Analiza și Modelarea unui Sistem Hotelier

Cuprins proiect

Introducere 3
1. Limbajul universal de modelare UML (Unified Modeling Language) 6
1.1. UML – ca limbaj de modelare 6
1.2. UML – ca limbaj de vizualizare 7
1.3. UML – ca limbaj de construire 7
1.4. UML – ca limbaj de documentare 8
1.5. Utilizarea UML-ului 8
1.6. Analiza avantajelor limbajelor de modelare 8
1.7. Diagramele în UML. 10
1.7.1. Diagrama variantelor de utilizare. 10
1.7.2. Diagrama interacţiunilor. 12
1.7.3. Diagrama succesiunilor. 13
1.7.4. Diagrama claselor. 13
1.7.5 Diagrama stărilor 17
1.7.6. Diagrama componentelor. 18
1.7.7. Diagrama amplasării. 19
2 Etapele de realizare a sistemului informatic de gestionare a activităţilor unui hotel 20
2.1. Analiza 20
2.1.1. Diagramele USE-CASE 21
2.1.2 Diagrama de interacţiune 23
2.1.3. Diagrama amplasării 28
2.2 Proiectarea de sistem 29
2.2.1. Diagrama claselor a sistemului la general 30
2.2.2. Diagrama componentelor 31
2.3. Proiectarea obiectuală 33
2.3.1. Diagrama claselor a sistemului detaliată 33
2.3.2. Diagrama de stare 36
2.4. Implementarea 39
2.4.1 Analiza bazei de date 39
2.4.2. Generarea Codului în C++ 40
2.4.3. Regenerarea codului 57
Bibliografie 60


Extras din proiect

Introducere
În procesul prelucrării, realizării şi exploatării sistemelor complexe, analiza în baza modelării sistemelor şi a simulării. Joacă un rol important atestate şi de sumele imense cheltuite în acest scop în ţările dezvoltate.
Modelarea – se ocupă cu elaborarea modelelor.
Simularea – se ocupă cu studierea proceselor structurii în baza modelului.
Cu alte cuvinte modelarea este un proces de reprezentare a obiectului asociat printr-un model adecvat pentru obţinerea informaţiei necesare despre acest model.
Clasificarea modelelor:
- fizice – abstracte, gnostiologice, informaţionale;
- conceptuale – logice, matematice;
- senzuale
Modelul conceptual cel mai des este un model abstract evidenţiază că legăturile cauză-efect specifice obiectului studiate în limitele spaţiului de cunoştinţe. Principalele destinaţii a modelului conceptual e de a atinge rezultatul scontat. Numaidecât modelele conceptuale trebuie să reflecte aspectele evoluţiei în timp. În felul acesta modelul este un principiu ca sistem oarecare.
SR - sistem real
MP – model de prelucrare
MD – model de date
MCD – model cunceptual al datelor
MCP¬ – model conceptual al prelucrării 
MLD – model logic de date
MLP¬ – model logic de prelucrare
MFD – model fizic al datelor
MFP – model fizic al prelucrării
Fig.1. Clasificarea modelelor
Conceptele au 2 aspecte informaţionale:
1. semnificaţia care în principiu este definiţia complectă a conceptului (intensive).
2. mulţimea tuturor lucrurilor incluse în conceptul respectiv (extensive).
OOA (obiecte orientate pe analiză) – rafinarea (transformarea) modelului de analiză într-un model orientat de nivel înalt.
În acest caz utilizarea unor afirmaţii hibride (de exemplu: proiectarea unui model de analiză) nu trebuie să vă mire pentru că înţelesul adevărat a acestui termen şi a altor termeni reesă din context.
Analiza - descoperirea şi descrierea acelor aspecte ale proiectului software pentru care nu există opţiuni (deoarece ele descriu realitatea aşa cum este);
- procesul prin intermediul căruia realizăm o prezentare pentru protecţia lumii reale;
- activitatea de dezvoltare a softului realizat în scopul studierii formulării unui model al domeniului problemei. Aici analiza se concentrează asupra ceea ce trebuie să facă, în timp ce proiectarea se concentrează asupra modelului în care se face.
Proiectarea - conceperea şi descrierea acelor aspecte ale proiectului de dezvoltare a softului pentru care există opţiuni, adică pentru care nu s-au luat încă o decizie;
- este o activitate de dezvoltare a softului în cadrul căreia sunt luate decizii şi sunt adoptate soluţii tactice pentru obţinerea anumitor funcţionalităţi;
- procesul care transformă realitatea în cadrul fazei de analiză într-o expresie de implementare, adică se realizează o transformarea problemelor la soluţiile ei.
Specificarea – este realizarea unei descrieri abstracte a comportării observabile a unui sistem software.
Cerinţe – proprietăţi pe care trebuie să le aibă sistemul pentru a reuşi.
Aceste pot fi împărţite în următoarele:
- funcţionarea – care este o prezentare a comportamentului, stimul răspuns dorit;
- nefuncţional – de tipul constrângerilor de viteză, de spaţiu, platformă, preţ.
Prototipul de analiză – este un prototip construit pentru a clasifica şi a solicita unele aspecte legate de specificarea cerinţelor.
Prototipul de clasificare – este un prototip construit pentru a explora şi a înţelege unele aspecte ale arhitecturii.
Domeniul – este o sferă de percepţie a acţiunii şi cunoştinţei referitoare la o problemă sau disciplină.
Metodă – o modalitate ce specifică realizarea unei activităţi sau o procedură pas cu pas ca ilustrează modalitatea de obţinere a unui rezultat plecând de la intrări. Definirea unei metode se face în raport de conceptele şi tehnicile folosite şi de asemenea de paşii parcurşi. Metoda este o definire mai corespunzătore şi deaceea cuprinde un set de concepte fundamentale:
1. de modelare necesare pentru a surprinde cunoştinţele semantice referitoare la o problemă şi la soluţiile ei.


Fisiere în arhivă (1):

  • Analiza si Modelarea unui Sistem Hotelier.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!