Comunicare interculturală

Extras din proiect

Definirea conceptuală
Comunicarea interculturală înseamnă interacţiunea directă între oameni de diferite culturi. Comunicarea interculturală implică mult mai mult decât înţelegerea normelor unui grup, ea presupune acceptarea şi tolerarea diferenţelor.
O definiţie atotcuprinzătoare asupra interculturalităţii ne oferă Micheline Ray: „Cine spune intercultural, spune în mod necesar, plecând de la sensul plenar al prefixului inter-, interacţiune, schimb, deschidere, reciprocitate, solidaritate obiectivă.”1. Importanţa prefixelor din noţiunile de multiculturalism, comunicare interculturală şi raporturi transnaţionale este analizată de Christian Giordano, care observă că „prefixele multi-, inter- şi trans- posedă între ele evidente afinităţi, dar şi subtile diferenţe de conotaţie”2. Prefixul multi- accentuează diferenţa, chiar separarea dintre culturi, prefixul inter- presupune că întâlnirea dintre culturi este mai dinamică, indivizii au capacitatea de a defini, de a plasa şi negocia propria apartenenţă şi propria identitate culturală. Prefixul trans- indică capacitatea personală sau colectivă de a transcede graniţele culturale şi frontierele naţionale şi de a trece de la o apartenenţă şi de la o identitate la alta cu uşurinţă.
Comunicarea interculturală a luat naştere datorită interferenţei mai multor noţiuni comune, cum ar fi comunicarea cross cultural, comunicarea internaţională sau globală, relaţiile interculturale.3 Toate aceste noţiuni au fost subsumate unui concept mai larg, acela de Comunicare interculturală.
Termenul de comunicare internaţională se referă la studiul fluxului de comunicare media între ţări. O altă accepţiune a termenului vizează studiul comparativ al sistemelor comunicaţionale în masă şi studiul comunicării între guverne naţionale. Comunicarea internaţională se ocupă de putere, politică, procesul influenţei asupra altor naţiuni-state.
Comunicarea globală face trimitere la studiul transferului informaţiilor, datelor, opiniilor şi valorilor, de către grupuri, instituţii şi guverne, şi la problemele care apar pe baza transferului. Comunicarea cross cultural se referă în general la compararea fenomenelor între culturi diferite.
Comunicarea interculturală şi cea internaţională sunt zone diferite de cercetare; prima încearcă să se axeze pe individ, ca unitate de măsură, pe când cea de-a doua încearcă să lucreze la nivel macro, unităţile sale de analiză fiind naţiunea, sistemele globale, grupurile, mişcările, dar elementul comun este preocuparea faţă de diferenţe.4
Relaţiile interculturale reprezintă un domeniu interdisciplinar, prin care se încearcă să se identifice, cu ajutorul diferitelor ştiinţe sociale, dar care împărtăşesc un interes comun, studiul interacţiunilor oamenilor aparţinând diverselor culturi. Studiile culturale pot fi analizate din trei perspective: monoculturale (studiul unei singure culturi face obiectul de cercetare al antropologiei şi sociologiei), cross cultural (prin comparaţia caracteristicilor a două sau mai multe culturi) şi interculturale (care se bazează pe interacţiunea a două sau mai multe culturi, şi încearcă să răspundă întrebărilor referitoare la ce se întâmplă când două sau mai multe culturi interacţionează, la nivel interpersonal, de grup sau internaţional). 
Ştiinţa Comunicării interculturale 
În ultimii ani, Comunicarea interculturală şi-a dovedit rolul important pe care îl joacă în vastul tărâm al lumii reale, al evenimentelor globale, studiul acestui domeniu preocupându-i pe oameni de diverse pregătiri ştiinţifice, ea tinzând chiar la statutul de ştiinţă. Dar vom vedea dacă poate fi considerată o ştiinţă în adevăratul sens al cuvântului, aşa cum este fizica, matematica, astrologia sau medicina.
Filosofia ştiinţei încerca să analizeze şi să clarifice logic unele concepte fundamentale pentru înţelegerea structurii cunoaşterii ştiinţifice. Cartea lui Thomas Kuhn, Structura revoluţiei ştiinţifice (1970), propune o nouă viziune asupra ştiinţei, „un pas în direcţia umanizării ştiinţei”, o viziune care ne va ajuta să conştientizăm faptul că un nou domeniu, o nouă ştiinţă este reprezentată de Comunicarea interculturală.


Fisiere în arhivă (1):

  • Comunicare Interculturala.doc

Imagini din acest proiect

Ne pare rau, pe moment serviciile de acces la documente sunt suspendate.


Hopa sus!