Proiecte pentru domeniul Chimie Generală pagina 1 din 32

doc, pdf, dwg, m

Dimensionarea unui Evaporator

Vaporizarea Prin vaporizare sau evaporare se ȋntelege operaţia prin care un lichid este transformat în vapori.De obicei vaporizarea se face cu aport de căldură din exterior ; o vaporizare parţială se poate face şi prin micşorarea preșiunii.Când vaporizarea are loc la temperatura de firbere operaţia se numeşte fierbere.Ȋn sens restrâns,termenul de vaporizare se foloseşte când transformarea lichidului în vapori se face la o temperatură înferioară punctului de firbere. - Căldura externă :- ȋncălzire directă cu gaze de ardere → uscare -ȋncălzire indirectă - la temperaturi joase → vaporizare ... vezi detalii

ppt

Tratarea electrochimică a apelor uzate

Apa reprezintă unul dintre elementele esenţiale suportului vieţii pe Terra, existenţa ecosistemelor se datorează prezenţei apei. Apele de suprafaţă şi subterane au destinaţii importante în industrie, agricultură, transport şi reprezintă sursa de apă potabilă pentru om şi vieţuitoare. Calitatea apei se apreciaza in raport cu utilizarea acesteia, prin determinarea unor indicatori fizici, chimici si biologici. Molecula de apa este formata dintr-un atom de oxigen si doi atomi de hidrogen legati de atomul de oxigen prin legaturi covalente. Fiecare molecula de apa are tendinta de a avea... vezi detalii

docx

Metode Industriale de Sinteză a Vitaminei C

Vitamina C 1. Despre Vitamina C Vitaminele se clasifică în două grupe: - vitamine hidrosolubile (solubile în apă), care grupeaza vitamina C şi vitaminele din grupul B (B1, B2, B5, B6, B8, B12) - vitamine liposolubile, care grupeaza vitaminele A, D, E şi K. Vitamina C face parte din grupa vitaminelor hidrosolubile şi din această cauză, în cazul unei solocitări fizice excesive, se elimină în cantităţi mari din organism. Din fericire, cercetările recente au descoperit preparatele cu absorţie lentă datorită cărora vitamina C poate fi prezentă permanent în organism şi îşi va exercita efect... vezi detalii

ppt

Reciclarea Aluminiului

Aluminiu este cel mai raspândit metal în scoarţa terestrǎ, iar printre elemente ocupǎ locul al treilea în urma oxigenului şi siliciului. Împreunǎ cu oxigenul şi siliciul formeazǎ 82,58% din scoarţa terestrǎ. Aluminiul are o mare capacitate de reactie. Rezistenta aluminiului si a aliajelor sale la coroziune depinde de comportarea peliculei fine de oxid de aluminiu care acopera metalul. Prin tratament anodic se obtine un strat uniform, care poate absorbi coloranti organici pentru a capata orice nuanta si care în acelasi timp creste rezistenta sa la coroziune. Prin observatii repetate s-a d... vezi detalii

docx

Metode de protecție împotriva coroziunii

Introducere Coroziunea este un proces de degradare superficială sau în adâncime a unui metal sub acţiunea agenţilor chimici, cum ar fi apa, oxigenul sau diverse substanţe din mediul exterior. După factorii care provoacă degradarea, deosebim două tipuri de coroziune: Coroziune chimică – datorată acţiunii gazelor uscate sau a neelectroliţilor; Coroziune electrochimică – provocată de prezenţa apei şi a electroliţilor. În cele ce urmează se vor face referiri numai la coroziunea electrochimică, aceasta fiind datorată formării unor microelemente galvanice locale cauzate de prezenţa impurităţ... vezi detalii

docx

Prevenirea și Controlul Integrat al Poluării în Industria Fontei și Oțelului

1 . Prezentarea generală a industriei fontei şi oţelului 1.1 Introducere Fonta şi oţelul sunt produse importante foarte mult răspândite. Producţia de oţel brut în Uniunea Europeană a fost de 155.3 milioane tone în 1999, echivalentul a aproximativ 20% din producţia lumii. În UE aproximativ două treimi din oţelul brut este produs prin furnale pe 40 de amplasamente iar o treime este produsă în 246 de cuptoare cu arc electric. În 1995, aprox. 330,000 oameni au fost angajaţi în industria de fontă şi oţel, un număr mare lucrând în industriile dependente, precum construcţiile, producţia autove... vezi detalii

doc

Tehnologia de Obținere a Fosfogipsului

CAPITOLUL 1 TEHNOLOGIA DE OBŢINERE A FOSFOGIPSULUI 1.1. ROCA FOSFATICĂ – CARACTERISTICI GENERALE Minereurile fosfatice utilizate la fabricarea acidului fosforic au două origini principale:  vulcanică cum sunt minereurile din Kola, Africa de Sud, Brazilia, etc.  sedimentară cum sunt cele din Maroc, Algeria, SUA, etc. Tabelul nr. 1 - Variaţia compoziţiei chimice ale diferitelor roci fosfatice. Elemente urmă (ppm) Metale pământoase rare * Vulcanică Mineralele fosfatice din ambele tipuri de minereu fac parte din grupa apatitelor, din care cele mai frecvent întâlnite variante sunt... vezi detalii

docx

Aditivi

1.INTRODUCERE Aditivii reprezinta acele substante sau amestecuri de substante care adaugate de obicei in cantitati mici produselor imbunatatesc sensibil anumite proprietati si pot conferi altele noi. Reglementarile si ceritele tot mai ridicate privind consumul de combustibil au generat progrese semnificative ,iar imbunatatirea eficientei motoarelor prin utilizarea aditivilor pentru combustibili a fost implementata de aproximativ un secol. Tehnologiile noi de prelucrare a produselor petroliere, cum ar fi hidrocracarea, hidrofinarea si hidrotratarea, asociate cu tendinta eliminarii benzinei ... vezi detalii

doc

Separarea Metanolului de MTBE Folosond Membranele

INTRODUCERE Separarea este o operaţie prin care un amestec este divizat în două sau mai multe fracţiuni ce au compoziţii diferite. Scopul acestei operaţii este de a concentra un component în raport cu ceilalţi. Separarea se realizează în special prin metode fizice, dar se întâlnesc şi separări prin metode chimice. Pe lângă metodele clasice de separare (sedimentare, filtrare, centrifugare, distilare, extracţie, schimbul ionic, adsorbţia, absorbţia) în a doua parte a secolului XX au apărut o serie de noi metode bazate pe utilizarea membranelor, cunoscute ca procese de membrană. Procesele... vezi detalii

docx

Polipropilena

Definiția polipropilenei Polipropilena (PP) este un polimer termoplastic utilizat într-o gamă largă de aplicații precum: textile, papetărie, piese din material plastic și containere refolosibile de diferite tipuri, echipamente de laborator, difuzoare și componente auto. Polipropilena face parte din categoria poliolefinelor, materiale termoplastice cu o largă răspândire la produsele care se realizează prin injectare. Este un material ușor de turnat, având o rezistență medie la impact, o rezistență structurală mare și de asemenea o rezistență la o gamă impresionantă de chimicale. Deși este... vezi detalii

doc

Compuși organici oxigenați - tehnologia de obținere a MTBE

Compuşii organici oxigenaţi (alcoolii şi eterii) reprezintă cea mai eficientă cale de a acoperi deficitul de octani din benzine ca urmare a eliminării tetra etilului de plumb. Un alt rol important al acestor compuşi este creşterea conţinutului de oxigen al amestecului combustibil în motor, cu repercursiuni favorabile asupra scăderii conţinutului de noxe eşapate. Chimismul eterificării olefinelor terţiare Reacţia de adiţie la olefinele terţiare a alcoolilor primari cu formare de eteri asimetrici se datorează bazicităţii acestora, cea mai reactivă fiind izobutena. Adiţia metanolului la iz... vezi detalii

doc, jpg

Concentrația soluțiilor diluate prin evaporare

1.NOTIUNI GENERALE Din punct de vedere fizic, evaporarea (vaporizarea) este transformarea unei substante din stare lichida in stare de vapori. Ca opetie unitara, evaporarea se utilizeaza in industria chimica pentru concentrarea unor solutii, prin indepartarea sub forma de vapori, a unei parti din solvent. Operatia consta in transformarea in vapori a dizolvantului volatil, urmata de indepartarea acestora din aparatul in care are loc operatia. Astfel, continutul dizolvantului in solutie scade, iar concentratia solutiei in substanta nevolatila (dizolvat) creste. Transformarea dizolvantului i... vezi detalii

docx

Instalația HB-RC

ISTORICUL PROVENIENTEI INSTALATIEI Instalatia de hidrogenare a benzinei a fost realizata pe baza proiectului tehnologic conceput si realizat la Institutul de Cercetare Ingineri Thenologica si Proiectare pentru Rafinarii Ploiesti. Instalatia a fost calculata, proiectata si construita pentru o capacitate de 900000 tone benzina prelucrara in 330 zile/an. Instalatia are ca scop hidrogenarea benzinelor obtinute in instalatiile de distilare altmosferica si de cocsare si eliminarea compusilor cu sulf, oxigen, azot. Din instalatie se obtinea benzina hidrogenata din care o parte mergea in aliment... vezi detalii

doc

Obținerea plantelor modificate genetic - transgenice

Cercetarile despre ADN au avut un important impact asupra medicinii. Prin tehnologia recombinarii ADN-ului se pot modifica microorganisme in asa fel incat ele devin adevarate "fabrici" de produs largi cantitati de droguri folositoare in medicina. Tehnologia ADN-ului recombinant, este cunoscuta si sub numele de clonarea genelor sau clonare moleculara, reprezinta termenul generic care cuprinde un numar de protocoale experimentale care toate conduc catre transferul de informatie genetica (acidul dezoxiribonucleic - ADN) de la un organism la altul. Nu exista un unic set de metode care sunt ut... vezi detalii

ppt

Separarea interfazică

Proprietăţile fizico-chimice ale substanţelor permit separarea amestecurilor complexe, în scopul caracterizării lor calitative şi cantitative. Procesul de separare a componentelor unui amestec de substanţe poate fi abordat dacă se tine cont de comportarea reciprocă a speciilor chimice care compun un sistem ternar separat în două faze nemiscibile. Comportarea reciprocă a substanţelor în amestec În funcţie de valorile afinităţilor lor reciproce, notate af, două substanţe lichide A şi B se pot afla în una dintre următoarele trei relaţii: a) afA-A»afA-B şi afB-B»afA-B - fiecare specie mol... vezi detalii

Hopa sus!