Piețe de capital - societate analizată SC Bermas SA

Cuprins proiect

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. „BERMAS” S.A. 3
II. ANALIZA DETALIATA A SC BERMAS SA 6
II.1. Detalii Emitent 6
II.2. Situatia actionarilor 7
II.3. Momentele majorarii capitalului social 9
II.4. Grafic privind evolutia actiunilor 10
II.5. Rezultate financiare la data 30.6.2011 13
Situatia patrimoniului 13
Contul de profit si pierdere 14
Date informative 15
II.6. Informatii Financiare la data de 30.09.2011 20
II.7. Dividende : 21
II.8. Informatii financiare anuale (Indicatori principali): 22
III. CONCLUZII 23
IV. BIBLIOGRAFIE 24


Extras din proiect

I. PREZENTAREA SOCIETĂŢII S.C. „BERMAS” S.A.
S.C. „BERMAS” S.A. cu sediul în Şcheia, str. Humorului, nr.61, judetul SUCEAVA, având codul unic de înregistrare fiscală RO 723636 şi numărul de înregistrare O.R.C. J33/37/1991 din date de 20.02.1991, telefon 0230/526543, fax. 0230/526542 s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni prin HG 1353/27.12.1990 prin transformarea fostei Întreprinderi de Bere şi Malţ Suceava.
Durata societăţii este nelimitată cu începere de la data înregistrării în Registrul Comerţului.
În conformitate cu actul constitutiv, principalul domeniu de activitate al S.C. BERMAS S.A. este urmãtorul:
Cod CAEN (rev. 2) 1105 – Fabricarea berii.
Domenii secundare :
- producerea şi comercializarea berii, malţului şi altor băuturi alcoolice şi nealcoolice, a derivatelor şi subproduselor rezultate din procesul de fabricaţie;
- realizarea de prestări servicii pentru terţi;
- efectuarea de operaţiuni de I-E din domeniul său de activitate.
Principalele grupe de produse rezultate din cadrul activităţii de bază sunt:
- bere la sticlă pasteurizată;
- bere la KEG;
- malţ;
- subproduse rezultate din procesul de fabricaţie al berii şi malţului.
Iniţial, societatea a fost înfiinţată în anul 1974, principalele etape care au marcat evoluţia în timp fiind următoarele:
- În anul 1974 s-a înfiinţat Secţia de Bere Suceava, ca o secţie de producţie însubordinea Întreprinderii Spirt, Bere, Amidon Rădăuţi având o capacitate iniţială de 200.000 hl/an bere echivalent 12ºBllg.
- În anul 1979, a intrat în funcţiune a doua capacitate de 255.000 hl/an bere echivalent 12° Bllg, care împreună cu prima capacitate înseamnă 455.000 hl/an bere echivalent 12° Bllg, aceasta fiind o capacitate de producţie totală – nominală. Capacitatea de producţie normală instalată posibilă de realizat dacă se lucrează cu ambele secţii de fierbere este de 360.000 hl bere/an.
- În anul 1981 a fost pusă în funcţiune Secţia de Fabricare a Malţului cu o capacitate de producţie de 11.000 tone/an.
Capitalul social al societăţii este de 15.087.134,30 lei împărţit în 21.553.049 acţiuni nominative cu o valoare nominală de 0,7000 lei fiecare.
Acţiunile societăţii sunt nominative, emise în formă dematerializată prin înscriere în cont. Acestea sunt indivizibile cu privire la societate care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune şi se tranzacţionează la Bursa de Valori Bucureşti.
Dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice care reglementează piaţa de capital. Evidenţa acţiunilor se ţine de către SC „Depozitarul Central” SA cu sediul în str. Făgăraş, nr. 25, sector 1, Bucureşti.
Patrimoniul societăţii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligaţii personale ale acţionarilor.
S.C. “BERMAS“ S.A. este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 7(şapte) membri, după cum urmează:
- GĂTEJ CONSTANTIN, vârsta: 69 ani, de profesie economist, cu o experienţă de peste 40 ani, având funcţia de Director General şi Preşedinte al Consiliului de Administraţie;
- CROITOR OCTAVIAN, 63 ani, de profesie inginer industrie alimentară cu o experienţă de 40 ani;
- ANISOI ELENA, 50 ani, de profesie economist cu o experienţă de 27 ani;
- ŢEBREAN IRIDENTA, 37 ani, de profesie economist cu o experienţă de 14 ani;
- ŞTIRBU PETRU, 64 ani, de profesie sociolog şi tehnician agronom cu o cu o experienţă profesională de 38 ani;
- SÂNGEAP CRISTINA, 37 ani de profesie inginer de industrie alimentară cu o experienţă de 14 ani;
- TOMA REMUS, 43 ani, de profesie inginer industrie alimentară cu o experienţă profesională de 20 ani.


Fisiere în arhivă (2):

  • bermassa.doc
  • bermas.ppt

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!