (IAS 16) 19 
6.2. Leasingul (IAS 17) 20 
6.3. Deprecierea activelor imobilizate 20 
7. Capitolul 7 Noi reglementări contabile, conform normelor UE, valabile din 
ianuarie 2008 21 
8. Capitolul 8 Organizarea decumentatiei primare şi a evidentei operative a 
imobilizarilor corporale 23 
9. Monografie 24
10. Bibliografie 30
11. Anexa 1 31
12. Anexa 2 32


Extras din proiect

PREZENTAREA FIRMEI
SC AUDIT CONSULTING SRL
SC AUDIT CONSULTING SRL, o societate comercială care funcţionează în conformitate cu legislaţia din România, a fost înfiinţată în noiembrie 2002 şi înregistrată la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului sub nr. , având Cod Unic de Înregistrare 14959366, atribut fiscal RO. Sediul firmei a fost declarat în Bucureşti, Str. Crângaşi 44, Ap. 19, Sector 6, iar ca vector fiscal este încadrată că microintreprindere platitoare de TVA cu obligativitatea declarării şi plătii trimestriale a acestuia. 
Obiectul principal de activitate îl constituie prestări servicii de contabilitate, revizie contabilă şi consultanţă în domeniul fiscal, Încă de la înfiinţare societatea a fost înregistrată la Corpul Experţilor Contabili din România sub nr şi la Camera Auditorilor Financiari din România sub nr. 
Ca activităţi colaterale firma mai desfăşoară activitate de audit financiar, activitate de cenzorat extern şi expertiză contabilă. 
Acţionarii firmei sunt două persone fizice, ambii având calitatea de expert contabil şi auditor financiar, fiecare deţinând câte 50% din părţile sociale ale companiei. Administrator este numit Dna Frunză Doină, auditor financiar şi expert contabil, asociat al firmei. 
Capitalul social subscris şi integral vărsat este de 180.000 RON, compus dintr-un număr de 180 părţi sociale, fiecare având o valoare contabilă de 1000 RON. Vărsarea capitalului social s-a realizat integral la înfiinţare prin aducerea ca aport a unui imobil (care va fi declarat ca sediu social al societăţii) evaluat la 100.000 ron, diferenţă de 80.000 ron fiind vărsată integral în contul bancar de către asociaţi. 
În primii doi ani de activitate, volumul cifrei de afaceri situandu-se sub plafonul de 100.000 euro, societatea s-a încadrat în categoria microintreprinderilor. Acest regim era avantajor deoarece era impozitată cu un procent de 1.5% din veniturile totale realizate. 
Începând cu anul 2004, odată cu dezvoltarea firmei, societatea devine platitoare de impozit pe profit cu obligativitatea declarării şi, respective, a plătii lunare a taxei pe valoarea adăugată. Cotă de impozit pe profit este de 16% dar se aplică la profitul brut annual realizat. 
Aria activităţii s-a extins treptat astfel că societatea prestează servicii de contabilitate pentru beneficiari din România, dar şi servicii de consultanţă şi reprezentantă fiscală pentru parteneri din Cipru, Spania şi Olanda. 
Portofoliul de clienţi s-a diversificat, plecând de la un număr de 10 clienţi în anul 2002 la un număr de 40 în 2004 şi de 50 la finele anului 2007. Dintre cei mai importanţi clienţi amintim: SC Ford România SRL, ITH Management Holdings SRL, SC Geres Real Estate SRL, SC Fergus Internaţional Construct SRL, SC Masterange Imobiliare SRL, SC Avis România SRL, etc. Obiectul de activitate al acestora este dintre cel mai diversificat şi anume: închirieri auto sub licenţă Avis România, construcţii imobiliare, servicii de consultanţă şi management, închirieri imobiliare, investiţii se dezvoltare imobiliară, etc. 
În vederea realizării obiectului de activitate al societăţii, SC Audit Consulting SRL intră în relaţii de afaceri pe mai multe domenii, furnizorii cu care colaborează oferind la rândul lor servicii de contabilitate şi audit (subcontractori, colaboratori), resurse umane, I.T., servicii juridice, furnizori pentru echipamente informatice, telefonie fixă , chirii auto, etc. Dintre principalii furnizori amintim: Cabinet de avocaţi Vitzman Asociaţii, Muntenia, Consulting, Contaudit SRL, Sintact, Maxim Asociaţii, PriceWatherHouse Coopers, Metropolitan Leasing, Porsche România, Astra , etc. 
Personalul societăţii este atent selecţionat de către firmele de recrutare de este format din echipe de economişti, contabili economici, o dintre aceştia având calitatea de expert contabili auditori financiari. La data de 31.12.2007 societatea avea un număr de 15 cu contract de full time, 5 cu contract de -time 4 cu contract de prestări servicii. General, firmei prevede la angajarea unui salariat se accent pe acestuia, de afirmare capacitatea deduce la bun sarcinile de serviciu.
Cifra de afaceri a companiei, de la înfiinţare şi până în prezent, a evoluat. Pondera activităţii de export va evolua an de an. În 2004 cifră de afaceri a evoluat cu 10%, în anul 2005 cu 26%, în anul 2006 cu 24% iar anul trecut cifra de afaceri a evoluat cu 31 de procente. 
Pentru realizarea acestei cifre de afaceri societatea şi-a mai deschis două noi puncte de lucru, unul în anul 2004 în Bucureşti, Sos. Nordului 29-30, Sector 1 şi altul în anul 2006 tot în Bucureşti, Str. Mihail Moxa nr. 49, Sector 1. 
Pentru dotarea acestor puncte de lucru, în anul 2005 compania a contractat un împrumut financiar pe termen scurt-împrumut acordat pentru finanţarea IMM-urilor în valoare de 50.000 euro pe o perioadă de 3 ani. Împrumutul a fost utilizat cu precădere pentru achiziţionarea de mobilier de birou, tehnică de calcul, programe informatice, amenajarea noilor puncte de lucru, marketing şi promovare a pieţii. Prin intensificarea mediatizarii s-a reuşit o creştere a cotei de piaţă de 3.3 ori faţă de anul de debut.


Fisiere în arhivă (4):

  • Contabilitatea Imobilizarilor Corporale
    • Organigrama SC AUDIT CONS SRL.ppt
    • Prezentare firma.doc
    • Registre.xls
    • Solver.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!