Proiectarea unui Sistem Informatic

Extras din proiect

Victoria Stanciu, in “Proiectarea Sistemelor Informatice”, enumera peste cinci modele privitoare la etapele de implementare si realizare a unui sistem informatic:
- model in cascada
- model “W”
- model pinball
- model minge de baschet
-model ISO
Etapele sunt:
1.modelarea globala. 
2.modelarea conceptuala. 
3. modelarea logica (organizaţionala) 
4. modelarea fizica 
5. implementarea sistemului
6. exploatarea sistemului
7. mentenanta sistemului
8. reproiectarea sistemului
Enunţarea obiectivelor care se urmăresc a fi atinse prin implementarea 
sau proiectarea unui sistem informatic. 
Enunţarea acestor obiective este in strânsa corelaţie cu analiza cauzelor care au generat decizia de implementare.
A. Din punct de vedere al aplicabilităţii 
obiective locale
obiective globale
B. Din punct de vedere al întinderii in timp:
obiective pe termen scurt
pe termen mediu
pe termen lung
2.1.Activitati in proiectarea de ansamblu:
- definirea obiectivelor; 
- structura sistemelor informatice; 
- definirea ieşirilor; 
- definirea intrărilor; 
- definirea colecţiilor de date; 
- alegerea modelului matematic si a programelor aferente; 
- alegerea soluţiilor tehnice de realizare; 
- listarea necesarului de resurse; 
- estimarea eficientei economice; 
- planificarea realizării sistemului; 
- elaborarea documentaţiei.
2.2. Caracteristicile sistemului informatic: 
orice sistem trebuie sa contina ca element central o baza de date
informaţiile furnizate de sistem trebuie obligatoriu sa fie autentice, exacte 
sistemul trebuie sa înglobeze o varietate de modele matematice, tehnico-economice
sistemul trebuie conceput ca un sistem om-maşina oferind astfel posibilitatea unei interacţiuni imediate către utilizator si sistem;
sistemul trebuie sa prezinte un grad cat mai ridicat de integrare sub următoarele doua aspecte: integrare interna si integrare externa.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiectarea unui Sistem Informatic.ppt

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!