Aplicație Informatica pentru Gestiunea Produselor de Cofetarie la SC Magnolia SRL

Extras din proiect

1. Obiectivul aplicaţiei 
Acest modelul urmăreşte gestiunea produselor finite prin ieşiri din gestiune ale produselor, situaţii ale stocului pe gestiuni, adrese de informare precum şi identificarea produsului după diferite criterii. 
2. Intrările sistemului 
Sursele de date pentru informaţii despre alte entităţii sunt prezentate de următoarele documente: Comenzi şi Raport de producţie şi Bon de transfer.
COMANDA 
Încheiat între Societatea ., CUI , Reg. Com. , 
Trezoreria cont , în calitate de FURNIZOR şi 
Cumpărător , CUI/CNP , 
Sediul , Localitate , Judeţ , 
Cod Poştal , Cont Bancar , 
Banca/Trezoreria , Tel/Fax , Email , 
Reprezentată prin persoana de contact, Nume , Funcţia , 
în calitate de BENEFICIAR. 
S a încheiat prezentul contract în baza condiţiilor comandă de livrare acceptate reciproc. 
NR. DENUMIRE PRODUS CANTITATE
1 
2 
Raport de producţie 
Data 
Nr. Document Unitate 
Gestiunea Linia tehnologică 
Schimb Utilaj Operaţie 
Cod
Denumire
Produs UM
Cantitate
Programată Cantitate
realistă Cantitate
predată Tarif
Valoare
Predător Primitor 
|UNITATEA 
| BON 
|Număr Data Cod Cod Nr. comandă DE PREDARE TRANSFER, 
|document predător|primitor RESTITUIRE 
Ziua|Luna|Anul Cod produs 
|Nr. Denumirea valorilor| Cont Cantitatea|Preţul|Valoarea|
|crt.|materiale (inclusiv Cod efectivă unitar 
sort, marca, profil|Debitor|Creditor U/M 
dimensiune) 
|Data şi semnătura Viza C.T.C. (Propus mişcarea Predător Primitor 
14 3 3A 1/2 A4 t2
(verso)
|Nr. Denumirea valorilor| Cont Cantitatea|Preţul|Valoarea|
|crt.|materiale (inclusiv Cod efectivă unitar 
sort, marca, profil|Debitor|Creditor U/M 
dimensiune) 
|Data şi semnătura Viza C.T.C. (Propus mişcarea Predător Primitor 
3. Proiectarea Aplicaţiei
Crearea bazei de date 
Pentru a construi aplicaţia este nevoie de baza de date, s au extras din documentele de intrare acele atribute ce alcătuiesc acest tabel: 
PRODUSE 
Cod material Numeric
Denumire Character
Stoc Character
Calitate Character
Perisabili Logical
Valoare Character
UM Character
IESIRI
Cod material Numeric
Data ieşiri Date
Nr. doc. Ieşiri Numeric
Valoare ieşire Character
Cantitate ieşita Numeric
Preţ unitar Numeric
CLIENTI
Denumire Character
Localitate Character
Judeţ Character
Strada Character
BON CONSUM
Cod material Numeric
Nr. doc Numeric
Tip doc Character
Cod client Numeric
Client Character


Fisiere în arhivă (2):

  • Aplicatie Informatica pentru Gestiunea Produselor de Cofetarie la SC Magnolia SRL
    • Aplicatie Informatica pentru Gestiunea Produselor de Cofetarie la SC Magnolia SRL.doc
    • Aplicatie Informatica pentru Gestiunea Produselor de Cofetarie la SC Magnolia SRL.ppt

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!