Bursa - elemente definitorii

Cuprins proiect

1.Introducere 3
2.Bursa 4
3.Necesitatea pieţelor bursiere 6
4. Caracteristici ale organizării marilor pieţe bursiere 7
5.Clasificarea burselor 8
6. Rolul şi caracteristicile burselor 9
7. Managementul burselor de valori 13
8.Membrii bursei de mărfuri şi valori 14
9.Comitetul de conducere al bursei 15
10.Actorii pieţei bursiere 16
11.Operaţiunile de bursă, ordinele de bursă, tehnicile de cotare, formarea cursului bursier 17
12. Studiu de caz 19
13. Concluzii 31
14. Bibliografie 32
15.Anexe 33


Extras din proiect

1. Introducere
Orice economie este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe specializate în tranzacţionarea de active financiare. 
Pentru foarte mulţi dintre noi, bursa este locul unde se fac şi se desfac averi fabuloase, de multe ori în câteva zile sau chiar ore, speculând diferenţele de preţ ale mărfurilor, titlurilor de valoare şi valutelor tranzacţionate. De unde şi fascinaţia de a cunoaşte mai mult un astfel de domeniu. Dar mai mult decât această motivaţie, interesul pentru un astfel de subiect provine din faptul că bursa reprezintă o instituţie specifică a economiei de piaţă ce permite, pe de o parte acoperirea riscurilor reale şi pe de altă parte mobilizarea capitalurilor, în condiţiile în care alocarea resurselor financiare rare ar trebui să se facă pe principii de eficienţă.
În prima parte a acestui proiect am prezentat elementele teoretice referitoare la definirea pieţei de capital, a bursei de valori, dar şi prezentarea funcţiilor şi a rolurilor burselor de valori. De asemenea am prezentat clasificarea burselor, importanţa acestora şi elementele ce o definesc.
În a doua parte, am prezentat câteva elemente referitoare la istoria Bursei de Valori Bucureşti, dar şi structura acesteia şi câteva date semnificative ale acesteia pe anul 2010.
2. Bursa
În concepţia anglosaxonă, piaţa de capital formează împreună cu piaţa monetară ceea ce se numeşte, cu un termen curpinzător piaţă financiară. În acest context, piaţa de capital este sinonimă cu piaţa valorilor mobiliare şi asigură investirea capitalurilor pe temen mediu si lung, iar în concepţia continental-europeană, piaţa de capital are o structură complexă care cuprinde: piaţa monetară, piaţa ipotecară şi piaţa financiară. 
Bursa este o piaţă pe care se oferă şi se desfac, după o procedură specială, mărfuri sau valori mobiliare. Denumirea instituţiei bursiere se pare că provinde de la numele unei vechi familii de hangii, Van der Bursen, care a înfiinţat la Bruges în Flandra, Belgia de azi, un local numit Hotel de Bourses, în holul căruia se negociau periodic metale preţioase, precum şi hârtii de valoare.
Bursa se prezintă ca o instituţie care dispune de spaţii pentru tranzacţii, unde se concentrază cererea şi oferta de valori mobiliare, realizându-se negocierea, încheierea tranzacţiilor şi executarea contractelor în mod deschis, în conformitate cu un regulament cunoscut. Acest mod de organizarea a activităţii bursiere presupune centralizarea tranzacţiilor prin intermediul unui mecanism care asigură accesul direct şi continuu al clienţilor la informaţiile de piaţă şi la efectuarea operaţiilor, exclusiv în cadrul acestui mecanism. În mod tradiţional aceasta s-a realizat prin concentrarea ordinelor de vânzare şi cumpărare într-un anumit spaţiu - ringul bursei - şi efectuarea tranzacţiilor de către un personal specializat - agenţii de bursă.
Cel mai frecvent, termenul de bursă desemnează o instituţie a economiei de piaţă care se bucură de interes în lumea afacerilor, în măsura în care asigură un cadru organizat pentru realizarea tranzacţiilor şi un sistem de principii şi norme care să garanteze încheierea şi executarea contractelor în condiţii de exactitate, corectitudine şi transparenţă.


Fisiere în arhivă (1):

  • Bursa - Elemente Definitorii.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!