Subsistem Informatic privind Evidența Tranzacțiilor Rutiere

Cuprins proiect

1. Esenţa economico-organizatorică 3
1.1 Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei 3
2. Cerinţele şi obiectivele viitorului subsistem informatic 5
2.1. Obiectivele şi structura funcţională a subsistemului informatics 5
3.Definirea intrarilor șiiesirilor. 7
3.1 Definirea ieşirilor 7
3.2 Proiectarea ieşirilor 10
3.3 Definirea intrărilor 14
3.4 Proiectarea intrărilor 15
4. Atributele și Structurarea bazei informaţionale 16
4.1 Determinarea bazei informaţionale 16
4.2 Proiectarea bazei informaţionale 20
4.3 Specificaţii fişiere şi baza de date 24
5. Determinarea prelucrărilor și proiectarea procedurilor automate ale SI 26
5.1 Specificaţii proceduri automate 26
5.2 Specificaţii proceduri manuale 27
5.3 Realizarea programelor 28
Anexe 46


Extras din proiect

Capitolul I
Esenţa economico-organizatorică
1.1 Esenţa economico-organizatorică şi conţinutul problemei
Esenţa economico-organizatorică a problemei abordate exprimă aspectul economic, principiile şi metodele de organizare sau ansamblul de măsuri privind asigurarea rezolvării acesteia.
În condiţia economiei de piaţă o importanţă deosebită o are modul efectiv de gestionare a informaţiei, timpul şi mai ales operativitatea de care se dă dovadă în prelucrarea informaţiei 
A fost pusă problema creării unui SSI privind evidenţa tranzacţiilor rutiere, această problemă constă în automatizarea tuturo activităţilor ce ţin de prelucrarea datelor necesare evidenţei tranzacţiilor rutiere.
Crearea subsistemului “Evidenţa tranzacţiilor rutiere la firma de transport este destinat pentru formarea unei tehnologii de utilizare-administrare a informaţiilor referitoare la tranzacţiile rutiere efectuate de întreprindere. 
Esenţa economico-organizatorică constă în proiectarea SSI care ar îmbina toate avantajele, pe care le are sistemul şi eliminarea la maximum a dezavantajelor lui.
Avantajele:
• Structura organizatorică favorabilă funcţionării fără erori în procesul de execuţie a instucţiunilor date de conducerea întreprinderii;
• Personalul, care are studiile şi practica necesare pentru funcţionarea profitabilă a USE.
Dezavantaje:
• Marea parte a informaţiei se prelucrează manual;
• Informaţia generată de sistem deasemenea este supusă prelucrării manuale creşte probabilitatea efectuării unei greşeli mecanice;
• Este prezentă o analiză dublă a informaţiei: la executarea operaţiei şi la calcularea rezultatului.
Astfel în cadrul problemei studiate se vor destinge următoarele compartimente care necesită lucrul cu calculatorul în scopul economisirii criteriilor sus menţionate.
Sunt prevăzute următoarele funcţii şi regimuri de lucru:
• Asigurarea conducerii intreprinderii cu informaţia curentă despre evidenţa tranzacţiilor rutiere;
• Obţinerea operativă a informaţiei referitore la evidenţa tranzacţiilor rutiere;
• Obţinerea informaţiei rezultative în aspectele dorite;
• Înregistrarea informaţiei de păstrare îndelungată cu scopul utilizării repetate;
• Ridicarea nivelului şi calităţii dirijării.
Deci automatizarea nemijlocită a muncii va duce la:
• reducerea timpului de efectuare a calculelor;
• ridicarea nivelului de fiabilitate, exactitate şi actualitate a informaţiei;
• reducerea erorilor în calcul şi erorilor logice la efectuarea operaţiilor;
• crearea condiţiilor pentru lucrul operativ cu informaţia;
• ridicarea calităţii lucrului efectuat;
• eliberarea personalului de la lucrul de rutină;
În rezultatul rezolvării problemei se formează documentele de ieşire la imprimantă ca de exemplu:
1. Foaie de parcurs;
2. Fisa personala ;
3. Curse soferi; 
4. Curse autocamioane;
5. Confirmare comandă; etc.
Ca efecte ale implementării noului SI vom avea un circuit mai redus de documente pe suporţi de hârtie, posibilităţi sporite de transferare a datelor. Păstrarea datelor şi deci analiza acestora se va efectua pentru termene mai îndelungate de timp. Ca rezultat vom obţine o reflectare mai adecvată a stării personalului, vom obţine o precizie sporită a rezultatelor.


Fisiere în arhivă (1):

  • Subsistem Informatic privind Evidenta Tranzactiilor Rutiere.docx

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!