Raport privind laboratoarele la disciplina proiectarea sistemelor informatice

Cuprins proiect Cum descarc?

CUPRINS
INTRODUCERE
1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT.
1.1. Studiul de ansamblu al ASEM
1.2. Esenţa economico-organizatorică a problemei
2. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A LOCAŢIEI WEB.
2.1. Obiectivele şi cerinţele locaţiei Web
2.2. Definirea ieşirilor locaţiei Web
2.3. Definirea intrărilor locaţiei Web
2.4. Determinarea bazei informaţionale
3. PROIECTAREA DE DETALIU A LOCAŢIEI WEB.
3.1. Proiectarea ieşirilor locaţiei Web
3.2. Proiectarea intrărilor locaţiei Web
3.3. Proiectarea bazei informaţionale a locaţiei Web
3.4. Determinarea prelucrărilor și proiectarea procedurilor automate ale SI
3.5. Realizarea programelor
CONCLUZIA
BIBLIOGRAFIE


Extras din proiect Cum descarc?

INTRODUCERE
Avem marea şansă să trăim una din cele mai importante şi totodată rapide revoluţii din istoria civilizaţiei, similară ca impact, după unele opinii, cu cea declanşată de apariţia tiparului. De această dată, schimbarea a fost indusă de apariţia unei noi modalităţi de a partaja şi disemina informaţiile, prin intermediul reţelei „World-Wide Web”, accesibilă de pe orice calculator conectat la Internet.
Astăzi, la doar un pic peste 19 ani de la apariţia sa, Web-ul este deja la îndemâna chiar şi a copiilor care de abia învaţă să vorbească, ca să nu mai amintim că el a devenit modalitatea preferată de informare, de comunicare sau chiar de lucru pentru foarte mulţi oameni.
Datorită apariţiei web-ului una dintre cele mai eficiente soluţii pentru crearea şi promovarea imaginii pentru o companie constă în dezvoltarea unui sit web.
Prin dezvoltarea unei pagini proprii de Internet se poate prezenta compania şi serviciile oferite de ea unei pieţe foarte largi de beneficiari. Pagina proprie de Internet permite prezentarea serviciilor pe pieţe noi, creând posibilitatea directă de mărire a popularităţii companiei.
Informarea pieţei: prin prezentarea de date legate direct sau indirect de profilul companiei poate creşte nivelul de vizibilitate al companiei şi serviciilor oferite. Dezvoltând propria pagină web se pot prezenta detaliat serviciile oferite, cât şi compania. Utilizând noi şi puternice instrumente software, se pot oferi complexe pentru plasarea pe pagină a informaţiei de cele mai diferite forme: textuală, grafică, audio, video.
Proiectul dat conţine trei capitole.
În primul capitol este expusă analiza sistemului informaţional existent din lucrare, se prezintă caracteristica unităţii social-economice (USE), explicarea trăsăturilor fundamentale ale problemei respective (atat sub aspect economic, cat și sub aspect organizatoric) și a domeniului social-economic din care face parte.La sfârşitul capitolului se justifică necesitatea creării locaţiei web.
În capitolul doi este expusă proiectarea de ansamblu al SI intitulat „Proiectarea de ansamblu a locaţiei Web", cuprinde obiectivele şi cerinţele SI, de asemenea sunt definite intrările şi ieşirile, este determinată baza informaţională.
Proiectarea de detaliu este analizată în capitolul trei, aici se proiectează intrările şi ieşirile locaţiei web, de asemenea sunt analizate entităţile bazei de date, procedurile automate şi instrumentele utilizate.
Informatizarea societăţii presupune apariţia unor pagini web ca surse de informaţii publice accesibile, care ar permite informarea celor cointeresaţi. Sit-ul web al companiei răspunde unor asemenea cerinţe.
1. ANALIZA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL EXISTENT
1.1. Studiul de ansamblu al ASEM
“Economia de piaţă spre care tindem impune o schimbare de mentalitate şi, implicit, crearea unui nou Sistem Educaţional în plan didactic pe de o parte, şi în plan ştiinţific pe de altă parte. Aceasta este premisa de la care s-a pornit pe drumul edificării unui nou aşezământ universitar, destinat, în exclusivitate, învăţământului cu profil economic.”[2].
Academia de Studii Economice din Moldova a fost fondată în anul 1991, instituţie cu profil educaţional şi de cercetare subordonată, la ora actuală, Ministerului Învăţământului si Educatiei. Ea funcţionează ”în baza Constituţiei Republicii Moldova, a Legii Învăţământului, a unor prevederi speciale ale legislaţiei în vigoare, acordurilor şi convenţiilor internaţionale, precum şi în baza propriilor reglementari şi hotărâri, inclusiv a Statutului şi a Cartei A.S.E.M., adoptată de către Senat la 24 mai 1996”. Organul suprem de conducere este Senatul, care se alege pe un termen de cinci ani. Activitatea operativă este dirijată de Biroul Senatului, alcătuit din rector, prorectori şi secretarul ştiinţific. Prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova din august 1998, a fost transmis la balanţa A.S.E.M. Colegiul Naţional de Comerţ, afiliat până la aceasta dată numai din punct de vedere metodic. Astfel, în prezent, în cadrul Academiei activează: 
-Şase facultăţi:
Business şi Administrarea Afacerilor; Economie Generală şi Drept; Contabilitate; Finanţe; Economie Mondială şi Relaţii Economice Internaţionale; Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică. 
-Colegiul Naţional de Comerţ;
-Un departament ştiinţific; 
-Un serviciu de relaţii externe;
-Centre de cercetare şi perfecţionare a cadrelor;
-Un departament de informatică;
-O bibliotecă bogată în literatură cu profil economic în diferite limbi: română, rusă, engleză, franceză, germană, spaniolă, italiană.
-Un complex editorial-poligrafic;
-Un complex sportiv;
-Un centru curativ-consultativ;
-Aparatul administrativ.


Fisiere în arhivă (1):

  • Raport privind Laboratoarele la Disciplina Proiectarea Sistemelor Informatice.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 5€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!