Fabricarea zahărului

Cuprins proiect Cum descarc?

Etapa 1: Lansarea în fabricație
1.1 Prezentarea produsului
1.2 Identificarea clienților potențiali
1.3 Identificarea factorilor de succes
1.4 Identificarea legăturii întreprinderii cu mediul extern
1.5 Proiectarea acțiunilor promoționale
Etapa 2: Amplasarea si planul general al întreprinderii
2.1 Determinarea amplasamentului (utilizând metoda ELECTRE)
2.2 Amplasarea întreprinderii in ...
2.3 Stabilirea relațiilor de interdependență dintre compartimentele funcționale ale organizației
2.4 Alegerea felului clădirii/ clădirilor
2.5 Modalități de extindere [viitoare/ actuale] a clădirii
2.6 Stabilirea structurii de producție
2.7 Amplasarea secției de producție în planul general de organizare a întreprinderii
Etapa 3: Proiectarea managementului producției
3.1 Justificarea necesității și oportunității tehnologice adoptate
3.2 Proiectarea desfășurării procesului de producție
3.2.1 Proiectarea graficului desfășurării procesului de producție
3.2.2 Elaborarea graficului de analiză detaliata
3.3 Prezentarea procesului de producție
3.4 Caracterizarea procesului tehnologic (instalație, utilaje, echipamente)
3.5 Amplasarea pe suprafață a secției de producție
Etapa 4: Proiectarea asigurării calității
4.1 Proiectarea obiectivelor compartimentului de asigurare a calității
4.2 Proiectarea atribuțiilor compartimentului de asigurare a calității
4.3 Proiectarea atribuțiilor conducerii tehnice a procesului de producție privind asigurarea calității
4.4 Proiectarea atribuțiilor operatorilor chimiști privind asigurarea calității
4.5 Puncte de control
Etapa 5: Proiectarea activităților auxiliare si de deservire
5.1 Proiectarea activităților de reparație
5.1.1 Elaborarea graficului ciclului de reparație
5.1.2 Elaborarea planului de reparație
5.1.3 Proiectarea obiectivelor activităților de reparație
5.1.4 Proiectarea organizării activităților de reparație
5.2 Proiectarea transportului intern
5.2.1 Proiectarea obiectivelor transportului intern
5.2.2 Proiectare regulilor de bază ce trebuie respectate in organizarea transportului intern
5.2.3 Stabilirea transporturilor ce se realizează în întreprinderi
5.3 Proiectarea activității de depozitare
5.3.1 Proiectarea obiectivelor organizării depozitelor
5.3.2 Alegerea amplasamentului pentru depozite
5.3.3 Proiectarea fluxului in materii din interiorul întreprinderii
Etapa 6: Managementul resurselor umane
6.1 Proiectarea fișei de post pentru șeful/ managerul de secție de producție
6.2 Proiectarea cerințelor necesare pentru meseria de operator (chimist)
6.3 Stabilirea pe baze analitice a timpului de odihnă
6.4 Proiectarea graficelor de alternare a schimburilor
6.5 Proiectarea condițiilor de muncă
6.6 Proiectarea necesarului forței de muncă
6.7 Proiectarea organigramei secției de producție
6.8 Calculul fondului de retribuire (salarii)
Etapa 7: Proiectarea managementului întreprinderii
7.1 Proiectarea misiunii întreprinderii
7.2 Proiectarea obiectivelor fundamentale ale întreprinderii
7.3 Proiectarea strategiilor pe domenii de activitate
7.4 Alegerea unei metode de conducere/ management
7.5 Proiectarea a 5 reguli de comunicare eficientă între manager și angajat
7.6 Proiectarea a 5 reguli de motivare a angajaților
7.7 Proiectarea unui regulament de ordine interioară (ROI)
7.8 Proiectarea unui contract individual de muncă
7.9 Proiectarea unui slogan pentru întreprindere
7.10 Stabilirea unei formule care să exprime eficiența muncii unui manager


Extras din proiect Cum descarc?

Etapa I: Lansarea în fabricație
1.1 Prezentare generală
Uniunea Europeană este cel mai mare producător de zahăr din sfeclă din lume, acoperind aproape 50 % din producția mondială. Cu toate acestea, zahărul din sfeclă reprezintă doar 20 % din producția mondială de zahăr, restul de 80 % fiind obținut din trestie de zahăr.
Cea mai mare parte a sfeclei de zahăr din UE este cultivată în jumătatea nordică a Europei, unde clima este mai favorabilă. Cele mai competitive zone de producție se află în nordul Franței, Germania, Țările de Jos, Belgia și Polonia. UE deține și o importantă industrie de rafinare care prelucrează zahăr din trestie brut provenit din importuri.
- Politica UE în domeniul zahărului
Zahărul face parte din organizarea comună a piețelor (OCP) între țările UE, care îndeplinește mai multe funcții, printre care asigurarea unei plase de siguranță pentru piețele agricole, cooperarea prin intermediul organizațiilor de producători și al organizațiilor interprofesionale și stabilirea unor cerințe minime de calitate.
Cultivatorii de sfeclă de zahăr pot obține sprijin pentru venit sub formă de plăți directe, care sunt decuplate în mare măsură. Țările UE au, de asemenea, posibilitatea de a acorda sprijin cuplat facultativ anumitor sectoare aflate în dificultate, inclusiv sectorului producției de sfeclă de zahăr și de trestie de zahăr. Unsprezece țări din UE au decis să acorde producătorilor de sfeclă de zahăr sprijin cuplat facultativ.
Politica UE în domeniul pieței zahărului se concentrează asupra a două aspecte principale: măsurile de piață și măsurile comerciale.
- Măsurile de piață în UE
UE poate sprijini sectorul zahărului prin măsuri specifice de piață, în special prin ajutor pentru depozitarea privată, măsuri împotriva perturbării pieței și măsuri pentru soluționarea unor probleme specifice.
Ajutorul pentru depozitare privată se acordă luând în considerare prețurile medii de pe piața Uniunii, pragurile de referință și costurile de producție. Comisia Europeană poate acorda acest ajutor în cazul unei situații de pe piață sau a unei evoluții economice deosebit de dificile, care afectează semnificativ marjele sectorului și care necesită menținerea unui anumit volum de zahăr în afara pieței pe o anumită perioadă de timp. Normele OCP prevăd măsuri de sprijin suplimentare în cazul unor perturbări grave ale pieței din cauza creșterii sau a scăderii puternice a prețurilor, printre altele.
- Comerțul cu țări din afara UE
Politica comercială este o competență exclusivă a Uniunii Europene, adică doar UE, și nu fiecare țară membră în parte, poate legifera în domeniu și poate încheia acorduri comerciale internaționale. Comerțul internațional este, de asemenea, reglementat de normele Organizației Mondiale a Comerțului (OMC).
În calitate de importator major de zahăr din trestie de zahăr, UE acordă acces fără taxe vamale pe piața UE țărilor în curs de dezvoltare în temeiul regimului comercial „Totul în afară de arme” și al acordurilor de parteneriat economic încheiate cu țările din Africa, zona Caraibilor și Pacific.
- Comitete
Diferite comitete, compuse din reprezentanți guvernamentali și prezidate de un reprezentant al Comisiei Europene, se reunesc periodic pentru a verifica în ce măsură își exercită Comisia responsabilitatea de a adopta acte de punere în aplicare sub controlul țărilor UE.
Comitetul pentru organizarea comună a piețelor agricole se reunește periodic pentru a discuta, printre altele, despre evoluția prețurilor pieței, producția și comerțul intra și extra comunitar.
- Grupul la nivel înalt
La 19 noiembrie 2018, în cadrul reuniunii Consiliului Agricultură și Pescuit, comisarul pentru agricultură și dezvoltare rurală a anunțat instituirea unui grup de experți la nivel înalt privind zahărul (HLEG).
Mandatul grupului la nivel înalt a fost dublu:
1. să discute despre situația actuală a pieței și despre preocupările țărilor UE și ale părților interesate cu privire la piața zahărului din UE;
2. să exploreze și să evalueze posibile soluții și măsuri de politică în termeni de eficacitate și adecvare, pentru a găsi soluții la problemele identificate.
Directorul general pentru agricultură și dezvoltare rurală a prezidat grupul la nivel înalt, format din reprezentanți ai tuturor țărilor UE. Grupul la nivel înalt a organizat trei reuniuni în perioada ianuarie - iunie 2019


Fisiere în arhivă (1):

  • Fabricarea zaharului.docx

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Bibliografie

- ‚TEHNOLOGIE CHIMICĂ ORHANICĂ’, Prof. Dr. Ing., Dr. rer. nat. h. c. KARL WINNAACKER și Prof. Dr, Ing. ERNEST WEINGAERTNER.
- Monica Voicu, L. Lupu ”MANAGEMENTUL SI INGINERIA SISTEMELOR DE PRODUCTIE”, Institutul Politehnic, Iasi 
- Monica Voicu, Costache Rusu - „ BAZELE MANAGEMENTULUI” , Casa de Editura Venus, 2005
- http://www.itmiasi.ro/formulare/Contract%20individual%20de%20munca.pdf
- www.chimopar.com
-


Banii înapoi garantat!

Plătește în siguranță cu cardul și beneficiezi de garanția 200% din partea Proiecte.ro.


Descarcă acest proiect cu doar 7€

Simplu și rapid în doar 2 pași: completezi datele tale și plătești.

1. Numele și adresa de email:

ex. Andrei, Oana
ex. Popescu, Ionescu

* Pe adresa de email specificată vei primi link-ul de descărcare. Asigură-te că adresa este corectă și că poate primi email-uri.

2. Alege modalitatea de plată preferată:* La pretul afișat se adaugă 19% TVA.


Hopa sus!