Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor

Cuprins proiect Cum descarc?

Introducere 2
Capitolul I : Analiza gestiunii stocurilor 3
I. 1 Stocurile 3
I.1.1 Definirea stocurilor 3
I.1.2 Tipuri de stocuri 3
I.1.3 Rolul stocurilor 3
I. 2 Gestiunea stocurilor 4
I.2.1 Sfera gestiunii stocurilor 4
I.2.2 Obiective şi rezultate ale gestiunii ştiinţifice a stocurilor 4
I.2.3 Funcţiile gestiunii stocurilor 5
I.2.4 Elementele principale ale unui proces de stocare 5
I.2.5 Factorii de influenţă a gestiunii stocurilor 5
I.2.6 Situaţii periculoase în gestiunea stocurilor 6
I.2.7 Modalităţi practice de gestiune a stocurilor 6
I.2.8 Indicatori ai eficienţei gestiunii stocurilor 10
Capitolul II : Proiectarea programului de gestiune a stocurilor unei farmacii 11
II.1 Noţiuni de proiectare a bazelor de date 11
II.2 Analiza principalilor indicatori şi operatori relaţionali 12
II.2.1 Caracteristici ale bazelor de date relaţionale 12
II.2.2 Operatorii relaţionali ai bazelor de date relaţionale 13
II.2.3 Noţiunile şi conceptele bazelor de date relaţionale, modelul entitate-relaţie 14 
II.2.4 Modelarea grafică a bazelor de date relaţionale 15
II.3 Analiza detaliată a proiectării bazei de date relaţionale care va gestiona 
stocurile unei farmacii 16
Capitolul III : Realizarea programului de gestiune a stocurilor unei farmacii realizat în 
Microsoft Access 2000 18
III.1 Prezentare Access 18
III.2 Crearea bazei de date de gestiune a stocurilor unei farmacii 19
III.3. Crearea de filtre, interogări şi rapoarte 24
III.4. Crearea unei interogări de tip crosstab 31
III.5.Utilizarea programului de gestiune a stocurilor unei farmacii realizat în 
Microsoft Access 2000 38
Concluzii 42
BIBLIOGRAFIE 43


Extras din proiect Cum descarc?

Introducere
Tema proiectului ”Proiecatarea unui sistem informatic pentru gestiunea stocurilor” este în strânsă legătură atât cu disciplina „Sisteme informatice de asistare a deciziilor” la care se prezintă acest proiect, cât şi cu cu specialitatea Facultăţii de Ştiinţe Economice, Contabilitate şi Informatică de Gestiune, din a cărei programă face parte disciplina menţionată.
După cum reiese şi din titlul temei, proiectul cuprinde două componente: o componentă informatică şi o componentă economică. Acestea sunt tratate separat din punct de vedere al bazelor teoretice, după care acestea devin un tot unitar, la realizarea practică a sistemului informatic, materializat prin obţinerea unui program de gestiune a stocurilor, în mod arbitar ales al uneii farmacii, deoarece este un model simplu de gestiune a stocurilor, folosind platforma de programare a Microsoft Access 2000.
Pentru realizarea unei unităţi în expunerea proiectului, s-a făcut în primul rând prezentarea noţiunilor teoretice ale componentei economice, urmată de prezentarea noţiunilor teoretice ale componentei informatice, iar în final se arată pas cu pas modul de programare al softului de gestiune al farmaciei. În momentul utilizării bibliografie a unor relaţii, noţiuni sau paragrafe, acestea sunt indicate corespunzător în proiect, prin folosirea notelor de subsol.
La tratare noţiunilor teoretice ale componentei economice s-a făcut o prezentare amănunţit stocurile şi gestiunea stocurilor. Sunt arătate modalităţile de definire a stocurilor, tipurile şi rolul acestora. La gestiunea stocurilor se dezbat ariile de cuprindere ale gestiunii stocurilor, obiectivele şi rezultatele unei gestiuni informatice a stocurilor, funcţiile gestiunii stocurilor, elementele procesului de stocare, factorii de influenţă şi situaţiile periculoase întâlnite în cazul unei gestiuni informatizate a stocurilor, modalităţile practice de gestiune şi indicatorii eficieţei gestiunii stocurilor.
La tratarea noţiunilor teoretice ale componentei informatice s-au prezentat criteriile unei proiectări de baze de date, analiza principalilor indicatori şi operatori ai unei baze de date relaţionale, noţiunile, conceptele, caracteristicile şi modelarea grafică a bazelor de date relaţionale bazate pe modelul entitate-relaţie, precum şi analiza detaliată a proiectării în cazul particular ales al unei baze de date relaţionale care va gestiona stocurile unei farmacii.
Prezentarea teoretică a platformei de programare a programului Microsoft Acces 2000 este urmată de expunerea pas cu pas a proiectării bazei de date, a creării acesteia precum şi a creării filtrelor, interogărilor şi rapoartelor.
În ultima parte a proiectului este dezbătută utilizarea sistemului informatic de gestiune a stocurilor unei farmacii, din punct de vedere al unui utilizator de program, care în cazul analizat poate fi reprezentat de persoana care vinde medicamentele aflate în stocul şi respectiv în gestiunea farmaciei.
Capitolul I : Analiza gestiunii stocurilor
I.1 Stocurile
I.1.1 Definirea stocurilor
Stocurile reprezintă cantităţi de resurse materiale sau produse finite sau într-un stadiu oarecare de fabricaţie, acumulate în depozitele de aprovizionare ale unităţilor economice într-un anumit volum şi o anumită structură, pe o perioadă de timp determinată, în vederea unei utilizări ulterioare.
Stocul este o rezervă de material destinat să satisfacă cererea beneficiarilor, aceştia identificându-se, dupa caz, fie unei clientele (stoc de produse finite), fie unui serviciu de fabricaţie (stocuri de materii prime sau de semifabricate), fie unui serviciu de întreţinere (articole de consum curent sau piese de schimb), fie unui serviciu de după vânzare (piese detaşate).
Stocul reprezintă ansamblul de bunuri care se formează în ciclul de exploatare al intreprinderii pentru a fi vândut în starea în care se gaseşte în urma unui proces de producţie în curs sau viitor, sau pentru a fi consumat la prima necesitate .
Stocul reprezintă un ansamblu de bunuri sau de articole acumulate în aşteptarea unei utilizări ulterioare, mai repede sau mai târziu şi care permite alimentarea utilizatorului pe măsura nevoilor sale, fără a fi perturbat de întârzieri în livrări sau de incapacitatea furnizorului de a fabrica temporar respectivele bunuri.
Noţiunea de stoc grupează:
-aprovizionarea: materiile prime, furnizorii; 
-produsele: intermediare şi finite; 
-intermediarii: cumpărătorii care revând marfa. 
Orice stoc se caracterizează printr-un flux de intrare pe care intreprinderea îl poate previziona într-un anumit grad, precum şi printr-un flux de ieşire, pe care rareori intreprinderea îl poate stapâni, fiind impus de clienţi, dar şi de un nivel de bunuri în aşteptare.
I.1.2 Tipuri de stocuri
Din punct de vedere al producţiei, stocurile pot fi de producţie (stoc în amonte), de desfacere (stoc în aval) şi stoc interoperaţional.
Din punct de vedere al rolului jucat pe plan economic, stocurile pot fi cu rol de regulator, cu rol strategic şi stocuri speculative.
Din punct de vedere al modului de depozitare, care ţine seama şi de unele proprietăţi fizico-chimice ale elementelor, avem: produse periculoase, voluminoase, fragile etc.
Din punct de vedere al modului de gestionare există stocuri cu gestiune normală, stocuri cu “afectare directă” (comandate special pentru o anume comandă), stocuri “fără gestiune” (din magaziile intermediare, cu o supraveghere globală) şi stocuri de produse consumabile.
Din punct de vedere al caracteristicilor formării şi destinaţiei lor, există stoc curent, stoc de siguranţă, stoc de pregătire sau de condiţionare, stoc pentru transport intern şi stoc de iarnă.
I.1.3 Rolul stocurilor
Rolul determinant al stocurilor este evidenţiat de faptul că acestea asigură certitudine, siguranţă şi garanţie în alimentarea continuă a producţiei şi ritmicitatea desfacerii rezultatelor acesteia . Altfel spus, procesul de stocare apare ca un regulator al ritmului aprovizionărilor cu cel al producţiei, iar stocul reprezintă acel “tampon inevitabil” care asigură sincronizarea cererilor pentru consum cu momentele de furnizare a resurselor materiale. Rolul stocului este multiplu şi are numeroase raţiuni economice, financiare, tehnice, comerciale.


Fisiere în arhivă (1):

  • Proiectarea unui Sistem Informatic pentru Gestiunea Stocurilor.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!